• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Komünizm Hakkında Bunları Biliyor musunuz?

Okunuyor :
Komünizm Hakkında Bunları Biliyor musunuz?

meridyen2

Tecrübeli
Uzaklaştırıldı
Komünizm Hakkında Bunları Biliyor musunuz?

-Sovyet diktatör Stalin döneminde pek çok insanın "Gulag" adı verilen ve tutukluların çok ağır şartlarda ölesiye çalıştırıldıkları toplama kamplarına gönderildiğini ve çoğunun bu kamplardan sağ kurtulamadıklarını, 1918-1953 yılları arasında Bolşevik rejime karşı ayaklanan milyonlarca işçi ve köylünün katledildiğini

-Lenin, Trotsky ve diğer Bolşeviklerin, insanı bir hayvan türü olarak gördüklerini ve bir madde yığını saydıkları için, insan hayatına herhangi bir değer vermediklerini, devrimin başarısı için, milyonlarca insanın kolayca feda edilebileceğini söylediklerini

-Komünist Lenin'in köylülerin ellerindeki bütün mahsulü ve tohumlarını toplatarak 1921-1922 yılları arasında 29 milyon insanı açlığa terk ettiğini ve bu insanların 5 milyon tanesinin açlıktan kıvranarak öldüğünü

-Lenin'in tüm mahsüllerini topladığı köylülerin açlık nedeniyle ot, ağaç kabuğu, kemirgen, kedi, köpek yediklerini hatta bir süre sonra yamyamlık olaylarının yaşandığını, insanların kendi çocuklarıyla başkalarının çocuklarını değişerek yamyamlık yaptıklarını

-Lenin'in köylülerin mahsüllerini toplayarak, insanları bile bile kıtlığa sürüklemesinin asıl nedeninin, insan psikolojisi üzerinde tahribat oluşturarak bu yolla insanların Allah'a olan inançlarını yok etmek ve dine karşı bir hareket başlatmak olduğunu

-Stalin tarafından, köylülerin ürünlerine zorla el koyan "zoralım birliklerinin" kurulduğunu, bunun sonucunda 6 milyon insanın kıtlık sonucunda kıvranarak öldüğünü, bu sırada diğer ülkelerin bu zulümden haberdar olmasını engellemek için yurtdışına yüz binlerce ton tahıl ihraç edildiğini

-Stalin döneminde pazarda tohum satmanın, tarlada işçi çalıştırmanın hatta iki semaver sahibi olmanın büyük suç olduğunu, köylülerin kendi ürettikleri ürünleri pazarda sattıkları için "ticarete başladıkları" gerekçesiyle tutuklandıklarını

-Stalin döneminde 6 milyon erkek, kadın, yaşlı, çocuk ve bebeğin ölümüne neden olan kıtlığın, Sovyet topraklarında yeterince tahıl yetişmediği için değil, komünist partinin emelleri öyle gerektirdiği için gerçekleşen bir kıtlık olduğunu, yani tamamen "insan eliyle yapılmış bir kıtlık", bir kitle katliamı olduğunu

-Stalin'in, komünizme direnen Ukraynalılar'ı kıtlık yoluyla öldürürken, diğer pek çok halkı da sürgüne göndererek katlettiğini, "sürgün" adı altında yapılan bu uygulamaların, milyonlarca insanın hayatına mal olduğunu

-Küba'da komünist devrimden sonra 10 bin kişinin idam edildiğini, 30 bini aşkın insanın ise insanlık dışı koşullara sahip cezaevlerine kapatıldığını

-Kızıl Ordunun Afganistan'ı işgalinden sonra Müslümanlara karşı en alçakça yöntemleri kullandığını; Afgan çocuklarının oyuncak sanarak ellerine almalarını sağlamak için "oyuncak şekilli mayınlar" yaptıklarını, yakalanan mücahitlere korkunç işkenceler yapıldığını, sivil halkın tereddütsüz bombalandığını

