Kongo Cumhuriyeti

Kongo Cumhuriyeti Coğrafi Verileri​

Konum: Batı Afrika, Güney Atlas Okyanusu kıyısında, Angola ile Gabon arasında.
Coğrafi konumu: 1 00 Güney enlemi, 15 00 Batı boylamı
Harita konumu: Afrika
Yüzölçümü: toplam: 342,000 km²
kara: 341,500 km²
su: 500 km²
Sınırları: toplam: 5,504 km
sınır komşuları: Angola 201 km, Kamerun 523 km, Orta Afrika Cumhuriyeti 467 km, Kongo Demokratik Cumhuriyeti 2,410 km, Gabon 1,903 km
Sahil şeridi: 169 km
İklimi: Tropikal iklim hakimdir. Mart - Haziran ayları arası yağış mevsimi, Haziran - Ekim ayları arası kuru mevsimdir; yüksek sıcaklık derecesi ve nem oranı değişmezdir.
Arazi yapısı: Kıyı boyunca ovalar, güneyde havzalar, orta kısımda yaylalar, kuzeyde havzalar yer almaktadır.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Atlas Okyanusu 0 m
en yüksek noktası: Berongou Tepesi 903 m
Doğal kaynakları: petrol, kereste, potas, kurşun, çinko, uranyum, bakır, fosfatlar, doğal gaz, hidro güç
Arazi kullanımı: tarıma elverişli: %0
sürekli ekinler: %0
otlaklar: %29
ormanlık arazi: %62
diğer: %9 (1993 verileri)
Sulanan arazi: 10 km² (1993 verileri)
Doğal afetler: Mevsimsel su baskınları

Nüfus Bilgileri​

Nüfus: 2,894,336 (Temmuz 2001 verileri)
Nüfus artış oranı: %2.2 (2001 verileri)
Mülteci oranı: 0 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.03 erkek/kadın
15 yaş altı: 1.01 erkek/kadın
15-64 yaş: 0.95 erkek/kadın
65 yaş ve üzeri: 0.67 erkek/kadın
toplam nüfusta: 0.97 erkek/kadın (2001 verileri)
Bebek ölüm oranı: 99.73 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 47.57 yıl
erkek: 44.38 yıl
kadın: 50.85 yıl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 5 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %6.43 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalıkları taşıyan insan sayısı: 86,000 (1999 verileri)
HIV/AIDS - ölümleri: 8,600 (1999 verileri)
Ulus: Kongolu
Nüfusun etnik dağılımı: Kongo %48, Sangha %20, M'Bochi %12, Teke %17, Avrupalılar 8,500
Dinler: Hıristiyanlık %50, animizm %48, Müslümanlık %2
Diller: Fransızca (resmi), Lingala ve Monokutuba, diğer yerel diller ve lehçeler (Kikongo en çok kullanılanıdır)
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
toplam nüfus: %74.9
erkek: %83.1
kadın: %67.2 (1995 verileri)

Yönetimi​

Ülke adı: Resmi tam adı: Kongo Cumhuriyeti
Yerel tam adı: Republique du Congo
eski adı: Orta Kongo, Kongo/Brazzaville, Kongo
ingilizce: Congo, Republic of the
Yönetim Biçimi: Cumhuriyet
Başkent: Brazzaville
İdari bölmeler: 9 bölge ve 1 başkent; Bouenza, Brazzaville, Cuvette, Kouilou, Lekoumou, Likouala, Niari, Plateaux, Pool, Sangha
Bağımsızlık günü: 15 Ağustos 1960 (Fransa'dan)
Milli bayram: Bağımsızlık günü, 15 Ağustos (1960)
Anayasa: Eylül 2000
Hukuk sistemi: Fransız hukuku temel alınmıştır.
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACCT, ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri), AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), BDEAC, CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CEEAC, CEMAC, ECA (Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), FZ, G-77, IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği), NAM, OAU (Afrika Birliği Teşkilatı), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Ekonomik Göstergeler​

Ekonomiye genel bakış: Kongo cumhuriyetinin ekonomisi tek yönlü değildir. Ekonomi tarım ve el sanatları ile endüstri sektörünün karışımından oluşmuştur. Petrol endüstrisi sürekli olarak ormancılığı ikinci plana itmiş ve kamu gelirlerinin önemli kaynağı, başlıca ihracat ürünü olmayı başarmıştır. 1880 yıllarının başlarında petrol endüstrisinin yüksek gelirleri ülkede büyük yatırım projelerine adım atılmasına izin vermiştir. Dünya bankası ve IMF ülkenin ekonomik kalkınması için para yardımlarında bulunmuşlar. Ancak 1997 iç savaşının başlaması ile bu yardımlar son bulmuştur.
GSYİH: Satınalma gücü paritesi - 3.1 milyar $ (2000 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %3.8 (2000 verileri)
GSYİH - sektörlere göre: tarım: %10
endüstri: %48
hizmet: %42 (1999 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %3.5 (2000 verileri)
Bütçe: gelirler: 870 milyon $
giderler: 970 milyon $ (1997 verileri)
Endüstri: Petrol çıkarma, çimento ocakları, bira üretimi, şeker imalatı, palmiye yağı, sabun, un, sigara üretimi
Elektrik üretimi: 302 milyon kWh (1999)
Elektrik tüketimi: 406.9 milyon kWh (1999)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
Elektrik ithalatı: 126 milyon kWh (1999)
Tarım ürünleri: Manyok, şeker, pirinç, mısır, yer fıstığı, sebze, kahve, kakao, orman ürünleri
İhracat: 2.6 milyar $ (2000)
İhracat ürünleri: petrol %50, şeker, kakao, kahve, mücevherat
İhracat ortakları: ABD %23, Benelux (Belçika, Hollanda, Lüksemburg Ekonomik Birliği) %14, Almanya, İtalya, Tayvan, Çin (1998)
İthalat: 870 milyon $ (2000)
İthalat ürünleri: Petrol ürünleri, yatırım malları, yapı malzemeleri, gıda ürünleri
İthalat ortakları: Fransa %23, ABd %9, Belçika %8, İngiltere %7, İtalya (1997 verileri)
Dış borç tutarı: 5 milyar $ (1999 verileri)
Para birimi: Afrika Frankı (XAF)
Para birimi kodu: XAF
Mali yıl: Takvim yılı

İletişim Bilgileri​

Kullanılan telefon hatları: 22,000 (1997)
Telefon kodu: 242
Radyo yayın istasyonları: AM 1, FM 5, kısa dalga 1 (1999)
Radyolar: 341,000 (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 1 (1999)
Televizyonlar: 33,000 (1997)
Internet kısaltması: .cg
Internet servis sağlayıcıları: 1 (2000)
Internet kullanıcıları: 500 (2000)

Ulaşım ve Taşımacılık​

Demiryolları: toplam: 894 km (2000)
Karayolları: toplam: 12,800 km (1996)
Su yolları: 1,120 km
Boru hatları: Ham petrol 25 km
Limanları: Brazzaville, Impfondo, Ouesso, Oyo, Pointe-Noire
Hava alanları: 33 (2000 verileri)
 
Üst Alt