• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Komünizm ve Emperyalizm Arasındaki Fark Nedir?

Okunuyor :
Komünizm ve Emperyalizm Arasındaki Fark Nedir?

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
TKP Program Taslağından alıntıdır.

Emperyalist-kapitalist düzen

Emperyalist-kapitalist düzen bir oligarşidir. Bu düzende egemenlik, dünya nüfusunun yüzde doksan dokuzunu sömüren, ezen dev bankaların, tekelci şirketlerin sahiplerinden oluşmuş yüzde birlik küçücük bir azınlığın elindedir.

Emperyalist-kapitalist düzen bir plütokrasidir. Bu düzen, dolar milyarderlerinden oluşan uluslararası süper zenginler şebekesinin iktidarıdır.

Emperyalist-kapitalist düzen bir kleptokrasidir. Her türlü yolsuzluğa, sahteciliğe, vurguna ve talana başvurarak ülke hazinelerini soyan büyük hırsızların gözü doymaz iktidarıdır.

Emperyalist-kapitalist düzen bir diktatörlüktür. İşçi ve emekçilerin, sade insanların bütün temel hak ve özgürlüklerini sistemli olarak yok eden, halk egemenliğini sürekli olarak gasbeden, demokrasiyi sadece vitrin olarak kullanan despotik bir yönetimdir.

Emperyalist-kapitalist düzen totaliter bir diktatörlüktür.
Sermaye gücü ile ordunun, polis örgütünün, yargı örgütünün, siyasal parti sisteminin, üniversitelerin, medyanın, din kurumlarının gücünü tek elde birleştiren; terör, denetim-gözetim ve psikolojik savaş yöntemleriyle yurttaşları yıldıran ve sindiren, demokratik süreçlerin içini boşaltan bir düzendir.

Emperyalist-kapitalist düzen militaristtir.
Savaş zihniyetini, ırkçılığı, şovenizmi, gericiliği ve ayrımcılığı körüklemek; savaş, işgal, askerî müdahale, sömürgecilik ve emperyalizm bu düzenin varoluş tarzıdır.

Emperyalist-kapitalist düzen, emekçileri, kadınları, çocukları, halkları sömürgeleştiren bir sömürü sistemidir.

Emperyalist-kapitalist düzen, insanlığa, canlılara ve doğaya düşman bir yıkım sistemidir.

Emperyalist-kapitalist düzen, azami kâr mantığı dışında hiçbir rasyonalitesi olmayan akıldışı bir sistemdir. Küçücük asalak bir azınlığın azami kâr tutkusu için toplumsal yaşamın her alanını metalaştırmak, paranın padişahlığı için aklı, vicdanı, eşitliği, özgürlüğü, adaleti ayaklar altında çiğnemek bu düzenin ayırt edici niteliğidir.

Emperyalist-kapitalist düzen, paraya tapan uluslararası bir dindir.
İnsanlığın, canlıların ve doğanın yıkımına yol açtığı apaçık kanıtlarla bütünüyle ortaya çıktığı hâlde, zorbalıkla sürdürülen kör bir inanç örgütlenmesidir.

Emperyalist-kapitalist düzen, aklın, bilimin, demokrasinin, laikliğin düşmanıdır. Dolar milyarderlerinden oluşan bir avuç azınlığın lüksünü ve egemenliğini sürdürmek için en bağnaz ortaçağ zihniyetiyle işbirliği yapar ve dünyayı karanlığa teslim etmekte hiçbir sakınca görmez.

.
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
Emperyalizm hakkında detaylı açıklama

Emperyalizm Nedir,
Emperyalizm ve Anti-Emperyalist Mücadele
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
-- Komünizm, tüm dünya halklarının birbirini yemeden bir çatı altında bir aile gibi yaşamasını sağlar.

-- Emperyalizm, dünya halklarını her türü farklılığından dolayı ayrıştırır, bunları birbirine düşman eder, birbirine öldürtür ve bu vahşet ve kan ortamından yarar sağlar.
 
Son düzenleme:
Z

Zaza

Ziyaretci
Inanciniz nedir sizi kim yarati oldukten sonra ne yapacaksiniz cvp
 

onuc13

Tecrübeli
Üye
Ne komunizm ne de emperyalizm lugat manaları birbirlerinden farklı olsalar bile ikiside evrensel düşünce ve görüş olamaz.
Komunizm'in bütün dinleri reddettiğini herkes bilir.
Tarihin sayfalarını geriye doğru karıştırdığımızda DEVRİM'le gelen komunist idarecilerinin inançlı insanlara kan kusturduğuna şahit oluruz
Hatta ülkemizde iç savaş senaryolarını yazanların taşeron PKK terör örgütün arkasında marksist, leninist taşeronunu da çok iyi kullandığını da görüyoruz.
Emperyalizmin durumuna paralel örgüt mevcut o da ABD...
Kendi varlığının devamı için başta kızılderili olmak üzere zayıf ülkeleri ne hale getirdiği ortada..
ZULÜM baz alındığında...
KOMUNİZM
eşittir
EMPERYALİZM.
nokta.
 
Son düzenleme:

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
Komünizmi bilmeyenlerin, Komünizmin tanımını yapamayanların, Komünizm hakkında konuşmaları doğru değildir.
Hele cin ve şeytan gibi çocuk hikayelerinin gerçek olduğuna inananların Komünizm hakkında konuşması hiç doğru değildir.
 
Üst Alt