• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Kısa Kısa SOSYALİSTçe

Okunuyor :
Kısa Kısa SOSYALİSTçe

Supermenn

Amatör
Üye
Sosyalist olacak bir etken kalmadı artık kapitalistlerin sayısı bu kadar artmışken :D
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
Düşüncelerimizle
Fikirlerimizle
Dertlerimizle çıktık yola
Türküler eşliğinde
Halaylar çekerek
Anlatacaktık derdimizi
İnsan olduğumuzu
İnsan gibi yaşamak istediğimizi
Dinlemediler
Dikildiler karşımıza
Çelik yelekleriyle
Silahlarıyla
Bombalarıyla…


***

-- Savaşlar oluyorsa, insanlar ölüyorsa, düşmanlıklar dinmiyorsa, şikayet etmeden önce tercih ettiğin yaşam düzenine bak ve sorgula.

-- Dünyayı sınırlarla, insanları milliyetlerle, ırklarla, dinlerle bölerek bölücü olma, SOSYALİST ol.

-- Sermayenin kölesi olma, SOSYALİST ol.
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
-- Sosyalizmin kelime anlamı ''TOPLUMCULUK''tur.
Dolayısıyla egemen güçleri, haramileri ve faşistleri korkutmaktadır.

-- Bilinir ki sosyalistlerin sosyalizm mücadelesinde hiçbir menfaatleri yoktur.
Çünkü istedikleri yaşam düzeninde bireysel mülkiyet yoktur.
Öyleyse hiç düşündünüz mü, neden bu uğurda ölümüne mücadele ederler?
Düşünün...

-- Sosyalistlerin yaşamak istediği dünyada silah üretimi yoktur, savaşlar da yoktur.
Fakat nasıl oluyorsa yine de terörist olarak görülmektedirler.
Harami katiller tarafından nasıl da kandırılmışız, nasıl da kandırılıyoruz...

-- Biz bölücülüğe karşıyız. O nedenle dünyanın tek devlet haline dönüşmesi için mücadele ederiz. SOSYALİSTLER...

-- Savaş istemiyorsan, Kapitalizme hizmet etmeyeceksin.

-- Türklerin en başarılı olduğu alan, yokluk ve yoksulluk içinde büyük bir başarıyla yaşamasıdır.

-- Irkçılık aynı zamanda senin soyundan olan diğer ülkelerdeki azınlıkların ezilmesine de onay vermektir. IRKÇI OLMA, İNSAN OL.

-- Laiklik düşmanı kim varsa potansiyel bir darbeci, hain bir FETÖ'cüden farksızdır.

-- Ve geldik dünyaya
Yaşıyoruz işte
Ne halin varsa gör misali
Savruluyoruz...

-- Silah üreten, savaşan, ölen ve öldüren olma, SOSYALİST OL.
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
-- Binlerce yıldır hala insanlık savaşıyorsa,
birbirini katlediyorsa,
terörizm yaratılıyorsa,
birileri açlığa, yokluğa ve yoksulluğa mahkum ediliyorsa,
hala efendi-köle ilişkisi varsa,
veya milletler birbirini düşman olarak görüyor, tehdit unsuru olarak algılıyor, cephe alıyor, silahlanıyorsa;
kapitalizm felaketten başka bir şey değildir.

-- Yüzlerce yerin altında kürek sallayan kömür işçisi veya asgari ücrete tabi diğer işçiler 1.600 TL. maaş alırken, bu boyutta hiçbir şey yapmayan imam 3.000 TL. maaş almaktadır. O nedenle asgari ücret en az bir imam maaşı kadar olmalıdır...

-- GEZİ gibi direnişleri korkak egemenler karalıyor ve birilerinin oyunu olarak olarak niteliyorlar.
Amaçları ise itiraz eden direnişçileri aşağılamak ve egemenliklerini daimi kılmaktır.

-- Boyun eğen olma. SOSYALİST ol.
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
-- Fiyatlar yüzde elli arttı. Buna bağlı olarak vergiler de bu oranda arttığına göre, maaşlar da ez az yüzde elli artmalıdır. İmam maaşları HARİÇ.

-- Yeni Türkiye'de büyük devrim: İbadethaneler artık siyasethane olarak da kullanılmaya başlandı! Yaparsa AKP yapar...

-- CHP ne zaman adam olur? Sağcılarla işbirliği yapmayı bıraktığı zaman.

-- Sıkıntılarını dile getirenlere kulak kabartmak, insan işidir.

-- Komünizmin sözlük anlamı, bütün malların ortaklaşa kullanıldığı ve özel mülkiyetin olmadığı toplum düzeni demektir.

-- Komünizmin kelime anlamı, ORTAK-MÜŞTEREK demektir. Neden korkarsınız ki?

-- Onların bizden farkı daha akıllı olduklarından değil, girişimlerinin olumlu sonuçlanmasındandır. O nedenle kimsenin elini eteğini öpmek doğru değildir.

