Kiribati

Kiribati Coğrafi Verileri​

Konum: Okyanusya'da, Pasifik Okyanusunda adalar grubu.
Coğrafi konumu: 1 25 Kuzey enlemi, 173 00 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Okyanusya
Yüzölçümü: 717 km²
Sınırları: 0 km
Sahil şeridi: 1,143 km
İklimi: tropikal
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Pasifik Okyanusu 0 m
en yüksek noktası: Banaba 81 m
Doğal kaynakları: fosfat
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %0
daimi ekinler: %51
otlaklar: %0
ormanlık arazi: %3
diğer: %46 (1993 verileri)

Nüfus Bilgileri​

Nüfus: 94,149 (Temmuz 2001 verileri)
Nüfus artış oranı: %2.31 (2001 verileri)
Mülteci oranı: 0 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 54 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 60.16 yıl
erkeklerde: 57.25 yıl
kadınlarda: 63.22 yıl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 4.36 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
Ulus: Kiribatili
Din: Roma Katolikleri %54, Protestan %30, diğer (1996)
Diller: İngilizce (resmi), Kiribati yerel dili

Yönetimi​

Ülke adı: Resmi tam adı: Kiribati Cumhuriyeti
kısa şekli : Kiribati
eski adı: Gilbert Adaları
Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
Başkent: Tarawa
İdari bölümler: 3 bölüm; Gilbert Adaları, Line Adaları, Phoenix Adaları
Bağımsızlık günü: 12 Temmuz 1979 (İngiltere'den ayrıldı)
Milli bayram: Bağımsızlık günü, 12 Temmuz (1979)
Anayasa: 12 Temmuz 1979
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri), AsDB (Asya Kalkınma Bankası), C, ESCAP (Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu),Intelsat, ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), Sparteca, SPC (Güney Pasifik Komisyonu), SPF, UN (Birleşmiş Milletler), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Ekonomik Göstergeler​

GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 76 milyon $ (2000 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %1 (2000 verileri)
GSYİH - sektörel büyüme: tarım: %14
endüstri: %7
hizmet: %79 (1996 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2 (1999 verileri)
İş gücü: 7,870 (1985 verileri)
İşsizlik oranı: %2 (1992 verileri)
Endüstri: Balıkçılık, el sanatları
Endüstrinin büyüme oranı: %0.7 (1992 verileri)
Elektrik üretimi: 7 milyon kWh (1999)
Elektrik tüketimi: 6.5 milyon kWh (1999)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
Elektrik ithalatı: 0 kWh (1999)
Tarım ürünleri: Kurutulmuş hindistancevizi, patates, sebzeler, balık
İhracat: 6 milyon $ (1998)
İhracat ürünleri: Kurutulmuş hindistancevizi %62, hindistancevizi, deniz yosunu, balık
İhracat ortakları: Bangladeş, Avustralya, ABD, Hong Kong (1999)
İthalat: 44 milyon $ (1999)
İthalat ürünleri: Gıda ürünleri, makine ve parçalar, çeşitli sanayi malları, yakıt
İthalat ortakları: Avustralya, Fiji, Japonya, Yeni Zelanda, Çin (1999)
Dış borç tutarı: 10 milyon $ (1999 verileri)
Para birimi: Avustralya Doları (AUD)
Para birimi kodu: AUD

İletişim Bilgileri​

Kullanılan telefon hatları: 2,000 (1997)
Telefon kodu: 686
Radyo yayın istasyonları: AM 1, FM 1, kısa dalga 1 (1998)
Radyolar: 17,000 (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 1 (1997)
Televizyonlar: 1,000 (1997)
Internet kısaltması: .ki
Internet servis sağlayıcıları: 1 (2000)
Internet kullanıcıları: 1,000 (2000)

Ulaşım ve Taşımacılık​

Demiryolları: 0 km
Karayolları: 670 km (1996)
Su yolları: 5 km
Limanları: Banaba, Betio, English Harbor, Kanton
Hava alanları: 21 (2000 verileri)
 
Üst Alt