-10 yıl süren Kızıl Ordu işgalinin sonunda Afganistan'da on binlerce ölünün, bir o kadar da sakatın geride kaldığını, bu yüzden bugün Afganistan'ın, dünyanın en çok takma kol ve bacak imal edilen ülkesi olduğunu

Darwinist-komünist bilim adamı Lysenko'nun, ekilecek tohumların eğer uzun süre soğuk suda bekletilirse soğuk hava şartlarına uygun bir yapı kazanacaklarını iddia ettiğini ve bunu denemek için tonlarca tohumun soğuk suda bekletildikten sonra Sibirya steplerine ekildiğini ve tohumların hepsinin zayi olduğunu

-Mao'nun 1949 yılında Çin'de komünist devrimle başa geçtiğini, devrimden sonraki ilk yıllarda tüm Çin'e hakim olmak ve komünist otoriteyi her bölgede kurmak için uğraştığını, bu arada binlerce kişinin tutuklandığını ve halka açık idam gösterileriyle asıldığını

-1950'lerin ortalarında Mao'nun "Büyük Atılım" adını verdiği bir projeyi uygulamaya soktuğunu, bu projenin de tıpkı Sovyetlerde olduğu gibi Çin halkına sadece büyük bir kıtlık ve işkence getirdiğini

-Komünistlerin Büyük Atılım projesinin uygulamaya konulmasından sonra Çin'de, sert bir kış yaklaşmasına rağmen ateş yakmanın yasaklandığını, binlerce tutuklaya sistemli işkencelerin yapılması ve öldürülen çocukların haşlandıktan sonra tarlalarda gübre olarak kullanılması gibi vahşet manzaralarının yaşandığını

-Mao'nun Büyük Atılım politikası sonucunda 1958-61 yılları arasında Çin genelinde yaşanan kıtlığın tarihin en büyük ve en ölümcül kıtlığı olarak kabul edildiğini, kıtlık sonucunda ölen insan sayısının 40 milyon kadar olduğunu, bu sayının o dönemdeki nüfusa göre, tüm Türkiye nüfusunun ölmesi kadar korkunç bir felaket olduğunu

-Çinli komünistlerin, evrimci fikirlerin etkisiyle bitki tohumlarının toprağa yakın ekildiklerinde tohumların arasında "sosyalist dayanışma" sağlanacağına ve bu şekilde daha fazla verim elde edileceğine inandıklarını üstelik bunu uyguladıklarını, sonuçta büyük bir üretim kaybı ve kıtlığın olduğunu

-Çinli komünistlerin kimyasal gübrelerin kullanımına son verdiklerini, çünkü tohumların gübresiz kaldıklarında, bu yeni duruma uyum gösterecek şekilde "evrimleşeceklerini" ve böylece gübre kullanmadan da aynı verimin sağlanacağı düşündüklerini, bu denemelerin tarımsal verimi büyük ölçüde düşürdüğünü

-Mao döneminde tutukluların maden ocaklarında çalıştırıldıklarını, buralarda günde 300 kişinin öldüğünü, tutukluların canlı canlı gömüldüklerini ve küçük düşmelerini, maneviyatlarını yok etmeyi hedefleyen acımasız işkencelere maruz kaldıklarını

-Mao'nun, halkın komünizmi daha iyi anlaması için bir Kültür Devrimi başlattığını, daha sonrasında "komünizme aykırı" bulunan binlerce üst düzey bürokratın, üniversite hocasının, bilim adamı ve aydının tutuklandığını, korkunç işkencelerden sonra idam edildiklerini

-Çin'de Kültür Devrimi sonrasında tutuklanan bazı profesörlerin, elleri arkadan bağlı olarak çimlere atıldıklarını ve "otlanmaları", yani ağızlarıyla yerdeki çimi yolmaları için zorlandıklarını, Pekin basınının "Mao karşıtları, sokakları koşan farelerdir, öldürün onları, öldürün" şeklinde başlıklar attıklarını