-- Liberalizme dost, sosyalizme düşman olma sebebiniz nedir?

-- Her türlü çirkinliği içinde barındıran kapitalizm yanlısı olma, SOSYALİST OL.
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
-- Farkında mısınız?
Kapitalist yaşam düzeninde hırsızlık vardır,
haksızlık vardır,
hukuksuzluk vardır,
adaletsizlik vardır,
eşitsizlik vardır,
yolsuzluk vardır,
yoksulluk vardır,
sömürü vardır,
adam kayırmak vardır,
adam kaçırmak vardır,
rüşvet vardır,
haksız kazanç vardır,
silah üretmek vardır,
savaşlar vardır,
ezen-ezilen vardır,
efendi-köle vardır,
eroin-esrar vardır,
mafya-çete vardır,
organ mafyası vardır,
seks kölesi vardır,
her türlü bölücülük vardır...

Sanırım binde birini anlatabildim, farkında mısınız?

-- Hak yiyen ve hak yediren olma, SOSYALİST OL.

-- Kapitalizmin çirkin oyunlarına ortak olma, SOSYALİST OL.
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
-- ABD'nin, dünyanın birçok ülkesinde kapitalizmi egemen kılmak için Milliyetçilik adı altında partiler kurduğunu biliyor muydunuz?
Dikkat çeken bir başka ayrıntı ise bu partilerin hepsinin isminde "HAREKET" sözcüğü kullanılmıştır.
Kaynak: Kontrgerilla Kıskacında Türkiye

-- Kapitalizm, emperyalizme teslimiyetin diğer adıdır. Antikapitalist olmadan, antiemperyalist olunmaz.

-- Amerikan politikalarını egemen kılmak için çok öğrenci katlettiniz, çok genç astınız. Ve kendinizi Milliyetçi olarak addettiniz.

-- Kapitalizme, liberalizme karşı olmadan harama, hileye, sahtekarlığa... karşı olmak mümkün değildir. Farkında mıyız?

-- Kapitalizm, birilerinin başka birilerini sırtında taşıması demektir.

-- Kapitalizm, birilerini şatafatlı bir yaşam ile şahlandırırken, diğerlerini açlık-yoksulluk içinde süründürür.

-- Ekmeğin yarısı bana, çeyreği yandaşlara, diğer çeyreği ise hepinize. Anlaştıysak birlik, beraberlik, kardeşlik içinde yaşayabiliriz.

-- Birlik, beraberlik ve kardeşliğin ölçüsü EŞİT paylaşmaktır, EŞİTLİKTİR. Aksi halde boşuna gevelemenin anlamı yoktur.

-- Tek yürek, tek bilek mi olmak istiyoruz? Öyleyse sosyalist olmaktan başka çaremiz yoktur.

-- Ben sosyalizm derken, senin de karnının doymasını istediğim içindir.

-- En basit anlamıyla SOSYALİZM, dayanışmaktır. Yani birlikte üretmek, kardeşçe paylaşmaktır.

-- Demokrasiyi sindiremeyenlerin, GEZİ midesine otururmuş.

-- Yarın ölmeyeceğimizin garantisi yoktur. O nedenle şimdi iyi insan olma, doğru iş yapma vakti.

-- Her türlü çirkinliği içinde barındıran kapitalizm yanlısı olma, SOSYALİST OL.
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
-- Bilimsel Eğitim, Bilimsel Düşünce ve dolayısıyla Bilim; gericiliği bertaraf eden, mazlum milletleri özgürleştiren, geliştiren ve emperyalizme karşı koruyan ve kollayan en büyük kalkandır.

-- Aynı zamanda bilim, bir toplumu değerli kılan, önemseten ve saygı duyulan bir mertebeye yükseltir.

-- Bilimden uzak toplumlar, gelişemezler. Dolayısıyla bilimi özümseyen gelişmiş toplumların kölesi olurlar.

-- Vatanseverliğin ölçüsü, bilimi ve bilimsel düşünceyi özümsemekle başlar. Çünkü bilim, bağımsızlığın ve özgürlüğün anahtarıdır.

-- Söyler misin bana? Birlikte üretip, eşit paylaşmadıktan sonra birlik ve beraberlik nasıl sağlanır?

-- Sosyalizm; birlikte üretmek, kardeşçe paylaşmak, eşit ve özgür yaşamaktır. Bunun karşısında olmak ise BENCİLLİKTİR, KÖLELİKTİR.

-- Sağcılıkta ana ilke GERİCİLİKTİR.
Çünkü bilimden, uygarlıktan, aydınlıktan korkarlar.
Çünkü demokrasiden, eşitlikten, hak ve özgürlüklerden korkarlar.
Çünkü emeğin karşısında, sömürenin yanındadırlar.
O nedenle farklı kulvarlarda bulunsalar bile aynı noktada buluşmaları kaçınılmazdır.

-- İnsanlıktan söz ediyorsak, dünyada yaşanan savaşların, zulümlerin, açlıktan ölümlerin nedenini sorgulamamız gerekir.
Bir sosyalist olarak her gün düşündüğüm konu budur. Çünkü ben bir insanım ve bu dünyada insan türüne ait tüm canlıların insan gibi yaşaması gerektiğine inanıyorum. Ve bu uğurda araştırıyor, öğreniyor, sorguluyor, kafa patlatıyor, mücadele ediyorum.
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
-- Sosyalizm, her türlü bölücülüğe karşıdır. Şöyle ki:
Sosyalistler, tüm dinlere, dillere, ırklara, milliyetlere, mezheplere, cinslere, kültürlere eşit mesafede durur.
Hiçbirine diğerlerinden daha farklı bir yaklaşım göstermez.
Hepsine eşit mesafededir.
O nedenle ne ayrıştırıcı, ne ötekileştiriçi, ne de bölücüdür.

-- Lafa gelince birlik beraberlik olsun, yemeğe gelince herkes başının çaresine baksın. Oldu da bitti maşallah.

-- İyi insan olduğunu söylüyorsun ama "altta kalanın canı çıksın" diyen bir düzeni savunuyorsun. Sahi nasıl oluyor bu?

-- Haklarına el konulduğu için sokaklarda hep işçileri görürüz. Bir gün de Patronları sokaklarda hak ararken görmek umuduyla...

-- Yiğit insan burjuvanın köpekliğini yapmaz. Öğrenci katletmez, halka kurşun sıkmaz...

-- Yedik, içtik, eğlendik ve yeni yıla güzel bir giriş yaptık. Herkese güzellik getirsin. Yalnız bu günü inatla dinle karıştıranlar H A R İ Ç. Ve ayrıca, Yeni Yılın herkese doğruluk, dürüstlük ve cesaret getirmesini umut ediyorum.
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
-- BEN, YURTSEVERİM ÇÜNKÜ;
Ülke varlıklarının birilerine satılmasına karşı çıkıyorum.
Herkesin karnının doyması ve asalaklığın önlenmesi için, işsizliğin yasaklanmasını istiyorum.
Ülkemin hızla kalkınması için, bilimsel ve özgür eğitim sistemi istiyorum.
Halkımızın insanca yasaması için, gerçek anlamda Laiklik ve Demokrasi istiyorum.
Herkesin başı dik yürümesi için, eşitlik istiyorum.
Kimsenin kimseye muhtaç olmaması için, kolektif mülkiyet, toplumsal üretim, kardeşçe paylaşım istiyorum.

Birlik, beraberlik ve kardeşçe yaşam için bu saydıklarımın olmazsa olmaz bir gerçek olduğuna inanıyorum.
YA SEN?

-- Bilinen o ki;
Tarihimizle övünen, gurur duyan bir toplumuz.
Başımız dik, onurlu bir yaşam ise idealimizdir.
Boyun eğmeyi, birilerinin güdümüne girmeyi sevmeyiz.
Kişiliğimizden taviz vermez, egemenlere boyun eğmeyiz.

Fakat üzülerek belirtmeliyim ki tüm bu anlayış bitmiş, yerini; boyun eğen, korkak, umursamaz, duyarsız, çıkarı için yerlerde sürünen, devletten aldığı bir miktar yardım için egemenlere esir düşen, bana neci, teslimiyetçi bir anlayışa bırakmıştır.

Bu gerçekler yakışmıyor bu topluma.
UTANDIRIYORSUNUZ!..

-- İnsan gibi yaşamanın koşulu;
Karnını doyurabilmektir.
Çocuklarının tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmektir.
İş sahibi, konut sahibi olabilmektir.
Seyahat edebilmek, tatile çıkabilmek, dinlenebilmek, eğlenebilmektir.
Sosyal yaşam içinde bulunabilmektir.
Maddi sıkıntı çekmemektir.
Gelecek kaygısı taşımamaktır.
Yardımlaşabilmektir.
Paylaşabilmektir.
Hak ve özgürlüklerdir.
Sevebilmektir...
Oysa bunların hiçbiri genel anlamda Türk Halkı'na nasip olmamıştır.

-- Her şeyden önce insanlar, bilimsel düşünceyi öğrenmeli. Çünkü gerçekler ancak bilimsel yöntemlerle ortaya konulabilir. Aksi halde gerçeklere ulaşmak, gerçeklerle yüzleşmek mümkün olmayacaktır. Bu da, gelişmiş bir toplumun yaratılmasına engel teşkil edecektir. Yalanlarla yaşayan beceriksiz, akılsız bir toplum yaratacaktır.

-- Eskiden Anayasayı çiğneyenlere vatan hanini diyen MHP, şu an her gün anayasayı çiğneyenlere değneklik yapıyor.

-- Bir AKP klasiği: Önce zam, zulüm, zindan; sonra bu işkence bitecek. Böyle kandırılır bizim saflar.
 
Üst Alt