Kayalıklar meryemi

Merhaba

Leonardo' nun, Milano' da bilinen ilk kompozisyonudur. Epey karmaşık metafizik bir resimdir. Leonardo' nun Tapınma' da bitmediği için dile getiremediği estetik görüşlerinin bir örneğinidir. Daha sonra Lombardia' da açılan Leonardo okulunun biçemini oluşturacaktır. Sahneyi karanlıkta bırakarak sadece kişiler üzerine vuran ışık, resme ruhani bir anlam kazan-dırmaktadır .

İki versiyonu vardır: 1483-86 yılları arasında yapılmış olan Louvre' daki tablo kesin-likle Leonardo' nundur. 1493-1508 yılları arasında yapılmış olan ve Londra' da bulunan tab-lonun ise elden geçirilmiş olsa da büyük bir kısmı Leonardo' ya aittir

Mağaranın karanlığa boğulmuş olması, o güne kadar yapılan dini resim tekniğine tamamen zıt bir özelliktir. Londra versiyonundaki dört kişi geometrik piramit biçimine göre dizilmiş olup bu konumları ile bir haç çizerler. Her öğenin üzerine düşen ışık, hareketlerle birlikte nefis bir dinamizm yaratmaktadır. Sanat tarihçisi Berenson' a göre sağdaki melek dünyanın en güzel kadın yüzüdür. Bakışı tablonun dışına izleyiciye doğru, ama izleyicinin algısının ötesine yönelmiştir. Meryem' in eli sanki birşeyi havalandırmaya çalışıyormuş gibi törensel bir hareket yapmakta, meleğin eli ise bir yeri işaret etmektedir (daha sonra yaptığı Vaftizci Yahya' nin eli gibi). Paris' teki tabloda kompozisyonun bütününün merkezinde Meryem' in göğsündeki yirmi incili, karanlık bir aynayı andıran broş yer alır. Oysa Londra' dakinde bu broş bulunmaz. Mağaranın zeminindeki nemli toprağın bağrındaki çiçekler bilginin doğduğu ve gizlendiği yeri betimler. Kayalı göçük ve uzakta kaybolan dağlar resme bir zaman-mekan sonsuzluğu kazandırmakta kutsal olayın sahnesini oluşturmaktadır

1483 yılındaki sözleşmede öngörülenlere uymayan resim Leonardo' nun aykırı düşün-celeri olduğu kanısını uyandırmıştı. Yirmi beş yıl boyunca Leonardo ile, resmi ısmarlayan Milano San Francesco Grande' deki Meryem Ana Tarikatı arasında dava konusu olmuştur.
 
Üst Alt