kat mülkiyeti Ortaklığın giderilmesi davası dilekçesi

Ortaklığın giderilmesi davası dilekçesi - kat mülkiyeti kurulmak


… MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE


DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALILAR :

KONU : Kat mülkiyeti kurulması suretiyle ortaklığın giderilmesi isteminden ibarettir.


AÇIKLAMALARIMIZ :

1-) Müvekkilim davalılarla birlikte … İli, … İlçesi, … Mahallesi, … Ada, … Pafta, … parselde tapuya kayıtlı taşınmazın paydaşıdır.

2-) Söz konusu taşınmaz … katlı olup, .... bağımsız bölümden oluşmaktadır.

3-) Paydaşların her birine bir bağımsız bölüm tahsis edilmesi mümkün olduğu halde paydaş olan diğer davalılar buna yanaşmamaktadırlar.

4-) Bu nedenlerle adı geçen taşınmazda kat mülkiyeti kurulması yoluyla ortaklığın giderilmesi için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

H. NEDENLER : Kat Mülkiyeti Kanunu Ve İlgili Mevzuat.

H. DELİLLER : Tapu kaydı, keşif, bilirkişi incelemesi ve ilgili yasal deliller

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda açıklanan nedenlerle her paydaşa bir bağımsız bölüm tahsis etmek ve arsa paylarını da belirtmek suretiyle Kat mülkiyeti kurularak ortaklığın giderilmesine karar verilmesini, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili
Av​
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt