KAPE VERDE (YEŞİL BURUN)

KAPE VERDE (YEŞİL BURUN)

Coğrafi Verileri

Konum: Batı Afrika'da, Atlas Okyanus`unun orta kesiminde, Senegal'in batısında yer almaktadır.
Coğrafi konumu: 16 00 Kuzey enlemi, 24 00 Batı boylamı
Haritadaki konumu: Batı Afrika
Yüzölçümü: toplam: 4,033 km²
kara: 4,033 km²
su: 0 km²
Kıyı komşuları: 0 km
Sahil şeridi: 965 km
İklimi: İklimi ılıman ve kararlı sıcaklıklar ile aşırı kuraklık belirler. Yağışlar düzensizdir, periyodik kuraklıklara neden olur.
Arazi yapısı: Dağlık Rüzgarüstü Adaları erozyonun derin oluklar oluşturduğu sarp bir yapı gösterir. Adalar volkanik kökenlidir, çoğunlukla ova ve alçak bölgelerden oluşmuştur.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Atlas Okyanusu 0 m
en yüksek noktası: Mt. Fogo 2,829 m
Doğal kaynakları: Tuz, bazalt kayalıkları, pozzuolana (silisli volkanik atıklar, su basınçlı çimento üretiminde kullanılır), kireçtaşı, kaolin, balık
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %11
otlaklar: %6
ormanlık arazi: %0
diğer: %83 (1993 verileri)
Sulanan arazi: 1,500 - 2,000 hektar (1999)
Doğal afetler: Uzun süreli kuraklıklar; görüntü kirliliği yaratan rüzgarlar; volkanik ve sismik aktivite

Nüfus Bilgileri​

Nüfus: 405,163 (Temmuz 2001 verileri)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %42.79 (erkek 87,458; kadın 85,895)
15-64 yaş: %50.76 (erkek 97,812; kadın 107,834)
65 yaş ve üzeri: %6.45 (erkek 10,204; kadın 15,960) (2001 verileri)
Nüfus artış oranı: %0.92 (2001 verileri)
Mülteci oranı: -12.37 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 53.22 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 69.21 yıl
erkek: 65.93 yıl
kadın: 72.6 yıl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 4.05 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
Ulus: Kape Verdeli
Nüfusun etnik dağılımı: Creole (melez) %71, Afrikalı %28, Avrupalı %1
Din: Roma Katolikleri; Protestanlar
Dil: Portekizce, Crioulo
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
toplam nüfus: %71.6
erkek: %81.4
kadın: %63.8 (1995 verileri)

Yönetimi​

Ülke adı: Resmi tam adı: Kape Verde Cumhuriyeti
kısa şekli : Kape Verde
Yerel tam adı: Republica de Cabo Verde
yerel kısa şekli: Cabo Verde
ingilizce: Cape Verde
Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
Başkent: Praia
İdari bölmeler: 14 bölüm; Boa Vista, Brava, Fogo, Maio, Paul, Praia, Porto Novo, Ribeira Grande, Sal, Santa Catarina, Santa Cruz, Sao Nicolau, Sao Vicente, Tarrafal
Bağımsızlık günü: 5 Temmuz 1975 (Portekiz'den ayrıldı)
Milli bayram: Bağımsızlık günü, 5 Temmuz (1975)
Hukuk sistemi: Portekiz hukuku temel alınarak oluşturulmuştur.
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACCT, ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri), AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), ECA (Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu), ECOWAS (Batı Afrika Ekonomik Topluluğu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-77, IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği), NAM, OAU (Afrika Birliği Teşkilatı), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNTAET (BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi), UPU (Dünya Posta Birliği), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Ekonomik Göstergeler​

Ekonomiye genel bakış: Kape Verde`nin kişi başına düşen gayri safi milli hasılasının düşük olmasının sebepleri; fakir doğal kaynakları, ciddi su sıkıntısı ve uzun ömürlü kuraklıklardır. Gayri safi milli hasılanın %70`ini karşılayan ticaret, ulaşım ve amme hizmeti sektörleri ülkenin servise dayalı ekonomisini oluşturur. Ülke nüfusunun %70`ine yakın kesimi kırsal bölgelerde yaşasa da, tarımın 1995 gayri safi milli hasılasındaki payı balıkçılığın %1.5`ini yüklendiği %8 oranındadır. Gıda maddelerinin yaklaşık %90`ı ithal edilmektedir. Balıkçılık potansiyeli, özellikle ıstakoz ve ton balığı, tamamen işlenmemektedir. Kape Verde`nin yükselen yıllık ticaret açığını, gayri safi milli hasılanın %20`sinden fazlasını karşılayan göçmen havaleleri ve yabancı yardımlar finanse etmektedir. 1991`deki yeni demokrat hükümetinin ekonomik reformları, özel sektörü geliştirmek ve ekonomik çeşitlilik için yabancı yatırımları teşvik etmeyi amaçlar.
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - $670 milyon (2000 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %6 (2000 verileri)
GSYİH - sektörlere göre: tarım: %13
endüstri: %19
hizmet: %68 (1998)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %4 (2000)
İşsizlik oranı: %24 (1999 verileri)
Endüstri: Yiyecek - içecek, balık, ayakkabı ve giyim eşyaları, tuz madenciliği, gemi onarımı
Elektrik üretimi: 40 milyon kWh (1999)
Elektrik tüketimi: 37.2 milyon kWh (1999)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
Elektrik ithalatı: 0 kWh (1999)
Tarım ürünleri: muz, mısır, fasulye, tatlı patates, şeker kamışı, kahve, fıstık; balık
İhracat: 40 milyon $ (2000 verileri)
İhracat ürünleri: ayakkabı, balık, muz, elbise, yakıt
İhracat ortakları: Portekiz, Almanya, İspanya, Fransa, İngiltere, Malezya
İthalat: 250 milyon $ (2000 verileri)
İthalat ürünleri: gıda maddeleri, tüketim malları, endüstriyel mallar, taşıt araçları, yakıt
İthalat ortakları: Portekiz, Hollanda, Fransa, İngiltere, İspanya, Amerika
Dış borç tutarı: 260 milyon $ (2000)
Para birimi: Kape Verde Eskudosu (CVE)
Para birimi kodu: CVE
Mali yıl: Takvim yılı

İletişim Bilgileri​

Kullanılan telefon hatları: 45,644 (2000)
Telefon kodu: 238
Radyo yayın istasyonları: AM 0, FM 11, kısa dalga 0 (1998)
Radyolar: 73,000 (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 1 (1997)
Televizyonlar: 2,000 (1997)
Internet kısaltması: .cv
Internet servis sağlayıcıları: 1 (2000)
Internet kullanıcıları: 5,000 (2000)

Ulaşım ve Taşımacılık​

Demiryolları: 0 km
Karayolları: toplam: 1,100 km (1996)
Deniz yolları: yok
Limanları: Mindelo, Praia, Tarrafal
Hava alanları: 8 (2000)
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt