• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Kısa Kısa SOSYALİSTçe

Okunuyor :
Kısa Kısa SOSYALİSTçe

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
-- Sevgili kardeşim;
hala yokluk ve yoksulluk çekiyorsan,
hala makarna-kömüre muhtaçsan,
hala gözün bir yerlerden gelecek yardımlarda ise,
ve hala seni bu yoksulluğa mahkum edene kulluk ediyorsan;
bize düşen senin haline üzülmek değil, acımak olacaktır.

-- ÖZELLEŞTİRMECİYSEN, ülke varlıkları ve kaynakları parası olana satılsın demek istiyorsun.
SERBEST PİYASACIYSAN, güçlü olan güçsüz olanı ezebilir demek istiyorsun. FARKINDA MISIN?

-- Çağımızda MİLLİYETÇİ duruş şu:
Özelleştirmeci, serbest piyasacı olacaksın.
Egemenlerce yapılan yanlışlara sesini çıkarmayacak, kafanı kuma gömeceksin.
Hiçbir şeyi sorgulamayacak, itiraz etmeyeceksin.
Kesinlikle ses çıkarmayacak, her şeyi kabul edeceksin.
Özetle; egemen güçlere teslim olacak, onların gösterdiği yolda gidecek, asla ve asla olmaz demeyeceksin...

-- Oluşturulan algı şu: Boyun eğiyorsan, vatansener-milliyetçisin. İtiraz ediyorsan, hain ve teröristsin.

-- Ne iyi ki Atatürk günümüz milliyetçilerine benzememiş. Bunlar gibi olsaydı şu an İngiliz uşağıydık...

-- Atatürk bu günleri görseydi derdi ki; nedir ulan bu korkaklığınız, burjuvaziye teslimiyetiniz, egemenlere uşaklığınız...

-- Atatürk'e Milliyetçi diyorlar, doğrudur. Ama günümüz milliyetçileri gibi başını kuma gömen değil, DEVRİMCİ bir Milliyetçidir.

-- Atatürk Milliyetçidir, doğru.
Ama günümüz milliyetçileri gibi egemenlerin işaret parmağı yönünde hareket eden değil, örümcek kafalara yumruğu vuran, devrimler yapan, DEVRİMCİ bir milliyetçidir.
Aynı zamanda kapitalizme, emperyalizme meydan okuyan bir DEVRİMCİDİR.
O nedenle Atatürk derken kafanızı kaldırmanız, dik durmanız, uşaklık yapmamanız gerekmektedir.

-- Atatürk zamanın koşulları gereği sosyalizmi gerekli görmemiş fakat sosyalizmden ÖVGÜYLE söz etmiş, kapitalizme ise LANET okumuştur.

-- Grevdeki işçilerin başına gözüne vurmak emeğe saygısızlık, halka ve ülkeye ihanet, patrona sadakattir.

-- Ülkenin varlık kaynağı işçiler ve köylülerdir. Bunlara saygısızlık, ülkeye saygısızlıktır.

-- Ülkeyi var edenler çiftçiler ve işçiler olduğuna göre, sorunları karşısında onları coplamak değil; itinayla, özveriyle dinlemek gerek. Çünkü varlığımızı birinci dereceden onlara borçluyuz. İhanet etmemeliyiz.

-- Özellikle AKP iktidarı döneminde her geçen gün dindarlık azalıyor, ateizm yükseliyormuş. NEDEN ACABA?

-- Hayat pahalılığının ve zamların nedeni, iktidarların başarısızlığındandır.
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
-- İktidarların başarılı olup olmadığını anlamak için, fiyatların yükselip yükselmediğine bakmak yeterlidir.

-- Bir ülke şayet halkına eşit, özgür, laik ve bilimsel bir eğitim vermeyerek gelişmiş bir toplum yaratmıyorsa; egemenlerden, emperyalistlerden bağımsız ve özgür hareket etmesi mümkün değildir.
Ve halkımız; niteliksiz, beyinsiz ve gerici iktidarlara teslimiyeti nedeniyle böyle bir mahkumiyet yaşamaktadır.

-- Gelişmiş toplum, eğitim sayesinde yaratılır.
Maalesef halkımıza böyle bir eğitim sistemi layık görülmemiştir.

-- Bilimsel eğitime tabi tutulmayan toplumlar, diğer toplumların kölesi olurlar.

