• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Kemalizm düşmanları

Okunuyor :
Kemalizm düşmanları

ŞEBNEM ÖZBEK

Acemi
Üye
Günümüzde ne yazık ki başta Atatürk olmak üzere tüm laik ve Kemalist kesim; iki grup tarafından karalanmaya çalışılmaktadır.

I. Grup Kur'an İslam'ı yerine çıkarları doğrultusunda Arap Emevi Siyasi İslam'ı yerleştirmeye çalışanlar. Örneğin; Arap Emevi örf ve geleneklerine boğulmuş siyasi İslam taraftarları; sanki kendilerine o güne kadar karşı olan ve rahatlıkla özerkliklerini ilan ettikleri tekkelerin kapatılması gerektiğini ilk söyleyen Atatürk'müş gibi, O'nu; din düşmanı, kafir ilan etmişlerdir. Oysa Tekkelerin artık gerçek İslam ile alakalarının kalmadığını, buralarda ahlaksızlık, çıkar ve siyasetin hüküm sürdüğünü, Kur'an İslam'ının ise böylesi bir yapılanmaya tamamen karşı olduğunu; Atatürk doğmadan 36 yıl önce vefat eden ve 19. yy. din çevrelerince alanında önder kabul edilen Kuşadalı İbrahim Efendi (1774-1845) yanan tekkesinin yerine yenisinin yapılmasını isteyenlere "Artık Tekkelerin İslam'la alakası kalmamıştır. Tekkeler meyhane ve kerhaneye dönüştürüldü. Buraların tamamen kapatılması lazım." demiştir. Şimdi yaşadığı dönemin en önemli din alimlerinden biri olarak gösterilen Kuşadalı İbrahim Efendi de mi kafir ve din düşmanı birisiydi ki; Atatürk Tekkeleri kapatmadan neredeyse 100 yıl önce bu konuyu dile getirmişti.

Peki Atatürk büyük din alimlerinin de ortak görüşü olan Tekkeleri kapattıktan sona, İslam dinini yok mu saydı? Aksine Atatürk; gerçek İslam'ın genç Türkiye'de yer etmesi için; Elmalılı'yı 9 ciltlik Kur'an tefsirini yapmakla görevlendirdi. O dönemde Atatürk; maddi sıkıntılar nedeniyle telif ve basım giderlerinin bir kısmını şahsi parasıyla karşılamış; tam 10 bin adet basılıp tüm Türkiye'de dağıtılmasını ve insanların; hurafelerden, batıldan, Arap Emevi örf ve adetlerinden arınmış; gerçek Kur'an dinini tekrar keşfetmesini sağlamıştır.

Atatürk aynı zamanda laik eğitim sistemini de Türkiye'ye armağan etmiştir. İşte siyasi İslamcıların kabullenemediği ve en büyük yenilgi olarak görüp rövanş almak için çalıştığı konu da bu olmuştur. Yani Tevhit-i Tedrisat kanunu ile eğitim öğretimin birleştirilmesi. Bu konuda Atatürk'ün görüşü şudur: "Türk ulusu vereceği eğitimi; mektep ve medrese olarak pay edemez. Eğitim birliği sağlanmadan; aynı düşünce ve anlayışta bireyler yetiştirmek mümkün değildir." O'nun hedefi laik eğitim sistemi ile öğrencilerin beşeri dünyada ilerleyebilmesini sağlayacak pozitif ilimlere de vakıf olmasıydı. Pozitif ilimler kişinin sadece beşeri dünyasını değil; aynı zamanda maneviyatlarını da geliştirmeleri için gereklidir. İsfahanlı Ragıp bu konuda şöyle der: "Akla dayalı ilimlerle (pozitif ilimlerle) donanmamış kişiler; Peygamberlikten kaynaklanan ilimleri anlamakta yetersiz kalır. Akıl komutandır. Din asker" Aklını kullanmayı bilen kişi; kendisini din ile aldatanları anlayacak ve onlara karşı gelecektir. Siyasi İslamcıların laik eğitim sisteminden nefret etmelerinin nedeni budur. Laik eğitim; kula kulluk anl***** gelen sıradan bir faniye mutlak itaat edilmesini engeller.

