Kelâm:

Merhaba!

- Söz.
- Bir mânayı ifâde eden, bir maksadı anlatan ifâde.
- Allah'a mahsus bir sıfat.
- Fık: Allah (C.C.) Kelâm sıfatını da hâizdir.
O'nun kelâmı harften ve savttan (ses) münezzehtir,
ezelidir, ebedidir.
 
Üst Alt