Kamboçya

Kamboçya Coğrafi Verileri

Konum: Güneydoğu Asya'da, Tayland Körfezi kıyısında, Tayland, Vietnam ve Laos arasında yer almaktadır.
Coğrafi konumu: 13 00 Kuzey enlemi, 105 00 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Güneydoğu Asya
Yüzölçümü: toplam: 181,040 km²
kara: 176,520 km²
su: 4,520 km²
Sınırları: toplam: 2,572 km
sınır komşuları: Laos 541 km, Tayland 803 km, Vietnam 1,228 km
Sahil şeridi: 443 km
İklimi: Tropikal muson iklimi hakimdir. Muson mevsimi Haziran'dan Ekim ayına kadardır. Kasım-Mayıs ayları dönemlerinde hava kurudur. Kışları kuzeyde biraz soğuktur, bütün yıl boyunca ülke genelinde ısı aynıdır.
Arazi yapısı: Ülke topraklarının büyük bölümünü orta kesimdeki geniş ovalar kaplamaktadır ve doğu kesimini boydan boya aşarak güneye doğru akan Mekong Irmağı egemendir.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Tayland Körfezi 0 m
en yüksek noktası: Phnum Aoral 1,810 m
Doğal kaynaklar: Kereste, değerli taşlar, demir yatakları, manganez, fosfat, hidrolik güç potansiyeli
Arazi kullanımı: İşlenebilir topraklar: %13
otlaklar: %11
ormanlık arazi: %66
diğer: %10 (1993 verileri)
Sulanan arazi: 920 km² (1993 verileri)
Doğal afetler: Muson yağmurları (Haziran - Kasım ayları arasında); su baskınları; arada sırada görülen kuraklıklar

Nüfus Bilgileri​

Nüfus: 12,491,501 (Temmuz 2001 verileri)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %41.25 (erkek 2,626,821; kadın 2,526,510)
15-64 yaş: %55.28 (erkek 3,253,611; kadın 3,651,129)
65 yaş ve üzeri: %3.47 (erkek 177,577; kadın 255,853) (2001 verileri)
Nüfus artış oranı: %2.25 (2001 verileri)
Mülteci oranı: 0 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.05 erkek/kadın
15 yaş altı: 1.04 erkek/kadın
15-64 yaşlarında: 0.89 erkek/kadın
65 yaş ve üzeri: 0.69 erkek/kadın
toplam nüfusta: 0.94 erkek/kadın (2001 verileri)
Bebek ölüm oranı: 65.41 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 56.82 yıl
erkek: 54.62 yıl
kadın: 59.12 yıl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 4.74 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %4.04 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalıkları taşıyan kişi sayısı: 220,000 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalıklarından ölenler: 14,000 (1999 verileri)
Ulus: Kamboçyalı
Nüfusun etnik dağılımı: Khmerler %90, Vietnamlılar %5, Çinliler %1, diğer %4
Dinler: Budist %95, diğer %5
Dil: Khmer (resmi) %95, Fransızca, İngilizce
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
toplam nüfus: %35
erkek: %48
kadın: %22 (1990 verileri)

Yönetimi​

Ülke adı: Resmi tam adı: Kamboçya Krallığı
kısa şekli : Kamboçya
Yerel tam adı: Preahreacheanachakr Kampuchea
yerel kısa şekli: Kampuchea
eski adı: Khmer Cumhuriyeti, Kamboçya Cumhuriyeti
ingilizce: Cambodia
Yönetim şekli: Cumhuriyet
Başkent: Phnom Penh
İdari bölmeler: 20 eyalet ve 4 belediye; Banteay Mean Cheay, Batdambang, Kampong Cham, Kampong Chhnang, Kampong Spoe, Kampong Thum, Kampot, Kandal, Kaoh Kong, Keb, Kracheh, Mondol Kiri, Otdar Mean Cheay, Pailin, Phnum Penh, Pouthisat, Preah Seihanu (Sihanoukville), Preah Vihear, Prey Veng, Rotanah Kiri, Siem Reab, Stoeng Treng, Svay Rieng, Takev
Bağımsızlık günü: 9 Kasım 1953 (Fransa'dan ayrıldı)
Milli bayram: Bağımsızlık günü, 9 Kasım (1953)
Anayasa: 21 Eylül 1993
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACCT, ARF, AsDB (Asya Kalkınma Bankası), ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Örgütü), CP, ESCAP (Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-77, IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), NAM, OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Ekonomik Göstergeler​

Ekonomiye genel bakış: 1997-98`deki bölgesel ekonomik krizler, sivil şiddet ve politik iç çatışmalar nedeniyle Kamboçya ekonomisi ciddi bir düşüş dönemi yaşamıştır. Ardından 1998 yılında gelen kuraklık ekinlere büyük hasarlar vermiştir. İnsan gücü oranı düşük, kırsal bölgedeki yoksulluk yüksektir. Kırsal kesimdeki altyapı tesislerindeki eksiklik, gelişimi engellemeye devam edecektir. Tekrarlanan politik dengesizlik ve hükümetteki bozukluk, yabancı yatırımı engellemekte ve yabancı yardımı geciktirmektedir.
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 16.1 milyar $ (2000 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %4 (2000 verileri)
GSYİH - sektörlere göre: tarım: %43
endüstri: %20
hizmet: %37 (1998 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %1.6 (2000 verileri)
İş gücü: 6 milyon (1998 verileri)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %80 (1999 verileri)
İşsizlik oranı: %2.8 (1999 verileri)
Endüstri: pirinç, orman ve orman ürünleri, lastik, çimento, mücevher madenciliği, tekstil
Elektrik üretimi: 147 milyon kWh (1999)
Elektrik üretimi için kaynaklar: fosil yakıtlar: %59.18
hidro: %40.82
nükleer: %0
diğer: %0 (1999)
Elektrik tüketimi: 136.7 milyon kWh (1999)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
Elektrik ithalatı: 0 kWh (1999)
Tarım ürünleri: Pirinç, mısır, sebze
İhracat: 942 milyon $ (2000 verileri)
İhracat ürünleri: Kereste, giysi, lastik, pirinç, balık
İhracat ortakları: Vietnam %18, Tayland %15, ABD %10, Singapur %8, Çin %5 (1997)
İthalat: 1.3 Milyar $ (2000 verileri)
İthalat ürünleri: sigara, altın, yapı malzemeleri, petrol ürünleri, makine, motorlu taşıtlar
İthalat ortakları: Tayland %16, Vietnam %9, Japonya %7, Hong Kong %5, Çin %5 (1997)
Dış borç tutarı: 829 milyon $ (1999 verileri)
Para birimi: Kamboçya Rieli (KHR)
Para birimi kodu: KHR
Mali yıl: Takvim yılı

İletişim Bilgileri​

Kullanılan telefon hatları: 21,800 (1998)
Telefon kodu: 855
Radyo yayın istasyonları: AM 7, FM 3, kısa dalga 3 (1999)
Radyolar: 1.34 milyon (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 5 (1999)
Televizyonlar: 94,000 (1997)
Internet kısaltması: .kh
Internet servis sağlayıcıları: 2 (2000)

Ulaşım ve Taşımacılık​

Demiryolları: toplam: 603 km
Karayolları: toplam: 35,769 km
asfalt: 4,165 km
asfalt olmayan: 31,604 km (1997)
Su yolları: 3,700 km
Limanları: Kampong Saom (Sihanoukville), Kampot, Krong Kaoh Kong, Phnom Penh
Hava alanları: 19 (2000 verileri)
Helikopter alanları: 3 (2000 verileri)
 
Üst Alt