-Mao'nun Kızıl Muhafızlarının sadece müzik dinlediği, evcil hayvan beslediği veya ibadet yaptığı için on binlerce insanı tutukladığını, işkenceler yaparak idam ettiklerini

-Mao döneminde milyonlarca insanın herhangi bir somut suçu olmadığı halde, komünizme muhalif sayılarak tutuklandığını, hapsedildiğini ve bir süre sonra büyük kent meydanlarında düzenlenen idam törenleri ile öldürüldüklerini

-Mao'nun direktifleriyle 6 ila 10 milyon arasında kişinin doğrudan öldürüldüğünü, yaklaşık 20 milyon "karşı devrimci"nin de, ömürlerinin önemli bir bölümünü cezaevlerinde geçirdiğini

-Mao'nun iktidara gelmesinden sonra Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur Türkleri'ne sistemli bir soykırım uygulandığını

-Çinli komünistler tarafından Uygur Türkleri'nin dini vecibelerini yerine getirmelerine izin verilmediğini, ibadet yerlerinin ve okulların kapatıldığını, bölgenin birçok yerinde din adamlarının tutuklandığını, büyük bir kısmının ise öldürüldüğünü

-Çin'in, Uygur Özerk bölgesinde hiçbir önlem almadan nükleer denemeler yaptığını, 1964 yılından bu yana 46 nükleer deneme gerçekleştirildiğini, bu nükleer denemelerin sonucunda Uygur Türkleri arasında kanser oranının olağanüstü derecede arttığını, pek çok bebeğin sakat veya ölü olarak doğduğunu

-Komünist Mao'nun Kültür Devrimi sırasında başgösteren "sevgiye, güzelliğe, estetiğe ve kültüre düşmanlık" eğiliminin, Kızıl Khmerler'de cinnet noktasına vardığını, insanların saçlarını taramaları, kendilerine biraz özen göstermeleri, hatta gözlük takmalarının bile "halk düşmanlığı" sayılabildiğini

-1949-1952 yılları arasında 2.800.000, 1952-1957 yılları arasında 3.509.000, 1958-1960 yılları arasında 6.700.000, 1961-1965 yılları arasında 13.300.000 Müslüman Uygur Türkünün Çinliler tarafından çeşitli yöntemlerle öldürüldüğünü

-Müslüman Uygurlar'ın 1 taneden fazla çocuk sahibi olmalarının yasaklandığı Doğu Türkistan'da, bu yasağa uymayanların çocuklarının 9 aylık dahi olsa anne rahminde komünistler tarafından katledildiğini

-Zorunlu göç, zorunlu nüfus planlaması ve katliamlar neticesinde Uygurlu Türkler'in, Doğu Türkistan topraklarında azınlık konumuna düşürüldüklerini, 1953 yılından bu yana sürdürülen asimilasyon politikası sonucunda Uygur Özerk Bölgesi'nde %75 olan Müslüman nüfus oranının günümüzde %35'lere kadar düştüğünü

-Komünist Kızıl Khmerlerin, Kamboçya'daki pirinç tarlalarını, 1975-79 yılları arasında "ölüm tarlalarına" dönüştürdüklerini, nüfusu 9 milyon olan ülkede, yaklaşık 3 milyon kişinin, kafasına kurşun sıkılarak, kafatası baltayla parçalanarak, başından torba geçirip boğularak veya açlığa mahkum edilerek öldürüldüklerini

-Komünist yönetim tarafından Kamboçya'da da kasıtlı bir açlığın oluşturulduğunu, ülkede açlıktan ölenler varken ekilmeye elverişli toprakların yalnızca beşte birinin kullanımına izin verildiğini

-Kamboçya'daki Maocu psikopatların önceleri insanları kafalarına kurşun sıkarak öldürdüklerini sonra bunun "mermi israfı" olduğuna karar verdiklerini ve daha sonra kurbanların % 53'ünün kafasını ezerek (demir çubukla, kazma sapıyla, bazen de çapa sapıyla), % 5'inin kafasına geçirilen plastik torbayla boğulduklarını

-Kuzey Koreli özürlülerin ve cücelerin sürgüne gönderildiklerini, şehir dışındaki bu kamplarda çocuk sahibi olmaktan da yoksun bırakıldıklarını, bu insanlık dışı uygulamanın kaynağının da Darwinizm'in bir ürünü olan "öjeni" (bir insan ırkındaki hasta ve sakatların dışlanmaları, bu şekilde sağlıklı toplumların oluşması) teorisi olduğunu

-Komünist Ho Chi Minh'in yönetimi altındaki Vietnam'da cezaevlerinde 1975-77 yılları arasında 8 bin kişilik yere 40.000 kişinin konulduğunu, mahkumların açlıktan, havasızlıktan, işkence nedeniyle öldüklerini ya da intihar ettiklerini
(makale harun yahya
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

karafetva

Tecrübeli
Üye
Dostoyevskinin"komunizm 100 milyon insana mal olur" dediğini ve Dostoyevski ye cevaben "Dostoyevski yanıldı. komunizm 100 milyondan fazlasına mal oldu" denildiğini
Troçki nin "Tüm Dünya komunist olmadıkça tek ülkede komunizm olamaz" dediğini ve bunun ardından rusyadan kaçmak zorunda kaldığını ve öldürüldüğünü -ilk kaçış yeri İstanbul, sığınma mektubu M.Kemal e ve kabul, kaldığı yer yanıyor İstanbulda-
Rus Halkı nın komunizmi reddederek evlerinin garajında vb yerlerde ücret karşılığı özel iş yaptıklarını ve komunizmin tutmadığını, SOnra sonra mecburen hükümetlerin özel teşebbüsü resmen tanıdığını.
Stalin in Doğu ANadoluyu komunist blok göstermesinin ardından M.Kemal in "söyleyin o kalin midir stalin midir denen o herife....." dediğini, dönemin komunist partisini(halk iştirakiyyun) makamından attığını(bknz:nutuk)
komunizmdeki kıtlıklarla Türkiyede solun iktidar zamanındaki kıtlıkların aynısı olduğunu
komunist-kapitalist İslam düşmanlığı ile Türkiye solunun İslam düşmanlığının aynı olduğunu
komunist pkk da simon kod adlı bir hakimin kendi kızkardeşi aleyhinde "baygın baygın bakarak devrimcilerin aklını karıştırıyor" iddiasına binaen kendi kızkardeşini idam ettirdiğini ve "kardeşin böyle bi şey yapar mıydı" sorusuna "asla yapmaz" diye yanıt verdiğini(baknz:Hanefi AVcı -Haliçte Yaşayan Simonlar)
Tercüman Gaz. yazarı Saadet Bektörenin babası Şevket Bektöre isimli sadece milli şiirler yazan Azerbaycandaki bir Türk şairin kamplara sürgün edildiğini, yıllarca kamplarda kaldığını ve bu esnada bir subayın kendisini sorgularken hiçbir suç bulamamasının ardından "eee neden burdasın o zaman dediğini", yıllar sonra Bektöre nin yaşlanınca Türkiyeye iade edildiğini
rus komunizminde kadın ve erkeğin aynı koğuşa atılarak kadınların ne hallere düşürüldüğünü
soğuk savaş adı altında komunist-kapitalist kavgası varmış izlenimi ile abd ve rusyanın türlü yerleri işgal ettiklerini ve zulmettiklerini ve hiçbir yerde birbirleriyle savaşmadıklarını
stalinin kızıl orduya "şeytan boyalı olduğu kadar korkunç değil" diyerek sanki dini liderler gibi şeytanı propaganda ettiğini
 
Son düzenleme:

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
YALANLARI BIRAKIP GERÇEKLERE BAKALIM BİR DE

PEKİ BUNLARI BİLİYOR MUYDUYDUNUZ

Dünyada İlk Kez Sovyetler Birliği Tarafından Vatandaşlarına Uygulanmış 12 Hak

1- SSCB dünyada 8 saatlik çalışma süresini getiren ilk ülke olmuştur.

2- SSCB'nin sağladığı diğer bir hak ise çalışan herkesin 1 aylık izin hakkı olmasıydı.

3- SSCB'de hiçbir işçi meslek gruplarının izni olmadıkça işten çıkarılamıyordu.

4- SSCB döneminde her işçi yılda bir kez gitmek istediği tatil beldesi için müdürüne talep iletebiliyordu.

5- SSCB'de yaşayan her vatandaşa ücretsiz daire verilmekteydi. Bunun için yüzlerce başvuru yapılıyordu elbette ama vatandaşlar en nihayetinde bir ev sahibi olabiliyordu.

6- SSCB'de her vatandaş evden işine ücretsiz ulaşım hakkına sahipti.

7- SSCB'de doğan her çocuğa 3 yaşına kadar ücretsiz olarak süt veriliyordu. Bu nedenle çocuğunu alıp süthanelere gelen vatandaşlar hiç bir ücret ödemeden bu imkandan yararlanabiliyorlardı.

8- SSCB dönemin her doğum yapan kadına üç yıl doğum izni veriliyordu. İlk yılında çalışma ücretini tam alan anne diğer yıllarda da sosyal yardımlardan yararlanabiliyordu.

9- SSCB vatandaşları dünyada ilk kez parasız olarak profesyonel sağlık hizmeti alan ilk halktı. Vatandaşlar istediği bir sağlık kuruluşuna sıra beklemeden ve ücret ödemeden gidip muayene olabiliyorlardı.

10- Üniversiteye girip bitiren her öğrenciye devlet tarafından iş bulma garantisi veriliyordu.

11- SSCB'nin dünyadaki ilk uygulaması ise lise derecesine göre isteyen her öğrenci istediği üniversitede eğitim alabiliyordu. Bu uygulama Rusya'da halen uygulanmaktadır.

12- SSCB dünyada ilk olarak okul öncesi eğitimi ve kreş eğitimini ücretsiz olarak sağlayan ülke olmuştu.

İNSAN BU GERÇEKLERE BAKINCA YUKARIDA YAZILANLARIN
NASIL DA YALAN VE KARALAMA OLDUĞU ÇIKIYOR ORTAYA
tarihiolaylar.com
 

karafetva

Tecrübeli
Üye
SOSYALİST' Alıntı:
YALANLARI BIRAKIP
kafana göre İstanbul hava gazına inanırsın işine gelirse, alemin cihan şumül bilinene karşı çıkarsın. Niye? Çünkü ne mal oldukları çıkıyor piyasaya. İşlenen suçları açıklamanın imkanı yok..... Aramızda şöyle bir fark var: Biz bilgiyi aleyhimizde de olsa reddetmeyiz. Yanlışsak düzeliriz. AMa siz bilgiye ihanet etmeye hazırsınız. Çünkü bir defa Allah a ihanet etmişsiniz. Sadece Dünyayı yaşamak amacınız olduğu için "yalan" diyebilirsiniz herşeye....
rusyada Allahsızlar cemiyeti vardı. O da mı yalan?
8 saatlik çalışma süresini getiren ilk ülke
ispat? Kim diyo ilk diye? Şeyhlerin istiareye yatmış da orda mı öğrenmişler?
Komunizm insan denen varlığı yemiş yutmuştur. Tarlalarda hayvan gibi çalıştırmıştır. Hamile bir kadının onlarca başvurusuna rağmen, karnı maden girişinden sığmayacak halde olmasına rağmen kömür madeninde çalışmaya mecbur etmiştir. İşçileri sömürürken yahudi komunistler zevk-ü sefada tavan yapmıştır.
işten çıkarılamıyordu
biz de onu diyoz. İşten çıkma diye bi şe yok. Herkes hayvan gibi çalıştırılıyor ve insan olduklarını hatırlayanlar tepeleniyor.
talep iletebiliyordu
tamam şimdi oldu. talep iletebiliyor, sorunlar çözüldü. Talep iletebildiğine göre, bir ihtimal talebini adam yerine koyup inceleyebilirler de. Yalnız bizde o iş şöyle yürüyor: Biri bi yere gitmek istediğinde; oraya gidiyor. Sormasına gerek yok.
ücretsiz...ama en nihayetinde bi ev...
paranın tanımlanmadığı bi yerde "ücretsiz" diye konuşulan şu lafa bakın... para haram diye milleti soyup soğana çevirdikten sonra, bi de "bak parasız veriyoz" diye müridlrini kandıran tarikat.... titan halt etmiş.. Ve "en nihayetinde bi ev" Sosyalist sen konuş bizim yazmamıza gerek yok. Millet ev için bile "en nihayeti" beklemek zorundaymış. Tamam onu anladık başka neyini alıkoyuyorsunuz?
ücretsiz ulaşım hakkına
paranın tanımlanmadığı bi yerde "ücretsiz ulaşım hakkı".... para yok diyen bi insan ne ücretinden bahsedebilir acaba? ücret diye ayak üstü milleti kucaklamak mı istiyorlar?
ücretsiz olarak süt veriliyordu
sütü yoldaş leninden mi sağıyordunuz? Yani kimin sütünü kime veriyorsunuz?
ilk kez parasız olarak profesyonel sağlık hizmeti
İlk hastaneleri kimin yaptığını gavur milleti bilir. gavuru eğiten de bizdik.
lise derecesine göre isteyen her öğrenci istediği üniversitede
lise derecesine göre ise "isteyen her öğrenci" değil demek ki. Lise derecesi yeten öğrenciler olur. Yalnız herkesin istediği üniversitede yer alabildiği bir memlekette üniversitelerin kahvehane batakçılarından ne farkı olacak?
 

karafetva

Tecrübeli
Üye
Komunizmde "namus" diye bir tanıma rastlanmadığını,,
daloy stid (kahrolsun ahlak) diye çırıl çıplak bir erkek ve sadece bir yaprakla örtülü bir kadının el ele müslüman mahallelerinde dolaşarak eylem yaptığını, bazı ruslarla müslümanların ayaklandığını, komunist partinin "eylemi biz yaptırmadık" dediğini
(yanılmıyorsam) Mahmud isimli afgan liderinin "ben sizin uydularınızdan değilim" diye resti üzerine mahmudun yardımcısının "efendim brejnevin yüzünü görtseydiniz..." dediğini ve rusyanın afganistanda darbe yaptırdığını(aynı abd gibi)
inönü denen aslen ermeni olduğuna dair bilgiler bulunan Malatyalı(daha evvel Bitlisli) olan ve köyü de ermeni köyü olan kişinin, komunist rusyadan kaçan Türki devletlerdeki soydaşlarımızı bizim sınırımızdan geri rusyaya iade ettiğini ve rusyanın hemen sınırda kardeşlerimizi kurşuna dizdiğini
komunistlerin "halklara" özgürlük safsatalarına rağmen devamlı Türk halkını sömürdüklerini
komunist rejimin son çarı ailesiyle birlikte sürgündeyken katlettiğini ve merkez komunist yönetiminin "bölgesel komunist yönetiminin kendi aldığı bir karardır" dediğini
100-120 kişilik bir sol-komunist koğuşuna atılan ve solcuların "namaz kılamazsınız" vb saldırısının ardından 9 kişilik ülkücünün kalan 100 kişilik komunisti duvardan duvara çarptığını ve komunistlerin kapıları yumruklayarak feryad figan kaçmak istediklerini
komunist tayfa tarafından yönlendirilern ve solcuların "şeyhi" olan (aslen kürt olan) deniz gezmiş in (pkk nın kurulma sıralarında) aslında "kır gerillası" kurma iddiası ile Sivas yoluna çıktığını, el bombaları kullandığını, yurt dışındada adam kaçırma vb eylemler yaptığını, Türkiyede kaçırdıkları kişilere ne yapacakları emrini telsizden beklediklerini (bknz: deniz gezmiş anlatıyor, cumhuriyet gazetesi armağanı kitap)
Sonuç olarak komunizmin yok olduğunu ve herşeye yalan diye itiraz eden solcuların günümüzdeki gerçeklerle bunu kabule mecbur kaldıklarını
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
BU DA SOSYALİST-KOMÜNİST KÜBA'DAN:

Küba’nın yasaklarının bazılarına bir göz gezdirelim…

• Sömürücü ülkelerin bayraklarının yakılması yasak; çünkü onlar yöneticileri değil o ülkenin halklarını temsil ediyor.

• Karalamacılardan dahi olsa birsinin ölümüne sevinmek yasak; çünkü ailesinin acısına saygı duyulur.

• Birilerinin karşısında diz çökmek yasak.

• Onuru kaybetmek yasak.

• Gerçekten özgür olmanın gücünü kaybetmek yasak.

• Fidel Castro”nun heykelini yapmak veya adına anıtlar dikmek yasak. Ona tapmak yasak, o yaptığı işleri insanlığın çıkarı için yaptığını, kişisel olarak çıkar sağlamak veya yücelmek için yapmadığını söyler.

• Zaten hak olan bir şey için yalvarmak, dilemek onu bir mükafat gibi görmek yasak.

• Tarihsel düşmanların özel hayatından konuşmak. Bu sebeple meşhur “Clinton ve Monica Lewinsky” meselesi hakkında bir tek Kübalı’nın bile konuştuğu duyulmadı.

• Halkın iktidarına ve yaşayış şekline karşı işler çevirmek veya ona karşı çalışmak yasak.

• Cehalet yasak.

• Marjinallik yasak.

• Kültürel yozlaşma yasak.

• Çocukların kaderine terk edilmiş bir şekilde sokaklarda uyuması yasak.

• Az sayıda zenginin çok varlığının olması ve çok sayıda insanın az varlığının olmasını oluşturacak durumlara devletin göz yumması yasak.

• Dünya üzerinde herhangi bir yerde üniversite okuma şansı olmayan gençlerin, hayallerine ulaşmak için ne yapacağını bilmeden çaresiz kalması yasaktır bu yüzden ELAM (Latin Amerika Tıp Okulları) kurulmuştur.

• Muayene ve ameliyat parası olanağından yoksun olduğu için doktora gitme imkânını kaybetmiş insanların olması. Bu sağlık alanındaki problemler sadece Kübalıların problemi olarak değerlendirilmesi kabul edilemez. Bu sadece Kübalıların problemi değildir dünyada yaşayan kadın erkek yoksul halkların problemidir (Küba”nın yaklaşık 30,000 doktoru dünyanın yoksul ülkelerinde hizmet vermektedir.)

• Beslenmede yetersiz düzeyin varlığı yasak.

• Çocuk ölümlerinin olması yasak. Dünyadaki Katolik kilisesinin, dünya üzerinde kurbanlar almaya devam eden, kondom kullanılarak kaçınılabilecek hastalıkların, okullarda ve gençlik çevrelerinde konuşulmasını ve bunun önlemlerinin uygulanmasını yüzsüzce engellemektedir.

• Dayanışma eksikliği yasak.

• Duyarsızlık yasak.

• İnsanların topluma karşı sevgi ve saygı duymaması yasak.

• Dayanışma ihtiyacı olanlarla dayanışma eksikliği yasak.

• İki yüzlülük yasak.

• Başkalarının alın teriyle birkaç kişinin zenginleşmesi yasak. … Ve yasaklar listesi böyle devam edip gidiyor.
 
Üst Alt