Kim Peygambere itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiştir.

Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym

Evet bu gün ne yazık ki PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEMİN sünneti ve hadisi şerifleri değersizleştirilmeye hatta bunlara riayet etmek bir suça dönüştürülmeye çalışılıyor gelin bu meseleye bir de ayet ve hadisler cihetinden bakarak konunun nasıl olması gerektiğini anlayalım.

Sadece KURAN diyenler HAZRETİ KURANDA PEYGAMBERE itaat etmeyin sadece Kuranı okuyun diye bir tane ayet getiremezlerken HAZRETİ KURAN ONA SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEME itaati açıkça emrediyor birde CENABI ALLAH CELLE CELALÜHE itaattir buyuruyor.

Biz her peygamberi -Allah'ın izniyle- ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah'tan bağışlanmayı dileseler, Resûl de onlar için istiğfar etseydi Allah'ı ziyadesiyle affedici, esirgeyici bulurlardı.
Nisâ Suresi 64. AyetDiyanet Vakfı Meali

Evet PEYGAMBERLER ALEYHİSSELAM hiçbir zaman CENABI ALLAH CELLE CELALÜHÜN emrinden çıkmazlar ONUN emirlerini bize bildirirler.işte bu yüzden CENABI ALLAH CELLE CELALÜHE itaat etmek yalnız ve yalnız önce PEYGAMBERE itaatten geçer çünkü PEYGAMBER ALEYHİSSELAMA itaat etmeyen nasıl olurda ona indirilmiş kitaba itaat edebilir?CENABI ALLAH CELLE CELALÜHÜ hakkı ile tanıyabilir?

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
Apaçık mucizeler ve kitaplarla (gönderildiler). İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana da bu Kur'an'ı indirdik.
Nahl Suresi 44. Ayet.Diyanet Vakfı Meali

Evet sözü daha fazla uzatmayalım işitene,düşünene daha başka söz bırakmayacak kadar yeterli olan ayetlerden birkaçını okuyalım:

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
3. Sure ( l-i İmrân Suresi), 32. Ayet
De ki: "Allah'a ve Peygamber'e itaat edin." Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez.
3. Sure ( l-i İmrân Suresi), 50. Ayet
"Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri helâl kılmak için gönderildim ve Rabbiniz tarafından size bir mucize de getirdim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin."
3. Sure ( l-i İmrân Suresi), 51. Ayet
"Şüphesiz Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona ibadet edin. İşte bu, doğru yoldur."
3. Sure ( l-i İmrân Suresi), 132. Ayet
Allah'a ve Peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin.
4. Sure (Nisâ Suresi), 13. Ayet
İşte bu (hükümler) Allah'ın koyduğu sınırlarıdır. Kim Allah'a ve Peygamberine itaat ederse, Allah onu, içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır.
4. Sure (Nisâ Suresi), 59. Ayet
Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin ve sizden olan ulu'l-emre (idarecilere) de. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde, Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resûlüne arz edin. Bu, daha iyidir, sonuç bakımından da daha güzeldir.
4. Sure (Nisâ Suresi), 69. Ayet
Kim Allah'a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehidlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır.
4. Sure (Nisâ Suresi), 80. Ayet
Kim peygambere itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse (bilsin ki) biz seni onlara bekçi göndermedik.
5. Sure (Mâide Suresi), 92. Ayet

Meal alıntıları :mumsema .org ve kuranmeali .com
ALLAHU ALEM (CENABI ALLAH CELLE CELALÜH en doğrusunu bilir.)ALLAHU ZÜLCELALE sonsuz sınırsız hamd şükür ve istiğfarı tevbe, PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEME, EHLİBEYT ve ASHABINA sonsuz sınırsız salatu selam olsun.CENABI MEVLA bizi affetsin,bağışlasın mağfiret ve hidayete,sıratı mustakime erdirip orada daim etsin azabından korusun,sonsuz rahmetine ve Cennetine dahil etsin.Dünya ve Ahirette her türlü şerden daima korusun,katındaki tüm hayırla kavuştursun amin.hakkınızı helal edin selam ve dua ile
 
Bir beşerin peygamberliği, Allah'ın o kişiye verdiği ayetlerle (mucizelere de birer ayettir) mümkündür...
Hz. Muhammed'in peygamberliği Kuran ile mümkündür...
Hz. Muhammet'ten kuranı aldığın vakit ortada peygamberlik kalmaz!

ŞURA SURESİ / 52- Böylece sana da emrimizden bir ruh vahyettik. Yoksa sen, kitap nedir iman nedir bilemezdin. Ve lakin onu bir nur kıldık ki, onunla kullarımızdan dilediğimizi hidayete erdirelim. Şüphesiz ki sen, sıratı müstakime hidayet etmektesin.
 
Peygambere itaat etmek demek; onun adı kullanılarak ortalığa saçılmış mesnetsiz sözlere itaat etmek değildir!

FURKAN SURESİ / 30-Ve resul dedi: Ya Rabbim! Kavmim, bu Kuranı terk edilmiş tuttu.
 
HAZRETİ KUR'ANIN ayetlerini okuyalım kardeşim birbirimize mesnetsiz şekilde suçlamalar yöneltmeyelim.selam ve dua ile

Maide Sure-i Celilesinin 92. ayeti konuda eksik kalmış şimdi yazıyorum hakkınızı helal ediniz.
Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym

Allah'a itaat edin, Resûle de itaat edin ve (kötülüklerden) sakının. Eğer (itaatten) yüz çevirirseniz bilin ki Resûlümüzün vazifesi apaçık duyurmak ve bildirmektir.
 
