Kapitalizm Özgürsüzlüktür

Kapitalizm Özgürsüzlüktür

ÖZGÜRLÜK; zor ve baskının bulunmamasından çok daha fazla şeyi ifade etmektedir.
Özgürlük, hayatı bütünyle yaşamak demektir; yeterli beslenme, giyinme ve barınma konusunda, bedenin gereklerini karşılamak için ekonomik olanak, ayrıca aklın faaliyet alanını gerçekleştirmek ve kimliğimizi ortaya koymak için yeterli fırsat ve olanaklara sahip olmak demektir.

Şimdi sorumuz şu:

İşsiz ve aç bir insan özgür müdür?
Kitap ve kültür dünyasının kapıları kapanmış ve alfabesiz bir insan özgür müdür?
Yılın 52 haftasında çalışmak zorunda olan, dinlenme, tatil, gezmek için birkaç günü biraraya getiremeyen insan özgür müdür?
Her an işini kaybetme korkusunda olan insan özgür müdür?
Yetenekli ama yeteneklerini geliştirecek öğrenim olanaklarından yoksun bir insan özgür müdür?
Çocuğunun iyi bir eğitim alabilmesi için uğraşıp, didinen senelerce hiç tatil yapmayan bir baba özgür müdür?
Bolluk, güvenlik ve gezip tozma anlamındaki bu geniş özgürlüğün tadını adece zenginer çıkartabilir? yoksullar özgür değildir.

Kapitalizmin ÖZGÜRSÜZLÜĞÜNE başka ne gibi örnekler verilebilir?
 
Üst Alt