Karınca hakkı

Kânûnî Sultan Süleymân Hân, meyva ağaçlarını karıncaların sarması üzerine, karıncaları kırmak için meseleyi Zenbilli Ali Efendiye güzel bir beyitle sorar ve şöyle der:
Dırahtı (ağacı) sarmış olsa eğer karınca
Zarar var mı karıncayı kırınca.
Zenbilli Ali Efendi zarîf bir ifâde ile sorulan bu suâlin altına şu beyti yazarak cevap vermiştir:
Yarın divânına Hakkın varınca
Süleymândan alır hakkın karınca.
 
Üst Alt