Son düzenleme:
Ancak ayetler, Kur'an'ın BÖLGESEL olduğunu, ataları uyarılmamış ARAP TOPLUMUNU uyarmak için gönderildiğini belirtmekte...

Kur'an KAVİM, BELLİ BİR TOPLULUK dinidir...Evrensel değildir, o bölgeye hastır...

Bu onun kötü olduğunu göstermez tabii ki, ancak her coğrafyaya, her topluluğa uyduğunu da göstermez...
 
Ancak ayetler, Kur'an'ın BÖLGESEL olduğunu, ataları uyarılmamış ARAP TOPLUMUNU uyarmak için gönderildiğini belirtmekte...

Kur'an KAVİM, BELLİ BİR TOPLULUK dinidir...Evrensel değildir, o bölgeye hastır...

Bu onun kötü olduğunu göstermez tabii ki, ancak her coğrafyaya, her topluluğa uyduğunu da göstermez...

Maide Sure-i Celilesinin 92. ayeti konuda eksik kalmış şimdi yazıyorum hakkınızı helal ediniz.
Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym

Allah'a itaat edin, Resûle de itaat edin ve (kötülüklerden) sakının. Eğer (itaatten) yüz çevirirseniz bilin ki Resûlümüzün vazifesi apaçık duyurmak ve bildirmektir.

Bu çok yanlış bir görüştür.bu görüş inaçsızların görüşüdür ve biz Müslümanları bağlamaz.CENAB'I ALLAH CELLE CELALÜH HAZRETİ KUR'AN'IN evrensel olduğunu şu ayetde bildirmektedir:

HAZRETİ KUR'AN ALEMLER'E ögüttür yani evrensel bir öğüttür.
Bismillahirrahmanirahim
Bu Kur'an, ancak âlemler için bir öğüttür.
Sâd Suresi 87. Ayet.Diyanet Vakfı Meali.

PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM alemlere rahmettir yani evrensel bir rahmettir.
(Resûlüm!) Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik.
Enbiya Suresi 107.Ayet.diyanet vakfı meali.
(meal alıntıları:kuranmeali .com)

CENAB'I ALLAH CELLE CELALÜH ALEMLERİN RABBİDİR.(bakınız fatiha 1.ayet)yani yalnız insanların değil meleklerden hayvanlara bütün mahlukatın RABBİDİR İLAHIDIR.CENAB'I ALLAH'IN kitabını okursanız görürsünüz ki Dünya hayatı boyunca bir çok PEYGAMBER ALEYHÜMÜSSELAM göndermiştir.PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM bu PEYGAMBERLER ALEYHÜMÜSSELAM'LARIN sayısı hakkında bir rivayette 3 milyon kadar olduklarını bildirmiştir.son PEYGAMBER ALEYHİSSELAM Olan bizim PEYGAMBERİMİZ CENAB'I ALLAH CELLE CELALÜH tarafından korunacak olan ve biz müslümanlara göre dünyadaki en güzel şey olan dinimizi getirmiştir.PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM SAHABELER ALEYHÜMÜSSELAMLAR'LA konuştuğu bir sırada bizler için şu hadisi buyururlar:

âAh keşke bana doğru, havuza gelen kardeşlerimi bir görsem de, içlerinde şerbetler olan kaselerle onları karşılasam. Cennete girmeden önce, onlara (Kevser) havuzumdan içirsem.â

Bu sözleri üzerine ona denildi ki: âEy Allahâın Resulü biz senin kardeşlerin değil miyiz?â
O şöyle cevap verdi:

âSizler benim ashabımsınız (arkadaşlarımsınız). Benim kardeşlerim de beni görmedikleri hâlde bana inananlardır. Mutlaka ben Rabbimden sizinle ve beni görmeden iman edenlerle gözlerimi aydınlatmasını istedim.â

Evet gördüğünüz üzere PEYGAMBER EFENDİMİZ ALEYHİSSELAM ümmeti olan bizler için kardeşlerim buyurmuştur.

Ve yine başka bir hadisi şerifte:

"Evleniniz, çoğalınız, çünkü ben kıyamet gününde sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim." (Beyhakî, VII/81)

Ve aynı zamanda şunu söylemeliyiz ki biz O'NUN icabet ümmetiyiz diğer insanlar ise davet ümmetidir.yani evrendeki herkes onun ümmetidir.bu yönüyledir ki CENAB'I ALLAH CELLE CELALÜH necm suresinde PEYGAMBER EFENDİMİZ ALEYHİSSELAM için sen alemlere rahmetsin buyurmaktadır.PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM kendisinin tebliğinin kıyamete kadar süreceğini kendisinin adını herkesin duyacağını buyurmuşlardır.bu kendisinden sonra yaşamış ve yaşayacak bütün insanların icabet yada davet ümmeti olduğunu yani bütün insanların onun ümmeti olduğunu göstermektedir tıpkı sizinde olduğu gibi.

KUR'AN'I KERİMİN EVRENSELLİĞİ hakkında şu konuyu okumanızı tavsiye ederim:

Ayrıca HAZRETİ KUR'AN hakkında da şu videoları izlemenizi HAZRETİ KUR'AN'IN bilime ışık tutuğunu zamanımızı ve tüm evrenimizi aydınlattığını bilmenizi isterim.
 
Maide Sure-i Celilesinin 92. ayeti konuda eksik kalmış şimdi yazıyorum hakkınızı helal ediniz.
Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym

Allah'a itaat edin, Resûle de itaat edin ve (kötülüklerden) sakının. Eğer (itaatten) yüz çevirirseniz bilin ki Resûlümüzün vazifesi apaçık duyurmak ve bildirmektir.
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt