Kalplerin Mühürlenmesi

SORU : Kalblerin mühürlenmesi olayı nasıl olur? Bunu biraz açıklarmısınız? Allah sınamak için insanı yaratıyor ondan sonra kalbini mühürlüyor onu kimse artık hidayete erdiremiyor mu?

CEVAP: Kalplerin mühürlenmesi, insanın tercih ettiği sapma ve tuğyanın insanın tabiatı haline gelerek içindeki tüm iyilik potansiyelini yiyip bitirmesi halidir. Bu iflahı mümkün olmayan bir çürümedir. Böyle bir çürümüşlük artık tedavi kabul etmez olduğu için etrafa sirayet etmesin diye karantinaya alınır. Allah'ın mühürlemesi tekrar kullanılması mümkün olmayan zehirli bir atığın paketlenmesi gibidir.M. iSLAMOĞLU
 
Ek olarak:

Allah Leyl suresinde kullarının kendi seçimlerinden sonra müdahalede bulunacağını ifade etmiştir. İyiliği seçene seçtiği iyilik yolunda kötülüğü seçene de seçtiği kötülük yolunda yardımcı olacağını söylemiştir. Kalp mühürleme sayın islamoğlunun ifade ettiği gibi kötülükte uzmanlaşmak, geri dönüşü olmayacak kadar kötülüğe saplanmaktır. Ama ilk seçim kulundur.
 
Nur Külliyatında küfür iki kısımda incelenir: Adem-i kabul ve kabul-ü adem. Adem-i kabul yani “iman hakikatlerini kabul etmeme” hakkında “Bir lâkaydlıktır bir göz kapamaktır ve cahilane bir hükümsüzlüktür.” denilir. Kabul-ü ademde ise küfrü dava etmek ve batıl itikadını ispata çalışmak söz konusudur. Bu ikinci gurup küfür cephesinde yer alarak iman ehliyle mücadele ederler. İşte kalp mühürlenmesi daha çok bunlar için söz konusudur.

Allah kalblere kapanış mührünü, kul günah işlediği için değil, günahını savunduğu için basar inancındayım.Günahı savunmak; günah işlemede ısrarcı olmaktır.
 
Üst Alt