• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Kambriyen patlaması yaratılışı destekler mi?

Okunuyor :
Kambriyen patlaması yaratılışı destekler mi?

catpity

Tecrübeli
Üye
Bütün fosil kayıtları, canlı türlerinin, çok uzun bir sessizlik döneminden sonra, Kambriyen Dönemi denilen ve 542-488 milyon yıl öncesi arasını kapsayan bir zaman diliminin, özellikle de 542-530 milyon yıl öncesine denk gelen döneminde, ani bir sıçrama ya da patlama yaparak çeşitlendiklerini; daha önceleri çok uzun süre boyunca dünyada tek hücreliler hakimken, bu dönemde birden çok sayıda çok hücreli farklı türün ortaya çıktıgını gösteriyor. Yaratılışçılar, eger evrim dogruysa, degişik canlı türleri Kambriyen’den önce de olmalıydı diyerek, Kambriyen Dönemi’nin Evrim Kuramının degil, canlıların tümünü bir kerede yaratıldıklarını anlatan Yaratılışı dogruladıgını ima ediyorlar. Ama yaşam, Kambriyen döneminden önce başlamış olsaydı, o dönemden önce hiç bir canlının olmaması gerekirdi.

İlk bilinen mikrofosiller 3.5 milyar yıl önceye kadar gitmektedir: yani 3-3.5 milyar sene önce evrimleşmekte olan hücre yapıları vardı. Fosil kayıtlarında, çok hücrelilere ait en eski fosil izleri 670 milyon yıl önceye dayanmaktadır. Bu da Kambriyen Dönemi’nden 130 milyon yıl önceye denk gelir. Kambriyen Dönemi’de ilk kabuklu organizmalar oluşmuştur, örnegin brachiopodların ve trilobitlerin kabukları mevcuttu. Bu dayanıklı kabuk yapıları, kendilerinden önce var olan yumuşakça yapısındaki çok hücrelilerden çok daha iyi fosilleşir ve bugüne kadar kalır. Pre-Kambriyen dönemdeki yumuşak vücutlu tüm organizmalar fosilleşmeden yok olup gitmişlerdir. Ama buna ragmen bugün o döneme ait bazı fosil izlerine rastlamaktayız; o döneme ait alglerin, denizanasının, kurtçukların fosillerini bulabilmekteyiz. Fosillerin “patlamadan” önceki görece azlıgı beklenebilir bir şeydir. Zira patlamadan önceki organizmaların çogunlugu yumuşak gövdelere sahipti ve bu nedenle de fosilleşmeleri oldukça zordu. Ayrıca o devrin kayaları o kadar eskidir ki ve öylesine deformasyona ugramışlardır ki, o kayalarda fosil bulabilmek hemen hemen imkansızdır.

Çok önemli bir nokta, neden 500 milyon yıl yaşında bir memeli ya da 100 milyon yıl yaşında bir insan iskeleti bulamadıgımızdır. Madem yaratılışçılara göre, her şey Kambriyen Dönem’de birdenbire yaratıldı, öyleyse neden trilobitlrle aynı yaşta dinozorlar, memeliler, kuşlar bulamamaktayız. Neden Adem’in büyük büyük torunlarının iskeletlerini, Devonian Çag’da yaşamış amfibyumların (hem karada hem suda yaşayan iki-yaşamlılar) fosilleriyle yan yana göremiyoruz. Bilim adamları jeolojik çagları kafalarından uydurmamaktadırlar. Elde edilen fosiller ve bu fosillerin yaşları, bu gelişimi jeolojik gelişim çizgisinde ispatlamıştır.

[Bu yazı, Dr. Kenan Ateş'in, "Yaradılışçıların iddialarına kısa yanıtlar" (Bilim ve Gelecek, S.32) ve Dr. Ümit Sayın'ın "Yaratılışçıların iddiaları ve bilimin yanıtları -2" (Bilim ve Ütopya, S.89) ve Mark Vuletic'in "Yaratılışçı safsatalara yanıtlar-2" (Bilim ve Gelecek, S.8, Çev. Aylin Kılıç, Çev. Redaksiyonu Feryal Halatçı ve Murat Gülsaçan) başlıklı makalelerinden derlenmiş ve Bilim ve Gelecek dergisinin Nisan 2007 tarihli 38. sayısında yayımlanmıştır.]
 

kaanansay

Amatör
Üye
Kambriyen devriyle ilgili evrimcilerin yanılgıları şudur;

Evrimciler herşeyin zamanla tesadüfler sonucu oluştuğunu söyler. Kambriyen döneminde ise trilobit gibi çok kompleks bir yapıya sahip olan hayvanın var olduğunu görürürüz. eğer evrimcilerin söylediğine göre her canlı yavaş yavaş kademelerle meydana geldiyse, trilobitlerin o kompleks yapısı nasıl aniden ortaya çıkmıştır?

Bu tabakadaki canlılarda, günümüzdeki örneklerinden hiçbir farkı olmayan, göz, solungaç, kan dolaşımı gibi kompleks sistemler, ileri fizyolojik yapılar bulunur. Bu, tüm canlılığın, bir kerede, hiçbir ortak ataya sahip olmadan ve hiçbir evrimsel süreç geçirmeden yaratıldığının önemli bir göstergesidir.

KAMBRİYEN DÖNEMİ İLE İLGİLİ BİLİM ADAMLARININ SÖYLEDİKLERİ:

Niles Eldredge (Harvard Üniversitesi'nde paleontolog):

Yaklaşık 600 milyon yıl önce günümüz denizlerinde halen yaşam sürmekte olan belli başlı hayvanların bilinen ilk temsilcisi oldukça ani bir şekilde ortaya çıktı. Bu süresi uzatılmış "olay", jeolojik kayıtlardaki grafiği yukarı doğru çekiyor. Tüm dünyada, kabaca eş zamanlarda, jeolojik katmanlar, trilobitler, brachiopd, yumuşakçalar gibi kabuklu omurgasızların harika bir dizisini barındıran tortularla kaplanmıştır. Yaratılışçılar, öncesinde hiçbir şey yokken bu ani gelişimden çok şey elde ettiler. Gerçekten de, çeşitli ve iyi saklanmış fosillerin ani oluşumu, olağanüstü bir entelektüel meydan okuma teşkil etmektedir.(Niles Eldredge The Monkey Business: A Scientist Looks at Creationism, Washington Square Press, New York, 1982, s.44)

Daniel Axelrod (California Üniversitesi):

Jeoloji ve evrimin başlıca çözülememiş problemlerinden biri, tüm kıtalar üzerindeki Eski Kambriyen kayalarında çeşitli, çok hücreli deniz omurgasızlarının bulunuyor, ancak daha yaşlı kayalarda bulunmuyor olmasıdır.(Science, No. 128, s. 7, 1958 )

Barbara J. Stahl (Evrimci Paleontoloji Profesörü):

Kambriyen tabakalarında omurgalı kemiğinin bulunması, omurgalı hayvanların bilinen omurgasızların birçoğu kadar eski olduklarını kanıtlamıştır.(Barbara J. Stahl, Vertebrate History: Problems in Evolution, New York: Dover Publications, 1985, s. vii )

Richard Dawkins (İngiliz zoolog, günümüzün önde gelen evrimcilerinden):


Evrimci Richard Dawkins, genç öğrencilere evrim propagandası yaparken
... Kambriyen katmanları, başlıca omurgasız gruplarını bulduğumuz en eski katmanlardır...Sanki hiçbir evrim tarihine sahip olmadan, o halde, orada meydana gelmiş gibiler. Tabii ki, bu ani ortaya çıkış, yaratılışçıları oldukça memnun etmektedir. (Richard Dawkins, The Blind Watchmaker, London: W. W. Norton 1986, s. 229 )

Stephen Jay Gould:

O zaman Pre-Kambriyen'in bütün ataları neredeler veya fark edilebilecek bir formda değillerse, modern komplekslik böyle hızlı bir başlangıçla nasıl başladı?(Stephen Jay Gould, "A Short Way to Big Ends", Natural History, vol. 95 (Ocak 1986), Sf. 18 )

Kambriyen patlaması yaşam tarihinde en göze çarpan ve kafa karıştıran olaydır.(Stephen Jay Gould, "The Evolution of Life on Earth", Scientific American, vol. 271 (Ekim 1994), s.89 )

Marshall Kay ve Edwin H. Colbert:

Eğer hayatın evrimi gerçekleştiyse, Kambriyen'den daha eski kayaların içinde olması gereken fosillerin yokluğu kafa karıştırıcıdır.(Kay, Marshall and Edwin H. Colbert, Stratigraphy and Life History, New York: John Wiley and Sons, 1965, s. 102-3)
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
Kambriyen Patlaması Yaratılışı Destekler mi?

Yaşamın ortaya çıkışından Kambriyene kadar geçen yaklaşık üç milyar yıllık süreç içinde yaşam hücresel
düzeyde pek çok gelişme kaydetti; fakat, bu gelişim bakterilerden, bir ve çok hücreli alglerden öteye geçemedi.


Bütün fosil kayıtları, canlı türlerinin, çok uzun bir sessizlik döneminden sonra, Kambriyen Dönemi denilen ve 542-488 milyon yıl öncesi arasını kapsayan bir zaman diliminin, özellikle de 542-530 milyon yıl öncesine denk gelen döneminde, ani bir sıçrama ya da patlama yaparak çeşitlendiklerini; daha önceleri çok uzun süre boyunca dünyada tek hücreliler hakimken, bu dönemde birden çok sayıda çok hücreli farklı türün ortaya çıktıgını gösteriyor.

Yaratılışçılar, eger evrim dogruysa, degişik canlı türleri Kambriyen’den önce de olmalıydı diyerek, Kambriyen Dönemi’nin Evrim Kuramının degil, canlıların tümünü bir kerede yaratıldıklarını anlatan Yaratılışı dogruladıgını ima ediyorlar.
Ama yaşam, Kambriyen döneminde başlamış olsaydı, o dönemden önce hiç bir canlının olmaması gerekirdi.
İlk bilinen mikrofosiller 3.5 milyar yıl önceye kadar gitmektedir: yani 3-3.5 milyar sene önce evrimleşmekte olan hücre yapıları vardı.
Fosil kayıtlarında, çok hücrelilere ait en eski fosil izleri 670 milyon yıl önceye dayanmaktadır.
Bu da Kambriyen Dönemi’nden 130 milyon yıl önceye denk gelir.
Kambriyen Dönemi’de ilk kabuklu organizmalar oluşmuştur, örnegin brachiopodların ve trilobitlerin kabukları mevcuttu.
Bu dayanıklı kabuk yapıları, kendilerinden önce var olan yumuşakça yapısındaki çok hücrelilerden çok daha iyi fosilleşir ve bugüne kadar kalır.
Pre-Kambriyen dönemdeki yumuşak vücutlu tüm organizmalar fosilleşmeden yok olup gitmişlerdir.
Ama buna ragmen bugün o döneme ait bazı fosil izlerine rastlamaktayız; o döneme ait alglerin, denizanasının, kurtçukların fosillerini bulabilmekteyiz.
Fosillerin “patlamadan” önceki görece azlıgı beklenebilir bir şeydir.
Zira patlamadan önceki organizmaların çogunlugu yumuşak gövdelere sahipti ve bu nedenle de fosilleşmeleri oldukça zordu.
Ayrıca o devrin kayaları o kadar eskidir ki ve öylesine deformasyona ugramışlardır ki, o kayalarda fosil bulabilmek hemen hemen imkansızdır.

Çok önemli bir nokta, neden 500 milyon yıl yaşında bir memeli ya da 100 milyon yıl yaşında bir insan iskeleti bulamadıgımızdır.
Madem yaratılışçılara göre, her şey Kambriyen Dönem’de birdenbire yaratıldı, öyleyse neden trilobitlrle aynı yaşta dinozorlar, memeliler, kuşlar bulamamaktayız.
Neden Adem’in büyük büyük torunlarının iskeletlerini, Devonian Çag’da yaşamış amfibyumların (hem karada hem suda yaşayan iki-yaşamlılar) fosilleriyle yan yana göremiyoruz.
Bilim adamları jeolojik çagları kafalarından uydurmamaktadırlar.
Elde edilen fosiller ve bu fosillerin yaşları, bu gelişimi jeolojik gelişim çizgisinde ispatlamıştır.

[Bu yazı, Dr. Kenan Ateş'in, "Yaradılışçıların iddialarına kısa yanıtlar" (Bilim ve Gelecek, S.32) ve Dr. Ümit Sayın'ın "Yaratılışçıların iddiaları ve bilimin yanıtları -2" (Bilim ve Ütopya, S.89) ve Mark Vuletic'in "Yaratılışçı safsatalara yanıtlar-2" (Bilim ve Gelecek, S.8, Çev. Aylin Kılıç, Çev. Redaksiyonu Feryal Halatçı ve Murat Gülsaçan) başlıklı makalelerinden derlenmiş ve Bilim ve Gelecek dergisinin Nisan 2007 tarihli 38. sayısında yayımlanmıştır.]
 

meridyen2

Tecrübeli
Uzaklaştırıldı
Kambriyen Patlaması (Cambrian explosion)

Kambriyen kayalıklarında bulunan fosiller; salyangozlar, trilobitler, süngerler, solucanlar, denizanaları, denizyıldızları, yüzücü kabuklular, deniz zambakları gibi kompleks omurgasız türlerine aittir. (bkz. Trilobit) İlginç olan, birbirinden çok farklı olan bu türlerin hepsinin bir anda ve hiçbir ataları olmaksızın ortaya çıkmalarıdır. Bu yüzden jeolojik literatürde bu mucizevi olay, "Kambriyen Patlaması" olarak anılır.
Bu tabakadaki canlıların çoğunda, günümüz örneklerinden hiçbir farkı olmayan göz, solungaç, kan dolaşımı gibi kompleks sistemler, ileri fizyolojik yapılar bulunur. Bu kompleks omurgasızlar, kendilerinden önce yeryüzündeki yegane canlılar olan tek hücreli organizmalarla aralarında hiçbir bağlantı ya da geçiş formu bulunmadan birdenbire ve eksiksiz bir biçimde ortaya çıkmışlardır.
Evrim literatürünün popüler yayınlarından Earth Sciences dergisinin editörü Richard Monastersky, evrimcileri şaşırtan Kambriyen Patlaması hakkında şu bilgileri vermektedir:

Bugün görmekte olduğumuz oldukça kompleks hayvan formları aniden ortaya çıkmışlardır. Bu an, Kambriyen devrin tam başına rastlar ki denizlerin ve yeryüzünün ilk kompleks yaratıklarla dolması bu evrimsel patlamayla başlamıştır. Günümüzde dünyanın her yanına yayılmış olan omurgasız takımları erken Kambriyen devirde zaten vardırlar ve yine bugün olduğu gibi birbirlerinden çok farklıdırlar.3

Kambriyen kayalıklarında
bulunan bir fosil

Dünyanın nasıl olup da böyle birdenbire, birbirlerinden çok farklı omurgasız türleriyle dolup taştığı, hiçbir ortak ataya sahip olmayan ayrı türlerdeki canlıların nasıl ortaya çıktığı, evrimcilerin asla cevaplayamadıkları bir sorudur. Evrimci düşüncenin dünya çapındaki en önde gelen savunucularından İngiliz biyolog Richard Dawkins, savunduğu tezleri temelinden geçersiz kılan bu gerçek hakkında şunları söylemektedir:

... Kambriyen katmanları, başlıca omurgasız gruplarını bulduğumuz en eski katmanlardır. Bunlar, ilk olarak ortaya çıktıkları halleriyle, oldukça evrimleşmiş bir şekildeler. Sanki hiçbir evrim tarihine sahip olmadan, o halde, orada meydana gelmiş gibiler. Tabii ki bu ani ortaya çıkış yaratılışı savunanları oldukça memnun etmektedir.4

Dawkins'in de kabul ettiği gibi, Kambriyen Patlaması yaratılışın açık bir delilidir. Çünkü canlıların hiçbir evrimsel ataları olmadan aniden ortaya çıkmalarının tek açıklaması yaratılıştır. Evrimci biyolog Douglas Futuyma da, "canlılar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya çıkmışlardır ya da kendilerinden önce var olan bazı canlı türlerinden evrimleşerek meydana gelmişlerdir. Eğer eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya çıkmışlarsa, o halde üstün bir akıl tarafından yaratılmış olmaları gerekir" diyerek bu gerçeği kabul eder.5

Nitekim Darwin de, "eğer aynı sınıfa ait çok sayıdaki tür gerçekten yaşama bir anda ve birlikte başlamışsa, bu doğal seleksiyonla ortak atadan evrimleşme teorisine öldürücü bir darbe olurdu" diye yazmıştır.6Kambriyen devri ise, tam olarak Darwin'in "öldürücü darbe" olarak tarif ettiği tabloyu ispatlamaktadır. Bu yüzden İsveçli evrimci Stefan Bengston, Kambriyen devrinden söz ederken ara formların yokluğunu itiraf etmekte ve "Darwin'i şaşırtan ve utandıran bu olay bizi de hala şaşırtmaktadır" demektedir.7

Görüldüğü gibi fosil kayıtları, canlıların, evrim teorisinin iddia ettiği gibi ilkelden gelişmişe doğru bir süreç izlediklerini değil, bir anda ve en mükemmel halde ortaya çıktıklarını göstermektedir. Canlılar evrimle oluşmamış, hepsi ayrı ayrı yaratılmıştır.

Farklı hayvan filumlarına ait canlıların, son derece kompleks yapıları ile, Kambriyen devirde aniden ortaya çıkmaları, bu canlıların yaratıldıklarının açık bir delilidir.

3. Richard Monestarsky, "Mysteries of the Orient", Discover, April 1993, s. 40.
4. Richard Dawkins, The Blind Watchmaker, W. W. Norton, London, 1986, s. 229.
5. Douglas J. Futuyma, Science on Trial, Pantheon Books, New York, 1983, s.197.
6. Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press, 1964, s. 302.
7. Stefan Bengston, Nature, vol. 345, 1990, s. 765.
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
KAMBİYEN PATLAMASI (3)

Kambriyen patlaması yaratılışçılar tarafından sürekli olarak sunulan bir argümandır. Bu argümana göre kambriyen patlaması ile canlılar karmaşık bir şekilde bir anda oluşmuştur ve bilinen hiçbir atası yoktur. Bu argümanı münazaralarda, katıldıkları TV programlarında, yayımladıkları kitaplarda sürekli olarak tekrarlarlar. Bir de bununla ilgili evrimcilerin kambriyen itirafı adı altında canlıların bir anda oluştuklarını söyledikleri kaynaklar alıntılarlar. Onlara göre evrimciler kambriyen patlamasıyla canlıların atasız bir şekilde oluştuklarını itiraf etmiştir. Bununla ilgili birkaç alıntı yapayım.

William Schopf:

Kambriyen-öncesi ve Kambriyen arasındaki sınıra hep keskin bir süreksizlik olarak bakılmıştır. Kambriyen katmanlarında deniz bitkileri ve hayvanlarına ait bolca fosil bulunur: Deniz otları, solucanlar, süngerler, yumuşakçalar, ampul kabuklular ve dönemin belki de en ilginç özelliği olarak trilobit adı verilen ilk eklem bacaklılar... Kambriyen hayvan örtüsü sanki bir anda var olmuştu ve bilinen hiçbir atası yoktu

Yaşam, trilobitler kadar karmaşık canlılarla başlamış olamaz. Türlerin Kökeninde Darwin şöyle der: "Kambriyen sistemi öncesindeki dönemlere ilişkin fosil birikimlerinin neden bulunamadığı sorusuna gelince, tatmin edici bir yanıtım yok Şu anda bu soru yanıtsız kalmak zorunda ve bu durumda kitapta öne sürdüğüm görüşlere karşı gerçekten de geçerli bir argüman olarak ele alınabilir."


William Schopf bunu kesinlikle 1978 yılında yayımladığı makalesinde yazmıştır. Buraya kadar yaratılışçıların lehine konuştuğu sanılır fakat tam tersi. Yaratılışçılar bu örneği sık kullanır fakat devamını yazmazlar. Makalenin devamında bakalım ne demiş Schopf:

Bu argüman artık geçerli değil; bu sorunun yanıtı bundan yirmi yıl önce bulundu

Yukarda bahsedilen alıntının tamamen devamında, arada hiçbir şey yazılmadan bu söz söylenmiştir. Ve bahsedilen makalenin devamında bu iddia çürütülmüştür(bu denemenin devamında o makaleden alıntıladığım bilgileri sunacağım.)
Buraya kadar ki kısımda evrimcilerin itirafı diye adlandırılan olayların yanlışlığında durdum. 1950 li yıllardan sonra bir biyoloğun yazdığı makale canlılığın birden bire ortaya çıktığından bahsediyorsa bu makalenin devamında bu iddiayı çürütüyordur. Bunula ilgili Richard Dawkins ten de örnek verebilirim Douglas Futuyma dan da örnek verebilirim daha birçok biyologdan da örnek verebilirim fakat şimdi asıl konumuza dönelim: Kambriyende ortaya çıkan canlıların atası var mıydı?

Bir başka kambriyen hakkında evrimci itirafını(!) ele alırsam:

Mark A. S. McMenamin:

Kambriyen fosilleri, günümüz canlı hayvanlarınınkine benzer beden modelleri olan hayvanları da içeriyordu. Bu yüzden de fosil kayıtları şaşırtıcı bir soru ortaya çıkardı: Bu bol, çeşitli ve gelişmiş ilk deniz hayvanlarına yol açan eski biçimler nereye gitmişti?

1987 yılında yayımladığı makalesinde McMenamin bunu söylüyor fakat devamında bu iddiayı cevaplayıp kambriyen öncesi ile kambriyen arasındaki geçişi, kambriyen öncesi fosilleri açıklıyor. Zira bir sonraki paragrafta şu cümle geçmekte:

Son yıllarda, dünyada birkaç bölgede Kambriyenden daha önceye ait hayvan fosilleri bulundu.

Uzun yıllar boyunca Kambriyenin gerçekten bir patlama niteliğinde olduğu sanıldı ve Kambriyenden öncesi için fosil bulunamadı. Fakat bu sorunun yanıtının bir parçası en erken kambriyen katmanlarının altındaki kayaçlarda bulunan fosillerden geldi. Bu fosiller arasında denizanalarının, çeşitli solucan cinslerinin ve büyük olasılıkla süngerlerin kalıntıları vardı.

1950lerden bu yana bilinen en eski tortul çökellerde bile Kambriyen öncesine ait fosiller bulundu. Bu kalıntılar stromatolit adı verilen kalıntılarda bulunuyordu. Kambriyen öncesinden kambriyene geçiş dört ana evreye bölünebilir. Birinci evre ilk kabuklu fosillerin ve Ediakara faunasının ortaya çıkışı ile belirlenir. Bu evre yaklaşık 700 milyon ile 570 milyon yıl öncesi arasında meydana gelmiştir. 570 milyon yıl önce başlayan ikinci evrede (artı-eksi 40 milyon yıllık belirsizlikle) Ediakara faunasının yok olduğu ve az çeşitliliğe sahip kabuklu faunalara ilişkin ilk bileşimlerin oluştuğu gözlendi. Bu 5 ile 15 milyon yıl sürdü.

10 ila 20 milyon yıl süren üçüncü evre orta çeşitlilikteki kabuklu faunalarla archaeocyathan adı verilen, olağandışı vazo şeklindeki bir grup canlının ilk kez ortaya çıkışı ile belirlenir. 15 ila 30 milyon yıl süren dördüncü evre bol çeşitliliğe sahip kabuklu faunaları ve trilobitlerin doğuşunu gördü.

Kambriyen öncesi fosilleri sıralayacak olursak:

-Stramatolitler
-Ediakara Faunası
-Namibyada bulunmuş tüp biçimli ve kalsiyum karbonattan yapılma bir kabuğu olan Cloudina
- Çin in kambriyen öncesi kayaçlarında bulunmuş yine tüp biçiminde bir kalsiyum karbonat fosili Sinotibutules
-Sabelliditid ve Vendotaenid olarak bilinen tüp biçimli fosiller
-İkinci evrenin karakteristik özelliklerini taşıyan Protohertzina
-Aynı evrenin bir başka fosili Anabarites
-Phycoides ve eklembacaklı izleri
-Üçüncü evrede Brochiopodlar(kolsu bacaklılar)
- Archaeocyathanlar
-Lapworthella
-Dördüncü evredeki trilobitler

Anlayacağınız Kambriyen döneminden önce fosiller bulunmuştur ve hiçbir canlı atasız değildir. Unutmamak gerekir ki henüz tüm kayaçları inceleyemedik ve büyük ihtimalle hepsini inceleyemeyeceğiz, bu sebeple tüm fosillerin ortaya çıkarılması çok zor. Ve az fosilin bulunması o dönemlerde az canlının yaşamış olduğunu göstermez. Değil o dönemdeki bütün canlıların fosillerini bulmak, birkaç tane fosil bulduğumuz için bile şanslıyız. Nitekim yumuşak gövdeli canlıların fosil olarak korunamaması bile fosilleşme ihtimalini azaltıp günümüze ulaşmasını engeller. Yani tek bir fosil bile bulmuş olsak(ki oldukça bulundu) bu kambriyen canlılarının atasız olmadığını gösterir.

Ama hala bir gerçek var ki kambriyen dönemindeki çeşitlenme oldukça fazladır. Peki ya bunun sebebi nedir? Kambriyen dönemindeki bu canlı artışının sebepleri büyük ihtimalle bu şekildedir:

-Oksijen düzeyindeki artış canlıların çeşitlenmesini hızlandırmıştır
-Kurulmaya başlayan av avcı ilişkileri karşılıklı gelişimi sağlamış ve bir silahlanma yarışını başlatmıştır. Bu da canlılığın çeşitlenmesinde rol oynamıştır
-Mayoz bölünme ve re kombinasyon(gen alışverişi) çeşitliliği arttırmıştır.
-Kambriyen öncesi ve Kambriyen dönemindeki canlılarda genetik bilgiyi saklayan bağlantılar günümüz faunasındaki kadar karmaşık değildi. Bu sebeple gerçekleşen mutasyonlar çok büyük değişiklikler sağladı. Böylece, Kambriyen o zamandan bu zamana eşi görülmemiş bir hızda yeni şubelerin ve sınıfların doğmasına tanık oldu.
-Daha önce hiçbir canlı tarafından işgal edilmemiş olan çok sayıda ekolojik niş vardı. Bu da canlıların farklı bölgelerde farklı şekilde değişim geçirmesine yol açtı

Es geçilmemesi gereken bir diğer konu da Kambriyen Patlamasının gerçek bir patlama olmadığıdır. 50 milyon yıllık bir süreç jeolojik olarak kısa olsa da biyolojik türlerin çeşitlenmesi için çok uzun bir süredir. Dolayısıyla bunu patlama olarak düşünmek hatalı bir görüştür.

Sonuç

  • 1950lerden bu yana bir biyolog makalesinde canlılığın bir anda oluştuğundan bahsediyorsa yazının devamında bu iddiayı çürütecektir. Bu sebeple yaratılışçıların itiraf oalrak sunduğu düşünceler hatalıdır. Bu yazıda da Schopf un ve McMenamin in makalesinden aldığım dipnotları sundum. Ve onlar da makalelerine sözüm ona itiraf ile başlıyorlardı.
  • Kambriyen öncesine ait fosil bulunması bile büyük bir şanstır. Yumuşak gövdeli canlılar çabuk bozunurlar bu sebeple fosil verme ihtimalleri azalır. Az fosil bulmamız az canlı yaşadığı anlamına gelmez
  • Kambriyen öncesine ait bir çok fosil bulunmuştur(yukarıda sıralandı)
  • Kambriyen dönemine her ne kadar patlama denilse de bu jeolojik olarak kısa bir süredir biyolojik olarak değil. 50 milyon yıl canlılığın çeşitlenmesine yeter de artar bile.
  • Kambriyen döneminde bu kadar fazla canlının çeşitlenmesinde bir çok neden rol oynar(yukarıda sıralandı)

Yazıma Hasan Aydının bir televizyon programında kambriyen patlaması üzerine söylediği birkaç cümle ile son vermek istiyorum:

Ben köy çocuğuyum. Çeşitli tohumlar sağa sola sıçrar, hiç bir şey görmezsiniz. Üzerinden bir sürü zaman geçer. Bir sabah kalkarsınız bir anda her tarafta farklı farklı bitkiler filiz vermeye başlamış. Şimdi söylediğim şey bu kambriyen patlamasında analoji kullanacaksanız böyle bir analoji kullanmanız lazım. Yani tohum bir anda bitkiye dönüştü değil, zaten vardı, bir sürü süreç geçti () İşte kambriyen patlamasını da böyle algılamak, arkasındaki o 20 milyon yıllık süreci görmek gerekir.
Alfa : Evrimi Anlamak
 
Üst Alt