Kongo Demokratik Cumhuriyeti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti

Coğrafi Verileri
Konum: Orta Afrika, Angola'nın kuzeydoğusunda yer alır.
Coğrafi konumu: 0 00 Kuzey enlemi, 25 00 Doğu boylamı
Harita konumu: Afrika
Yüzölçümü: toplam: 2,345,410 km²
kara: 2,267,600 km²
su: 77,810 km²
Sınırları: toplam: 10,744 km
sınır komşuları: Angola 2,511 km, Burundi 233 km, Orta Afrika Cumhuriyeti 1,577 km, Kongo Cumhuriyeti 2,410 km, Ruanda 217 km, Sudan 628 km, Tanzanya 473 km, Uganda 765 km, Zambiya 1,930 km
Sahil şeridi: 37 km
İklimi: Tropikal iklim hakimdir; ekvator ırmak havzaları sıcak ve nemlidir; günydeki dağlık bölgeler daha serin ve kurudur; doğudaki dağlık bölgeler soğuk ve rutubetlidir; Ekvator'un kuzeyinde Nisan - Ekim ayları arası nemli geçer, Aralık , Şubat kuru aylardır; Ekvator'un güneyinde Kasım - Mart ayları arası nemli geçer, Nisan - Ekim kuru aylardır.
Arazi yapısı: Geniş merkez havzası alçak ve yatık yaylalardan oluşur, doğuda dağlar vardır.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Atlas Okyanusu 0 m
en yüksek noktası: Ngaliema tepesindeki (Stanley Dağı) Marguerite zirvesi 5,110 m
Doğal kaynakları: kobalt, bakır, kadmiyum, petrol, endüstriyel ve değerli taşlar, altın, gümüş, çinko, manganez, kalay, germanyum, uranyum, radyum, boksit, demir, kömür, hidrolik enerji, kereste
Arazi kullanımı: tarıma elverişli: %3
otlaklar: %7
ormanlık arazi: %77
diğer: %13 (1993 verileri)
Sulanan arazi: 100 km² (1993 verileri)
Doğal afetler: Kuzeyde periyodik kuraklıklar; volkanik aktivite

Nüfus Bilgileri
Nüfus: 53,624,718 (Temmuz verileri)
Nüfus artış oranı: %3.1 (2001 verileri)
Mülteci oranı: 0.14 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 99.88 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 48.94 yıl
erkek: 46.96 yıl
kadın: 50.98 yıl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 6.84 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %5.07 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalıkları taşıyan insan sayısı: 1.1 milyon (1999 verileri)
HIV/AIDS - ölümleri: 95,000 (1999 verileri)
Ulus: Kongolu
Nüfusun etnik dağılımı: Çoğunluğu Bantu oluşturan 200 den fazla Afrikalı etnik grup; Dört büyük kabile - Mongo, Luba, Kongo (hepsi Bantu) ve Mangbetu-Azande (Hamitic) nüfusun %45' ni oluşturmaktadır.
Dinler: Roma Katolikleri %50, Protestanlar %20, Kimbanguist %10, Müslüman %10, diğer mezhepler ve yerel inançlar %10
Diller: Fransızca (resmi), Lingala, Kingwana, Kikongo, Tshiluba
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
toplam nüfus: %77.3
erkek: %86.6
kadın: %67.7 (1995 verileri)

Yönetimi
Ülke adı: Resmi uzun adı: Kongo Demokratik Cumhuriyeti
Yerel tam adı: Republique Democratique du Congo
eski adı: Kongo Bağımsız Devleti, Belçika Kongosu, Kongo/Leopoldville, Kongo/Kinshasa, Zaire
kısaltma: DROC (DKC)
Yönetim biçimi: Diktatörlük
Başkent: Kinşasa
İdari bölmeler: 10 eyalet ve bir şehir; Bandundu, Bas-Congo, Equateur, Kasai-Occidental, Kasai-Oriental, Katanga, Kinshasa, Maniema, Nord-Kivu, Orientale, Sud-Kivu
Bağımsızlık günü: 30 Haziran 1960 (Belçika'dan)
Milli bayram: Bağımsızlık günü, 30 Haziran (1960)
Anayasa: 24 Haziran 1967
Hukuk sistemi: Belçika hukuku temel alınmıştır
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACCT, ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri), AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CEEAC, CEPGL, ECA (Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-19, G-24, G-77, IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), NAM, OAU (Afrika Birliği Teşkilatı), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), SADC, UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Ekonomik Göstergeler
GSYİH: Satınalma gücü paritesi - 31 milyar $ (2000 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %-15 (2000 verileri)
GSYİH - sektörlere göre: tarım: %58
endüstri: %17
hizmet: %25 (1997 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %540 (2000 verileri)
İş gücü: 14.51 milyon (1993 verileri)
Sektörlere göre iş gücü dağılımı: tarım %65, endüstri %16, hizmet %19 (1991 verileri)
Endüstri: Madencilik, mineraller, tüketim malları, çimento
Elektrik üretimi: 5.268 milyar kWh (1999)
Elektrik tüketimi: 4.55 milyar kWh (1999)
Elektrik ihracatı: 404 milyon kWh (1999)
Elektrik ithalatı: 55 milyon kWh (1999)
Tarım ürünleri: Kahve, şeker, palmiye yağı, kauçuk, çay, kinin, manyok, palmiye yağı, muz, mısır, meyve, ormancılık ürünleri
İhracat: 960 milyon $ (2000 verileri)
İhracat ürünleri: Değerli taş, bakır, kahve, kobalt, ham petrol
İhracat ortakları: Benelux (Belçika, Hollanda, Lüksemburg Ekonomik Birliği) %62, ABD %18, Güney Afrika, Finlandiya, İtalya (1999)
İthalat: 660 milyon $ (2000 verileri)
İthalat ürünleri: Gıda maddeleri, makineler, ulaşım araçları, yakıt
İthalat ortakları: Güney Afrika %28, Benelux (Belçika, Hollanda, Lüksemburg Ekonomik Birliği) %14, Nijerya %9, Kenya %7, Çin (1999)
Dış borç tutarı: 13 milyar $ (1998 verileri)
Para birimi: Kongo Frankı (CDF)
Para birimi kodu: CDF
Mali yıl: Takvim yılı

İletişim Bilgileri
Kullanılan telefon hatları: 21,000 (1997)
Telefon kodu: 243
Radyo yayın istasyonları: AM 3, FM 12, kısa dalga 1 (1999)
Radyolar: 18.03 milyon (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 20 (1999)
Televizyonlar: 6.478 milyon (1997)
Internet kısaltması: .cd
Internet servis sağlayıcıları: 2 (2000)
Internet kullanıcıları: 1,500 (1999)

Ulaşım ve Taşımacılık
Demiryolları: toplam: 5,138 km (1995)
Karayolları: toplam: 157,000 km (1996)
Su yolları: 15,000 km
Boru hatları: Petrol ürünleri390 km
Limanları: Banana, Boma, Bukavu, Bumba, Goma, Kalemie, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Matadi, Mbandaka
Hava alanları: 232 (2000 verileri)
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt