Konfeksiyon teknik terimleri

AUFTRAG : Sipariş numarası
ANATOMİ : İç yapı (insan için insanın yapısı)
ANFORM KEMER : Vücudun şekline göre belden aşağı yapılan kemer
AKORT : İş yerine iş akışını sağlamak, her departmanda çalışan işçinin verimli çalışması için, insan gücü ve malzemenin kullanımında ekonomi yapma ve ayarlama
ALFA SAYISAL : Rakamlar yerine, harflerle ifade edilen
APARTURA : İki parçalı kolda, düğmenin dikildiği yırtmaç
ASTARLAMAK : Bir giysinin iç kısmını gizlemek, korumak, süslemek amacı ile ince kumaş geçirme işlemi
ASİTMETRİK : Karşılığı olmayan model ( sağı solu aynı olmayan )
BAZ KALIP: Model uygulamada kullanılmak üzere ölçülere uygun hazırlanmış ana kalıp (dikiş paysız)
BİYE : Kenar temizleme, dikiş örtme ve süsleme amacı ile bant geçirme
BORDÜR : Etek, kol ve yaka kenarlarına konan şerit
ÇATMA : Birbirine dikme, birleştirme
ÇIMA : 1 mm den çekilen dikiş
DENİM : Blue Jeans’ lere verilen diğer isim
DİAGONEL : Kenarlarına oranla eğrilemesine dokunmuş kumaş
DİOR KUPU : Ünlü Fransız modacısının ismini alan kup
DOUBLE FACE KUMAŞ : İki yüzlü kumaş, her iki yüzü ayrı renkte olan ve iki tarafı da kullanılan kumaş
FALÇATA : Deri kesmeye yarayan bir tür bıçak
FASE YAPMA : Makine çekerken alt dikişin boncuk yapması ( ipliği bol bırakması )
FARBA : Giysi etrafına geçirilmiş süs
FLETO : İlik cep
GAZE : 0,5 cm den çekilen süs dikişi
GREDASYON : Dikilmiş örnek, modelin orjinali
GREJ : Ham ipliğe verilen ad
GODE : Tek noktadan verilen bolluk
HARÇ : Giysilere süs için dikilen hazır şerit
KAPİŞON : Bir çeşit başlık
KAVADORA : Kol evi ( kol oyuntusu )
KONFEKSİYON: Ölçülere göre seri halde yapılıp satılan hazır giyim eşyası
KONSİYE : Satılmadığında iade edilen mal
KLASİK : Hiçbir zaman modası geçmeyen değerli model
KLOŞ : Genişlemiş etek
BİBRİT ÇIMA : 3mm üstten çekilen dikiş
KORSAJ : Bel ile kalça düşüklüğü arasındaki kesit
KOKO : Kontre ( karşılıkl işareti, çıt )
KOMANDATURA : Düzeltme terzisi
KOZA : Olgunlaşmamış pamuk meyveleri. Beyaz pamuk lifleri kaplıdır.
KUP : Giysi üzerindeki kesik
KULİSAN KEMER : Tünel şeklinde yapılıp içinden kordon veya lastik geçen kemer
LUREX : simli, parlak kumaşlara verilen ad.
MATERYAL : Malzeme
MODELİST : Modelini gördüğü her türlü giysinin kalıbını hazırlayan eleman
MODEL MAKİNACI : Modelin ilk örneğini diken eleman
MOLA : Yedirilmesi gereken bolluk
MOSTRA : Klapa
MOULAGE ( mulaj ) : Kağıt veya kumaşla bir modelin kalıbını olduğu gibi almak ( Fransızca kelime )
MOTİF : Şekil
OBJE : Nesne
OFİLİNE : İşlerin teyp desteği ile korunması
OYA : Altı yapışkan ekstrafor genişliğinde tela
OYA ÇEKMEK : Bolluğu büzerek yedirmek
PAFTA : Kalıp çıkarmaya yarayan, üzerinde değişik model ve ölçülere göre hazırlanmış kalıp şekilleri olan bir giysi kalıp haritası
PASTAL ATMA : Önceden hazırlanmış pastal planı uzunluğuna göre, kumaşın hesaplanan kat sayısınca kesim masasına üst üste serilmesi
PASTAL ÇİZİMİ : Şablonların en ekonomik şekilde kumaş enine ve beden sayısına göre pastala yerleştirerek çizilmesi
PETO : Yelek cep
PAT : Giyimde üst üste binen pay
PENS : Giyimi bedene oturtmak için yapılan katlamalar
REÇMECİ : Örme kumaşlarda lastik takan, etek bastıran ( Special makine ) reçme makinesi kullanan eleman
PERSPEKTİF : Arka görünüm ( Açı )
PİKÜR : İnce dikişte üstten çekilen süs dikiş
PİLİ ( pli ) : Giyimi model özelliğine göre verilen katlanan bolluk
PLİKAŞE : Birbirine bakan iki pli
PONTEREZ : Sağlamlaştırma dikişi, pantolon ceplerinin alt ve üst noktalarının sağlamlaştırılması için yapılan sarma dikişi
PUNTO : Erkek ceket yakalarına ve pantolon cebine atılan ince oyulgama dikişi
PUS : Örme tüp kumaşları dokuyan makinenin yarı çapı. 1 Pus = 1 inç=2.54 cm.
RAPORT : Kumaş üzerinde görülen desen tekrarı
RAYON : Suni ipeklere verilen ad
REGOLA : Kalıbın ya da kesilmiş kumaşın, dikiş paysız çizim kalıpları ile yeniden çizilmesi, düzeltilmesi.
REGLAN: Yakadan takılan kol modeli
REKLAMASYON : Siparişin hatalı çalışmasından dolayı verilen ceza
REPETE : Tekrar sipariş verme
RİBANA : Giysilerin kol ağzı, yaka ve etek ucuna geçirilen triko parçası
SALÇATURA : Karşılıklı dikiş
SANFORİZASYON : Kumaşlara çekmezlik özelliği kazandıran işlem
SASON : Pens
ŞABLON : Konfeksiyonda kullanılan, üzerinde tüm yazı ve işaretlerin bulunduğu, ( Model adı, beden numarası, parça adı, kod numarası, düz iplik, çıt yerleri vb. ) payları verilmiş kesime hazır karton kalıp.
STİLİST : Giysileri, günün modasına uygun kup, renk ve desenleri bir araya getirerek model yaratan kişi
SLÜET : Giyimi sergilemek için kullanılan manken
SİMETRİ : Bir cismin veya şeklin iki tarafının bir eksene göre birbirinin aynı olması
SÜPREM : Düz dokunmuş örme kumaş
SÜZMEZÜR : İnce dikiş, el işçiliği
STANDART : Belli ölçülerde, kullanıma uygun olan, tek biçim
TABURLAR : Yuvarlak, tüp biçiminde
TUNİK : Diz boyuna veya dizden biraz yukarıda uzun ceket veya buluz
TALL : Uzun
TRANS TELA : Ceket ve mantoda etek ucu ve kol ağızlarına yapıştırılan tela
ISPANTA : Şablon
VALÖR : Genişleyen parça
VOLAN : Giysilere yapılan süsleme tekniği, garnitür.
 
Üst Alt