Kemalizm ve Demokratik Toplumculuk

Kemalizm ve Demokratik Toplumculuk

Atatürk,Sovyetler Birliği'nde uygulanan komünizmin üretim açısından getirdiği modeli yeterli görmediği gibi, birey hak ve özgürlüklerini,
demokrasiyi içermemesini de kendi amaçlarına uygun bulmuyordu.
Sovyet Devleti, sosyalizmin savunduğu değerleri eskiden olduğu gibi savunmuyordu.
Demokrasi yerine diktatörlük, bireysel hak yerine ödevler geçiyordu.
Bu yozlaşmayı Atatürk de görmüştü.
İçte bir komünist örgütlenmeye de özellikle bu yüzden karşıydı; çünkü bunun "kayıtsız şartsız Rusya'ya bağlanma" anl***** geleceğini görüyordu.
Böyle bir durum ise tam bağımsızlığı zedelerdi.

1921 yılında TBMM'deki bir tartışmada ise şu sözleri sarf ediyordu:

“ Komünizme karşı çare vardır.
O da komünizmin ilke ve kurallarını ülkemizde uygulanabilirliğini anlamak ve tüm ulusumuza anlatmaktır.
Bu gerçekler ulusumuzun çoğunluğunca tam olarak anlaşılırsa, ya yeteneğimiz vardır yaparız ya da uygulanabilir değildir, anlarız.
Korkar, yapmayız.
Ancak uygulanabilirliği olmadığı halde uygulamaya kalkışacak olanlara karşı hükumet her yola başvurmakta kendini haklı sayar. ”

Fakat Atatürk'e sorulan Türkiye'ye komunizmi getirip getirmeyecekleri sorusuna ise;
Türkiye'de bir işçi sınıfının bulunmayışının komünizmin yerleşmesine engel teşkil ettiği ve uygulamanın şu an Türkiye'de çok zor olduğu cevabını vermiştir.

wikipedia.org
 
Üst Alt