II. Grup ise İslam dininin ve hatta tüm dinlerin tam***** karşı olanlardan oluşmaktadır. Geçmişte samimi dindarlara dahi tahammül edemeyenler, İslam'ı yok sayanlar; bugün kendilerine verilen görev gereği, kalemlerini siyasi İslamcılar için çalıştırmaktadırlar. Bu kişiler; Sovyetlerin dağılmasının ardından, bu coğrafyada siyasi İslamcılarla beraber; laik ve üniter Türkiye'yi yok edip; ülkemize biçilen -ve özünde bizi Hıristiyanlığa hizmet için kullanacakları- "Ilımlı İslam" rolünü yerleştirmekle görevlendirilmişlerdir.

Bu satılık kalemleri görevlendirenler, dış cephede de onları yalnız bırakmamakta; sundukları raporlarla, verdikleri demeçlerle laik ve Atatürkçü Türkiye Cumhuriyetinin yerine; siyasi İslamcıların desteklediği Ilımlı İslam'ı getirmeye çalışmaktadırlar.

Bakınız AB Türkiye raportörü Hollandalı Hıristiyan Demokrat Arie Ostlander ne diyor: "Türkiye Anayasası Kemalist anlayış üzerine oluşturulmuştur. Bu anayasa Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü ve laiklik kavramı gibi bir anlayışla korku düzeni kurmuştur. Bu korku yüzünden Türkiye'de köktendincilik fobisi mevcuttur." Gördüğünüz gibi bir Hıristiyan parlamenter; Türkiye'de köktendinciliğin fobi oluşturmaması gerektiğini, bu fobiden kurtuluşun laik ve üniter yapımızı korumamızı sağlayan Atatürkçü temellere dayalı anayasadan kaynaklandığını söylemektedir. 1982 yılından beri kullandığımız günümüz anayasası ile ilgili görüş belirtmeyen, kendine "aydın" sıfatı yakıştıran akademisyen ve yazarlar; Atatürk ilkelerinden arındırılmış ve Sevr maddelerini içeren şekilde, anayasamızın tekrar yazılmasıyla ilgili AB'li parlamenterlerin direktifleri doğrultusunda; aynı türde yazılar, görüş ve öneriler sunmaya başlamışlardır.

İlginç olan şeylerden biri de İslam'dan ve Müslümanlardan nefret eden ve hatta "Müslüman olduğunuz için sizi birliğe alamayız" diye açıkça beyanları olan bu kişilerin köktendinciliği öcü gibi görmememiz gerektiği ile ilgili beyanlarıdır. Hatta Hıristiyan Oryantalist Udo Steinback daha da ileri gitmiş "Atatürk Hilafeti kaldırarak İslam'a büyük bir darbe vurmuştur" diyebilmiştir. İnsan düşünmeden yapamıyor: "Madem İslam için endişelenecek kadar Müslümanları düşünüyorsun neden hala Hıristiyansın?"

Üstelik bu düşünceyi II. Grupta benimsemiştir. Dinle, Müslümanlıkla, İslam'la alakası olmayan bu grup; köktendincilerin de demokrasi ile yönetilen bu ülkede çeşitli haklarının olduğunu, bu hakları sağlamaları için I. Cumhuriyeti yani; Atatürk Cumhuriyetini yıkıp yerine II. Cumhuriyeti yani; ılımlı İslam Cumhuriyetini getirmek gerektiğini söyleyebilmektedirler.