-- SAĞ ve SAĞCI zihniyet, sermayenin egemenliğinde bir yaşam düzenini özümser.
Bu anlayış ise köleci bir toplum yaratır.
Mazlumları haramilere mahkûm eder.

-- 16 yıllık uyku bir ömür yeter.
Uyanmalıyız artık.
Aksi halde bitkisel yaşam başlayacak.

-- Birlik beraberlik istiyorsan;
Irkçı olmayacaksın
Dinci bölücülük yapmayacaksın
Kadın-erkek ayrımcılığı yapmayacaksın
Farklılıkları asla ötekileştirmeyeceksin
Ve tüm bunların yaşama geçmesi için, EŞİTLİKÇİ olacaksın.

-- Sevgi diyorsun, sevmek diyorsun, ne kadar güzel.
Fakat aynı zamanda silah üreten bir dünya istiyorsun, ne kadar kötü...
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
-- GÜZEL BİR VATANA SAHİP OLMAK,
HUZUR VE REFAH İÇİNDE İNSANCA YAŞAMAK İÇİN;

Onlarca, yüzlerce kitap okuyacaksın.
Düşünmeyi, yargılamayı, sorgulamayı öğreneceksin.
Taban demokrasisinin güzelliğini, gücünü anlayacaksın.
Laik ve seküler yaşamın değerini bileceksin.
Ekonomiden, siyasetten anlayacaksın.
Bilimden, sanattan, felsefeden anlayacaksın.
Tarihsel gelişimin analizini yapacaksın.
Dinler, peygamberler tarihini bileceksin.
Çağdaş ve uygar olacaksın.
Hayvanı, doğayı, insanı seveceksin.
Dayanışmayı, paylaşmayı, eşitliği bileceksin.
Harami olmayacaksın.
Birlikte üretip, kardeşçe paylaşacaksın.
Kadın erkek ayrımcılığı yapmayacak, eşitliğine inanacaksın.
Din, dil, ırk, mezhep, kültür farklılıklarını olduğu gibi kabul edecek, yadırgamayacak, hepsine eşit mesafede duracaksın.
Bağımsızlığı, özgürlüğü bileceksin.
Savaş değil, barış çığlıkları atacaksın.
Hak, hukuk, adalet diyeceksin.
Özelleştirmeye, serbest piyasa ekonomisine yani sömürüye karşı duracaksın.
Cesur olacaksın.
Dik duracaksın.
Boyun eğmeyeceksin.
Egemen güçlerin boyunduruğu altına girmeyeceksin...

Ve tüm bunlara haiz olmak için, SOSYALİST olacaksın.
Zor zanaat...

-- SOL, bireyci değil, toplumcudur. Herkesin üretime katılması, üretileni eşit paylaşmasıdır.

-- Güçlünün hayatta kalması doğa kanunudur ve hayvanlara mahsustur. Oysa biz insanız...

-- Demokrasiden, laiklikten, eşitlikten, bilimden, hak ve özgürlüklerden korkanlardan vatansever, insansever olmaz.

-- Devletin malını, fabrikasını, dağını, bağını, ovasını satanlardan ve buna sessiz kalanlardan vatansever olmaz.

-- ÖSO, emperyalizmin Suriye'ye boyun eğdirmek için kurmuş olduğu terörist bir örgüttür. Türkiye bu kurguya taşeronluk yapamaz.

-- Günahtan, haramdan, imtihandan söz eden arkadaşlara sormak isterim: Sizce kapitalist düzene katkı sunmak HELAL mi?

-- "eeeyy, heyytt, hişştt" bunlar boş laflar. Şayet kapitalist politikaları özümsemişsen, zaten emperyalizmin güdümündesin demektir.
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
-- Özelleştirmek, halkın malını yerli ve yabancı sömürücülere devretmektir.

-- Özelleştirmek, devletin gücünü elinden almak, burjuvaya teslim etmektir.

-- Özelleştirmek, devlet için güç kaybı, halk için sömürü, sermaye için bulunmaz bir fırsattır.

-- Emperyalizm, özelleştirmeni ister çünkü ya satın alacaktır yada satın alanı satın alacaktır.

-- Özelleştirme, toplumsallaştır. Birlik-beraberlik-kardeşlik için...

-- RT satıyor, MHP seyrediyor hatta destek veriyor. Adı da Milliyetçilik oluyor. KOMEDİ RESMEN...

-- Kendilerini milliyetçi olarak tanımlayanlara sormak istiyorum: Milliyetçiliğiniz devlet malının satılmasına neden karşı değildir?

-- Milliyetçiyim ama hiçbir şeye karışmıyorum. İşte bu örneğin sırtından asla inmezler. Gelen biner, giden biner...

-- Halkçı, devletçi, kamulaştırmacı olmayan milliyetçilik sahtedir.

-- ÜLKE OLARAK ZENGİNLEŞEMEMENİN TEMEL NEDENİ NE?
Az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin ilerlemesinin önündeki en büyük engel emperyalizmdir.
Emperyalist ülkeler ise bekası için az gelişmiş ülkelerin kendi seviyesine ulaşmasını asla istemezler ve tüm gücüyle bu ülkeleri esaretinde tutmaya çalışırlar.
Bunların en büyük kozu ise özelleştirme ve serbest piyasa ekonomisidir.
Bu yöntemle kaynaklarımızı satın alırlar, rekabet gücü çok yüksek olduğu için pazarımızı ele geçirirler, gerekirse ekonomimiz üzerinde oyunlar oynarlar ve bir türlü belimizi doğrultmamıza izin vermezler.
İşte dünyaya dayattıkları bu yöntemle tüm dünya ülkelerinin kontrolünü elinde tutar, pazarlarını ele geçirir ve böylece yüzlerce, binlerce yıl geçse bile gelişmekte olan bizim gibi ülkeler asla ilerleme kaydedemezler ve emperyalistleri yüzlerce yıl geriden takip etmek zorunda kalırlar.
O nedenle emperyalizme karşı direnişin tek seçeneği sosyalist ekonomidir.
Yani kaynakları satmamaktır, kamulaştırmaktır, toplumsal mülkiyettir, hep birlikte üretmek, kardeşçe paylaşmaktır.
Onlarla rekabet edecek gücümüz olmadığı için ise bir an önce serbest piyasa ekonomisinden soyutlanmalıyız.
Aksi halde yüzyıllardır olduğu gibi yerimizde saymaya, iki ileri bir geri gitmeye devam etmekten kurtaramayız memleketimizi, halkımızı, geleceğimizi...
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
-- Özelleştirmek yani satmak, ülke bekası için büyük bir tehlikedir.

-- Tarikat ve Cemaatlerin varlığı her daim ülke bekası için büyük bir tehlikedir.

-- Asıl beka sorunu, insan hak ve özgürlüklerini hiçe saymaktır.

-- BEKA sorunu, ZEKA sorunundan kaynaklanır.

-- Milliyetçi dediğin DEVLETÇİ olur, HALKÇI olur. Devlet malını satan, halkı farklı kültüründen dolayı ötekileştiren olmaz.

-- Yurduna sahip çık. S A T M A. Satanlara fırsat verme.

-- Devrimciler, ülke kaynaklarının SATILMAMASI için mücadele ederken, sağcılar SATILMASI için mücadele ederler. Bu durumda sormak gerek: Yanlış olan kim?

-- Devrimciler, emekten, işçiden, köylüden yanadır. Çünkü üretenler bunlardır, yönetenler de bunlar olmalıdır diye düşünmektedirler. Sağcılar ise bu anlayışa karşıdırlar.

-- Müslüman ülkelerin Müslüman teröristleri Müslüman katletmeye devam ediyor.

-- Kapitalizmde para, tüm canlılardan binlerce kat daha değerlidir.

-- "Rekabet sevgiyi öldürür." Sevgiyi öldürmeyelim; dayanışalım, paylaşalım...
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
-- Siz Amerikan politikaları (kapitalizm) için kefen giyerken, onlar dört bir yanda Müslüman katlediyordu.
Ve hala bu katliam devam etmekte. Peki ne zamana kadar biliyor musunuz? Dünyada Müslümanlar çok çok azınlıkta kalıncaya kadar. Peki bu azınlığın durumu ne olacak? Onları da şu an olduğundan daha kötü bir şekilde köle gibi ayak işlerinde kullanacaklar. SİZ HALA KAPİTALİZME HİZMET VERMEYE DEVAM EDİN... KENDİ KENDİNİZİ YOK ETTİĞİNİZİN FARKINDA BİLE DEĞİLSİNİZ.

-- Kapitalizm nasıl bir ekonomik modelse dünyayı sömüren Amerika'da, dünyaya mal satan Çin'de, diğer emperyaller de krize girebiliyor. Durum çürük...

-- Emperyalistlerin demokrasi anlayışı önünden kemiği alınıncaya kadardır.

-- ''Bana bir harf öğretenin kölesi olurum''dan, eğitimin iyi bir şey olmadığını anlatan anlayışla karşı karşıyayız.

-- Hangi düzende yaşarsanız yaşayın özel mülkiyet olduğu sürece yine insanlar birbirini yiyecek, altını oyacak, kuyusunu kazıyacaktır.

-- Eskiden Anayasa ihlali idam gerekçesiydi. Şimdi ise AKP eğlencesi oldu.

-- Devletin Anayasayı ihlal etmesi ülkeye ve halka ihanettir. Ve beka sorunudur.

-- Siyaseti o kadar ayağa düşürdüler ki, ayaklar bile yanlarında bahar kokusu...

-- Kendilerinden olmayanlara türlü türlü hakaretler savuran siyasileri adam olmaya davet ediyorum. Olmasalar da...

-- HDP'nin siyasetini hiç sevmem. AKP'ye malzeme olmasına ise gıcık olurum. CHP'nin ise ilkesiz, pasif tavırlarına...

-- Bu ara BEKA kelimesini çok sık kullanır oldular. Asıl mesele beka sorunundan çok kazığa oturup oturmama meselesidir. Bence durum bu...

-- Uğur Mumcu: Kemalizm ve Sosyalizm Aynı Denizlere Akan Nehirler Gibidir.
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
-- Bilimsel konularda gerçeğin peşinden gitmek için, duyduklarınızın veya bildiklerinizin bilimsel olup olmadığını merak edin ve araştırın. Bu sizi daha mutlu edecektir.

-- Herkes için doğrular farklıdır. Senin doğrun başkaları için yanlış olabilir. Başkalarının doğrusu da senin için yanlış olabilir. Bu durumda her ikinizin de doğruları doğrudur.

-- Herkese göre doğrular farklıdır. Her doğrunun ise gerçek olması şart değildir. Çünkü bazı doğruların gerçekle alakası yoktur. Ve buna da gerek yoktur.

-- AKP: Sattı, batırdı, berbat etti.
MHP: Tüm bunlara yardımcı oldu.
CHP: İtiraz etse de etkisiz kaldı.
HDP: Her zaman olduğu gibi kendisini savunmakla meşgul.
İYİ PARTİ: İyi olmaya çalışıyor.
SONUÇ: Bunlardan farklı bir sonuç beklemeyin çünkü bu iş böyle devam eder.

-- Birlik, beraberlik ve kardeşçe paylaşımın evrensel adıdır KOMÜNİZM.
Öyleyse sormak gerek: Neden karşıyız?

-- İnsanları gerçekten sevmenin tek yolu ve kanıtı, SOSYALİZMDİR.

-- Gençliğinde ülkücü olduğunu söyleyen Mehmet Özhaseki: Sonradan anladık ki Ülkücü hareket uluslararası bir gücün ve komplonun bir projesiymiş. Ülkücüler de o komplonun piyonuymuş Özhaseki: Ülkücü hareket uluslararası komplo projesi,...
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
-- Nasıl ki erkekler yaptıklarında özgürse, kadınlar da aynı haklara sahiptir.
''Sen kadınsın, yapamazsın'' gibi yaklaşımlar kadını aşağılamaktır, yok saymaktır.
Bu da bir insan için aşağılık kompleksidir.

-- Siz bu siyasal tercihinizdeki inadınızla çocukları yatağa aç gönderiyorsunuz.

-- Kimi, ilaç yumurtlayan tavuk üretiyor.
Kimi, hastalığın var mı yok mu diye bunu tespit edecek gömlek üretiyor.
Kimi, hayvanlarda yedek insan organı üretiyor.
Kimi, gezegenler arası yolculuk yapıyor...
Bizimkiler ise birbirini yemekle, birbirine hakaretler savurmakla meşgul.

--Bana göre vatana ihanetin nedenlerinden biri de, devlet malının elaleme satılmasıdır. KAHROLSUN HAİNLER

-- Son yıllarda Müslümanlık ikiye ayrıldı. Biri AKP müslümanlığı, diğeri normal müslümanlık. AKP Müslümanlığında her şey mübahtır..

-- Yaklaşıma bakar mısınız? CHP'ye oy veren HDP'li terörist, AKP'ye oy veren HDP'li kürt kardeşim. Üstelik HDP'ye terörist diyor ama vekillerine maaş veriyor, mecliste ağırlıyor.

-- Kimi 550 çeşit yemek içinden yemek seçmekte zorlanırken, kimi açım diye bağıran bir düzene mahkum edildik. KAHROLSUN KAPİTALİZM

--ANDIMIZ:
AKP: Okutulmasın, biz Arap severiz.
HDP: Okutulmasın, biz Kürtüz
CHP-İYİ: Okutulsun, biz Türküz
MHP: Ben karışmam, kem küm.

--Uyanın artık! Türkçülük ve milliyetçilik adı altında Yahudi Lobisinin dünyaya dayattığı burjuva düzeninin Türkiye temsilcisi ve koruyucusudur MHP. KANDIRILIYORSUNUZ.
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
-- Mülakat, torpilin önünü açmak için ortaya çıkarılmış bir hilekarlıktır. Derhal kaldırılmalıdır.

-- Unutmayınız ki size yapılan destekler ve yardımlar, her gün sizden alınarak biriktirilenlerin yüzde biridir sadece.

-- Diyorum ki; seçimlerde siyasi partiler 1 milletvekili adayı yerine 2-3 milletvekili adayı gösterseler, seçmenlere bunlar içinden en iyisini seçme fırsatı verilse daha demokratik ve doğru bir yöntem olmaz mı? Sıradışı bir durum ama...

-- ZAM, normal bir gereklilik değildir. Zam, üretmeyen akılsızlığın cezası olan bir zorunluluktur.

-- Soğan dediğimiz şey dağın başında bile yetişir. Oysa beceriksizler bunu bile başaramadı.

-- Tanzim Satış, sosyalizme özgü bir yöntemdir. Kapitalizmde ise kaş yapayım derken göz çıkarır. Uymaz...

-- Tanzim satış işinde rezil olmayalım, ucuz satalım diye İstanbul'da iki günde 400 bin lira zarar etmişler!

--
-- TANZİM SATIŞ:
Komünistlik ne güzel şeymiş arkadaş, yıllardan beri bizi kapitalizmle kandırdılar.
Kapitalizm hainliktir.
Kapitalistler teröristtir.
İnlerine gireceğiz onların...

Kahrolsun özelleştirme.
Yaşasın kamulaştırma

Kahrolsun bireycilik
Yaşasın toplumculuk

Kahrolsun Kapitalizm
Yaşasın Komünizm...

Derler mi ki?

-- Suriye'ye vuranlar: Amerika, İsrail, AKP

-- Şayet kendisinden güçsüzsen, teslim olmamışsan, kaynakların da iyiyse, er geç tepene çökecektir. Emperyalizm böyle bir şey.

-- Şayet emperyalist güce ulaşmamışsan ve liberal politika izliyorsan, emperyalizmin boyunduruğundasın demektir.
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
-- İHANET NEDİR

Ekonomik anlamda;


Fabrikaları satmak
Limanları satmak
Yolları-Köprüleri satmak
Ovaları satmak
Kaynakları satmak
Gelir dağılımındaki adaletsizlik
Kimilerine ülke kaynaklarını aktarmak, kimilerini aç bırakmak

Eğitim meselesinde;

Öğrencilere eşitsiz eğitim vermek
Eğitimi dinselleştirmek
Bilimsel eğitim vermemek

Milliyetçilik boyutunda;

Irkçılık yapmak
İnsanları kültüründen dolayı dışlamak
Farklılıkları farkından dolayı yok saymak
Özelleştirmeci olmak

Dinsel olarak;

Dini siyasallaştırmak
Dini çıkarlara alet etmek
Dini inancı baskı aracı olarak kullanmak
Kendi dinini başkalarına dayatmak
Diğerlerinin dini inancını yok saymak

Siyasal anlamda;

Kendi siyasi düşüncesinde olanlara kıyak geçmek
Kendi siyasi düşüncesinde olmayanlara hakaret etmek
Kendi siyasi düşüncesinde olmayanları hain ilan etmek
Kendi siyasi düşüncesinde olmayanları devlet olanaklarından mahrum bırakmak
Tüm halka ait olan kaynakları yerli ve yabancı kişilere satmak


-- Çaldılar, ses çıkarmadık.
Sattılar, ses çıkarmadık.
Peşkeş çektiler, ses çıkarmadık.
Yandaşlara aktardılar, ses çıkarmadık.
Ekmeğimize el koydular, ses çıkarmadık...
Ama sorarsanız bizler yiğit, delikanlı, dürüst insanlarız.
 
Üst Alt