• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Kambriyen Patlaması Evrimi Çürütür mü?

Okunuyor :
Kambriyen Patlaması Evrimi Çürütür mü?

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
Kambriyen Patlaması Evrimi Çürütür mü?

Yaklaşık 530 milyon yıl önce yeni türlerin kısa sayılabilecek bir sürede ortaya çıktığı ve Kambriyen Patlaması olarak adlandırılan dönem akıllı tasarımcılara göre evrim teorisinin geçersizliğini ortaya koyuyor.

Kambriyen dönemi canlılarını gösteren bir illüstrasyon

Safsata: Kambriyen patlaması yaratılışın kanıtıdır.

Uzunca bir süre tek hücrelilerin var olduğu yeryüzü, günümüzden 530-540 milyon yıl önce çok hücreli canlıların varlığına tanık oluyor.
Birçok yeni türün adeta patlama yaparak ortaya çıktığı ve bugün bildiğimiz canlılardaki organ uzmanlaşmanın ilk öğelerinin görüldüğü bu olaya, dünyanın içinde bulunduğu Kambriyen Dönemi'ne atfen Kambriyen Patlaması adı veriliyor.
Akıllı tasarımcılar, bu ölçekte bir çeşitliliğin ancak akıllı bir özne aracılığıyla mümkün olabileceğini ve öncesinde fosil kayıtlarının bulunmadığını iddia ederek, evrim teorisinin bu dönemi açıklayamayacağını iddia ediyorlar.
Nitekim, ABD patentli akıllı tasarım inancını ülkemizde yaygınlaştırma çalışmaları bilinen Harun Yahya, birçok eleştiriye maruz kalan Yaratılış Atlası isimli kitapta, "Kambriyen patlaması bir yaratıcının hareketinin kanıtıdır; patlama ile aniden hiçlikten çok sayıda karmaşık yapı yaratılmıştır" görüşleriyle bu iddiayı desteklemeye çalışıyor.

Evrimcilerin cevabı
Akıllı tasarımcıların, kısa bir sürede daha önce olmayan türlerin ortaya çıkması dolayısıyla ancak bir yaratıcıyla açıklanabileceğini iddia ettikleri Kambriyen Patlaması, evrimciler tarafından evrim teorisinin zorlandığı değil aksine akıllı tasarımcıların komik duruma düştüğü bir dönem olarak tarif ediliyor.

Akıllı tasarımcıların dile getirdiği "kambriyen dönemi öncesinde fosil yoktur" görüşü evrimciler tarafından var olan fosil kayıtlarını görmezden geldiği için bilimdışı kabul ediliyor.
Örneğin, Bilim ve Gelecek Dergisi kitaplığından çıkan Harun Yahya Safsatası ve Evrim Gerçeği kitabında, çok hücrelilere ait en eski fosil izlerinin kambriyen dönemden 140 milyon yıl önceye dayandığını, bunun dışında günümüzden 3,5 milyar yıl öncesinden kalan mikrofosillerin var olduğunu belirtiyor.

Görüşlerine daha önce yer verdiğimiz paleontolojist Don Prothero ise evrimbilimcilerin elinde bu döneme ait sayısız fosil kaydının bulunduğunu ve bu fosiller ile basit yapıların nasıl karmaşık yapılara evrildiğinin çok net bir şekilde görüldüğünü açıklıyor.

Prothero, türlerin çeşitliliğini anlatmak için kullanılan patlama kelimesinin yanlış anlaşılmaması gerektiğini, sırf bu dönemin bile 10 milyon yıl sürdüğünü ve akıllı tasarımcıların esas yaratılışın neden bu kadar uzun sürdüğünü açıklayamacağını vurguluyor.

haber.sol.org.tr
 
Üst Alt