Özellikle kıyafet konusunda Türkiye'nin hassasiyetini gören batı; demeçlerini sürdürmüştür: "Türkiye'de kadınlar; yüksek yerlere gelebilmiş; doktor, mühendis vs. olabilmiştir. Ancak bunun bedeli olarak erkek gibi giyinmek ve başlarını açmak zorunda kalmışlardır." Giyim tarzımızın Batılı ülkelerden farklı olmaması; -Türkiye'deki Müslümanları etkilemek için- onlar tarafından "bedel" olarak gösterilmekte ve "Bir Müslüman için çarşaf giymek doktor ya da mühendis olmaktan çok daha önemli olmalıdır" düşüncesi aşılanmaya çalışılmaktadır. Üstelik sıradan dindar halkı kandıran bu Hıristiyan'lar; Müslümanlıkta ruhban sınıfının olmadığını ve dolayısıyla da dini bir kıyafet tanımının yapılamayacağını bizden iyi bilmektedirler. Her iki grubu da Kemalist Türkiye'ye karşı kullanan bu Hıristiyan Oryantalistler; kendi ülkelerinde en az 10 yıl olan zorunlu eğitimi görmezden gelip; Türkiye'deki 8 yıllık zorunlu eğitimi İslam düşmanlığına bağlamakta, Kemalizmin Türkiye'de İslam'ı ve İslami değerleri yok ettiğini dahi söyleyebilmektedirler. Peki Kemalizmin; İslam dini üzerinde böylesi bir yıkıcı etkisi varsa, bunu dile getiren Hıristiyan'ın Kemalizm düşmanı değil dostu olması gerekmez mi? Türkiye'de bu söylemlerde bulunan Hıristiyan Oryantalist ve parlamenterlere hizmet edenler, bu kişilerin kendi inandıkları dinlerini bir kenara bırakıp demokrasiye ve insan haklarına duydukları saygıdan dolayı bizim yararımızı gözettiklerini söylemektedir. Oysa biz bu düşüncede olanların demokrasi ve insan haklarından ne anladıklarını; Afganistan'da, Irak'ta, Bosna'da gördük ve maalesef bugün de Filistin'de görmekteyiz.

Gerçekte birbiri ile asla birlikte olamayacak bu iki grup; söz konusu laik Türkiye Cumhuriyeti olduğu zaman güçlerini birleştirmekten çekinmemektedirler. Bu iki kesim ortak düşman olarak gördükleri Atatürk Türkiye'sine karşı, aslında İslam dininden de Kemalist Türkiye kadar nefret edenler tarafından bir araya getirilmiş; Türkiye'nin gücünün bu iki grup tarafından emilmesi ve güçsüz düşen ülkemizin bölünmesi için zemin yaratılmıştır. Bakınız bu iki grup; Hıristiyan emperyalistler tarafından bir araya getirildiğinden bu yana; ayrılıkçı Kürtler federasyon söylemlerini TBMM'e kadar getirebilmiş, Ermenistan'dan özür dileme kampanyaları başlatılmış ve ardından toprak talebi için zemin hazırlığına başlanmıştır. Kıbrıs elimizden çıkma noktasına getirilmiş, K. Irak'ta kurulan Kürdistan; yarı resmi olarak tanınmıştır. Artık "Türkler ya Müslüman'dır ya da Kemalist" diye açıklama yapan ve Kemalizmi, dinmiş gibi gösteren Katolik Guido Kraemer'e "Ben hem Kemalistim hem de Müslüman'ım"; "Laiklik dinsizliktir" diyen Protestan Hartmet Dreierve'a " O zaman tüm Batı ve siz de dinsizsiniz" deme ve bu kişiler gibi düşünenlere hadlerini bildirme, ülkemize sahip çıkılma vakti gelmedi mi?

ŞEBNEM ÖZBEK
 

kirmizigül

Kıdemli
Üye
güzelim ülkemiz her taraftan kusatilmis biz hala kiyafet tartismalariyla ugrasiyoruz
herseyi bir güzel anlatmisin benim yazacak baska birsey kalmamis tesekkürler sebnem
bizimle paylastiginicin.
 

simqe

Kıdemli
Üye
Teşekkürler şebnem,emeğine sağlık :alkis:
Kemalist bir Türkiye'nin kimseye uşaklık etmeyeceğini bilen dış güçler ve böyle bir ülkede istedikleri gibi at koşturamayacaklarını bilen, onun bunun uşağı olmuş, hocaefendi adını taktıkları şovmenlerin peşine takılmış içteki rejim düşmanlarının, ümmetçilerin sahip oldukları nefrettir.
 

atmaca34

Kıdemli
Üye
evet çok dikkat edilmesi gereken konular...

yıllardır önlenmeye çalışıldığı halde her yıl güçlenen bir oluşum var...

nasıl olurda güçlenir bu oluşum...

bizler nerede hata yapıyoruz acaba..

bu oluşumu yoksa ilahi bir güçmü destekliyor....?
 

forumdayim

Tecrübeli
Üye
evet çok dikkat edilmesi gereken konular...

yıllardır önlenmeye çalışıldığı halde her yıl güçlenen bir oluşum var...

nasıl olurda güçlenir bu oluşum...

[RENK]bizler nerede hata yapıyoruz acaba..
[/RENK]
bu oluşumu yoksa ilahi bir güçmü destekliyor....?

sözüm ona o kemalistller bir düsünebilseler , bir cok seye cözümde bulacaklar... ama hatayi baskalarina yikmak daha kolaylarina geliyor... birgün ayaklarinin altindan zemin kayarsa sasarlar... ama korkmasinlar yerlerine gelenler onlar kadar insafsiz olmazlar...
 

ŞEBNEM ÖZBEK

Acemi
Üye
Nedense elektronik posta yoluyla gönderilen bir fıkra geldi aklıma. Bana geldiği gibi aktarıyorum..

Bir köyün camisinde, imam cemaate vaaz vermektedir.
Ansızın içeri dalan bir köylü, köyü sel basmakta olduğunu haber verir.
Bütün cemaat hemen kendilerini dışarı atıp kaçar. Sadece imam, bütün ısrarlara rağmen köyü terketmeyi reddeder ve Tanrı'nın kendisini koruyacağını söyleyerek camide kalır.
Kısa bir süre sonra sular camiye ulaşır, imam çaresiz minareye çıkar.
Sular minarenin ilk katına yükselirken bir tekne imamı kurtarmaya gelir. Ancak dini bütün imam, Tanrı'nın kendisini koruyacağını söyleyerek tekneye binmez. Sular yükselir. İmam ikinci kata çıkmak zorunda kalır. Bir tekne daha gelir, ancak imam yine Tanrı'nın kendisini koruyacağına inancının tam olduğunu söyleyerek tekneye binmez. Sular iyice yükselir.
İmam artık minarenin en tepesindedir. Bir helikopter yaklaşır.
İçindekiler, durumun kötü olduğunu anlatarak , imama helikoptere gelmesi konusunda ısrar ederler.
İmam helikoptere binmeyi de reddeder.
Bir süre sonra sular iyice yükselir ve imam boğularak ölür.

Kendisini ahiretin kapısında melekler karşılar.
Melek: 'Hoşgeldiniz, buyrun...'
İmam: 'Cennete girmek istediğimden emin değilim..'.
Melek: 'Neden?..'
İmam: 'Tanrı'ya biraz kırgınım....'
Melek: 'Ne oldu ki?..'
İmam: 'Ben hayatımı ibadet ederek geçirdim, insanlara hep iyilik yaptım, günahtan uzak durdum. Yaşadığım köyü sel bastı, herkes kaçtı ama Tanrı'nın beni kurtaracağına inandığımdan ben kaldım. Görüyorsunuz ki şimdi burdayım....'

Tam bu sırada yukarıdan Tanrı'nın sesi duyulur ;
'Salağa, iki tekne, bir helikopter gönderdik..
Böylesine geri zekâlının benim katımda da yeri yoktur..'

Yukardaki fıkrayı benim yüce milletime uyarlamaya kalkacak olursak.
MuhtemelenTanrı o gün geldiğinde bu ülke insanlarına şöyle seslenecektir ;
' Bu salaklara, örnek alsınlar ve onu izlesinler diye
Mustafa Kemal Atatürk'ü gönderdim.
Musibetlerden kurtuluş yolunu, onun eliyle bunlara göstermeye çalıştım.
Ama onlar halâ hiçbir şey yapmayıp benden medet umuyorlar ise benim katımda da yerleri yoktur....

Sözüm ona Kemalistler dediğiniz kişilerin kim oladuğunu bilmiyorum. Ancak rozet Atatürkçülerden bahsediyorsanız size katılıyorum. Fakat şunu da unutmayın. Menderesten bu yana ülkemiz göğsünü gere gere ben Kemalistim diyemeyenler tarafından yönetilmektedir.
 

simqe

Kıdemli
Üye
MuhtemelenTanrı o gün geldiğinde bu ülke insanlarına şöyle seslenecektir ;
' Bu salaklara, örnek alsınlar ve onu izlesinler diye
Mustafa Kemal Atatürk'ü gönderdim.
Musibetlerden kurtuluş yolunu, onun eliyle bunlara göstermeye çalıştım.
Ama onlar halâ hiçbir şey yapmayıp benden medet umuyorlar ise benim katımda da yerleri yoktur....:alkis::alkis::alkis::alkis::alkis::alkis:
 

forumdayim

Tecrübeli
Üye
sn, sebnem özbek, fikraniz icin tesekkürler... bu günkü müslümanlarin öyle davranacagina herhalde inanmiyorsunuz... bugün müslümanlar o durumu asti , bilmem bilirmisiniz kurbaga testini... ama siz bilsenizde bilmiyenler icin bende o testi anlatayim...

bir kurbagayi sicak suyun icine atilinca o hayvanin atikligiyle derhal disari firlar, ancak soguk suyun icine konulur alti yavas yavas isitilirsa dayanabilecegi isinin son haddine kadar sabreder sonra ziplamak ister , ancak cok gectir o isiyla kaslar grvsemistir ziplamak mümkün olmadigindan pismekten kurtulamaz...
simdi bu durumu müslümanlara yorumlarsak...
kurtulus savasinda müslümanlar soguk suya girmekte hic tereddüt etmediler, nasilki savas bitti ellerinden silahlari alindi elleri kollari baglandi , devrimlerde üstüne üslük gelince isyan ettiler, ancak baktilarki kendi isyanlarini kendi kulaklari zor duyar oldular...

artik kurbaga pisti diye ates düsürüldü!!!

ancak aralarda kalip pismiyenler, bu müslümanlari tekrar ayaga kaldirdi... simdi isler tersine döndü, müslümanlari o duruma düsürenler, ayni kazandalar ve artik sulari okadar isindiki zipliyamiyorlar... simdi müslümanlarin vazifasi pisirmelerine gerek yok biz kurbaga yemeyiz:Winlk_Tongue:, yanliz altinin atesini bu ayarda birakarak daim olmasi saglanmalidir... nezaman ates söner ozaman isler terse dönebilir... bundan gafil olmamaliyiz...:eek:k:
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
KEMALİZM, yüzde 70 oranında sosyalizmdir.
Ve sosyalizme giden yol için yapılandırılmıştır; bunun önünü tıkayacak düşünceler getirmemenizi öneririm.
Kemalist dostlarımın bunu bilmesinde yarar görüyorum.

Birazdan GİZLENEN ATATÜRK başlıklı bir yazı gündeme getireceğim, onu inceleyiniz lütfen.

Saygılarımla...
 

M ü e l l i f...

Kıdemli
Üye
Teşekkürler şebnem,emeğine sağlık :alkis:
Kemalist bir Türkiye'nin kimseye uşaklık etmeyeceğini bilen dış güçler ve böyle bir ülkede istedikleri gibi at koşturamayacaklarını bilen, onun bunun uşağı olmuş, hocaefendi adını taktıkları şovmenlerin peşine takılmış içteki rejim düşmanlarının, ümmetçilerin sahip oldukları nefrettir.
Hocalar ve hoca efendiler uşak olmazlar ve olamazlar.
Merak ediyorum sizin hocanız yada hoca efendi bildiğiniz birileri uşaklıkmı yapıyor birilerine ? kusura bakmayın ama sizde hoca efendinize sahip çıkın da uşak olmasın şuna buna...


İmam: 'Tanrı'ya biraz kırgınım....'
İmam ve tanrıya kırgın olmak...........
Sözlerinizin gerçekliği ve derinliği bu fıkradaki hakikat kadar olmalı... Kusura bakmayın ama gerçek bu.
Birden aklıma geldide;
İmam deyince siz kimi ve kimleri anlıyorsunuz ? yoksa sizde mi ? kahve sivesi ve üslübüyle mi amel ediyorsunuz ?
 
Üst Alt