Kanunî Filmi bir Rezalettir | Bu Yazı Müslümanlara Mahsustur

Kanunî Filmi bir Rezalettir | Bu Yazı Müslümanlara Mahsustur

Kanunî Filmi bir Rezalettir

Başbakanın, tv'deki Kanunî dizisini tenkit etmesini çok doğru buluyor ve alkışlıyorum.

Çok haklı, çok geç kalmış bir tepkidir bu.

Hiçbir Müslüman, tarihimizi çarpıtan, muhterem Padişahlarımızı küçük düşüren, onlara iftira eden böyle bir filmi beğenemez.

Kanunî kimdir?..
Osmanlı Padişahlarının ve Halifelerinin İslam'a en fazla hizmet edenidir...
İnsanların karada yürüyerek veya atla arabayla, denizde yelkenli veya kürekli gemilerle ile seyahat ettikleri bir devirde muazzam fütuhat yapmıştır... Son derece adaletliydi... Muazzam ordularla Avrupa içlerine kadar seferler yapmış ve yolda bir tek ekili tarla, bahçe ve bostana zarar verdirtmemiştir... Avrupalılar heretic'leri canlı canlı yakarak idam ederken, Kanunî Sultan Süleyman ülkesindeki Hıristiyanlara ve Yahudilere din, inanç, kimlik, kültür hürriyeti vermiştir... Kanunî'nin Mimar Sinan gibi sanatkarları, Barbaros gibi kumandanları, Ebussud Efendi gibi müftiülenamları ve müfessirleri, Baki ve Fuzulî gibi şairleri vardır. Osmanlı devlet-i islamiyesi onun zamanında dünyanın en büyük gücüydü. O herhangi bir devlet değil, Darülislam'dı. Kanunî bizzat kendisi beş vakit namaz kılar ve Müslüman halka da kılmasını emr ederdi. Onun mahkemelerinde âdil Şeriat kanunları ile hükm edilirdi. Osmanlı mülküne başka ülkelerden ve coğrafyalardan gelen Müslümanlardan pasaport ve vize sorulmazdı. İstanbul'dan yola çıkan bir Müslüman aylarca giderdi de Osmanlı mülkü bitmezdi. Avrupa ortalarına, Kırım Hanlığına, Afrika içlerine, Hint okyanusuna kadar uzanırdı.

Sultan Süleyman bütün bu ülkelerin hakimi ve sultanıydı. Tek istisna Haremeyn'di yani Mekke-i mükerreme ve Medine-i münevvere idi, o iki mübarek beldenin hakimi değil, hâdimi=hizmetkarı idi.

Böyle muhterem bir büyüğü sanat ve kültür perdesi altında yalan ve iftiralarla karalamak, hatırasına gölge düşürmek, birtakım düzmece senaryolarla onun özel hayatına çamur atmak elbette bu millete, bizim millî tarihimize ve mukaddesatımıza ağır bir hakarettir.

Kanunîye, dolayısıyla tarihimize hakaret eden Dönmeleri kınıyorum.

Bu iğrenç filmi seyreden Müslümanları çok ama çok ayıplıyorum.

Başbakanı, geç kalan tenkidinden dolayı tekrar tebrik ediyorum.

mehmet sevket eygi..
 
Ortada bir tane bile tenkit yok, gerçeğin sadece dizide anlatıldığı gibi olmadığı ve dizide anlatılanlarla hakaret edildiğinden bahsediliyor. Nereleri yanlış, doğrusu ne, hakaret olan kısımları neresi? Bunları bir vesile anlatında öğrenelim.
İtiraz ettiğiniz konuların herkes tarafından bilindiğini mi düşünüyorsunuz yoksa itirazınızın altını mı dolduramıyorsunuz? Yoksa Osmanlının anlatılmasından mı (BAZI GERÇEKLERİN ORTAYA DÖKÜLMESİ ANLAMINDA) rahatsızsınız?
YA TENKİTLERİNİZİN ALTINI DOLDURUN YA DA BOŞ KONUŞMAYIN.
Şevket Eygi yazısında diyor ki, ''Kanuni'nin Ebusuud efendi gibi ulemaları, Mimar Sinan gibi mimarları, Fuzuli gibi şairleri, Barboros gibi kumandanları vardı'' Eee dizi bunlar yokmudur diyor. Dizide hepsi var. Dizide kanuninin tarlalara zarar verdiği mi söyleniyor? hiç alakası yok.
Şevket Eyginin yazdıklarıyla tezat teşkil eden bir şey dizide yok, Yukardaki yazıyla diziyi karşılaştırın.
Madem tenkit yapmayacaksın bu yazıyı ne diye yazdın?
 
Üst Alt