• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

kalbinizin sesini dinleyin...

  • Konbuyu başlatan diojen
  • Başlangıç tarihi
  • Cevaplar 1
  • Görüntüleme 2K

Okunuyor :
kalbinizin sesini dinleyin...

diojen

Tecrübeli
Üye
KALP SESLERİ

Kalp kontraksiyonu vücut yüzeyinde sesler oluşturur. Ses oluşturan olaylar; kalp duvarlarını, kan damarları ve kapakçıkların hareketi, kan osilasyonları ve kan akımı türbülansını içerir. Kalp sesleri göğüs duvarına kulağı koyarak veya steteskopla dinlenir. Kulak ve steteskopla alınamayan sesler amplifiye edilebilir ve yazdırabilir. Kalp kapaklarının hareketi seslerin oluşumunda en önemli faktördür. Bağ dokusunun artmasıyla kalp kapaklarının kalınlaşması ses şiddetini artırır. Valvuler bozukluklar üfürüm (murmur) oluşturduğunda, hangi kapakta olduğu sesin yerinden anlaşılır. Hekim steteskopu bir yerden ötekine dolaştırarak sesin nerede ve nasıl duyulduğunu araştırır. Bir kalp siklusu sırasında dert ses meydana gelir. İlk ikisi kuvvetli ve duyulabilir seslerdir. 3. ses bazen duyulabilir. 4. ses ise ancak özel aletlerle yazdırılabilir.

Birinci kalp sesi : Ventrikül sistolüyle başlar, 0,14-0.18 saniye devam eder. Tek ve donuktur. A-V kapakların kapanması bu sesin oluşumunda en önemli faktördür. Kan kitlesi, kalp duvarları, büyük damarların titreşmesi bu sesin oluşumuna iştirak eder. En iyi mitral odak ve tncuspit odakta duyuiur. A-V kapakları incelemede kullanılır, A-V kapak fonksiyonları bozulduğu zaman 1. sesin özelliği de değişir. Normalde mitral kapak onca, tncuspit kapak sonra kapandığı için 1. kalp sesinin iki komponenti vardır. 3u ıkı kemponent inspirasyon sırasında zamanlama olarak ayırt edilebilir ve birinci seste çiftleşme duyulur.

İkinci kalp sesi : Sistolün sonunda, diastolün izometrik gevşeme şamasının başlangıcında duyulur. Süresi 0.10 saniye kadardır. Birinci kalp sesine göre daha tizdir. Başlıca sebebi semilunar kapakların kapanmasıdrr. Aort ve pulmoner odakta dinlenir. İkinci kalp sesinin dinlenmesi semilunar kapakların fonksiyonlarını kontrole yardım eder. Özellikle değişikliklere dayanılarak darlık ya da yetmezlik gibi tanılar konabilir. Aort kapağının kapanması ile pulmoner kapağın kapanması arasındaki süre inspirasyon sırasında 2. Kalp sesinin çîftleşmiş duyulabileceği kadar uzundur.

Üçüncü kalp sesi : Bazı alışık kulaklar tamamen normal kimselerde 2. sesten 0.12-0.53 saniye sonra diğer seslere göre daha zayıf, fizyolojik 3. ses duyulabilir. Süresi 0.04 saniye kadardır.Üçüncü kalp sesi her zaman duyulmaz. 10-20 yaşlarındakilerde ve zayıf gençlerde duyulabilir. Şahıs sol tarafına yatmışsa, fizik aktivtteden sonra dinlenme yapılıyorsa, karına basınç yaparak yada bacakları yukarı kaldırılarak venöz dönüş artırılmışsa 3. sesin duyulması kolaylaşabilir.
Üçüncü kalp sesinin sebebi, çabuk dolma safhasında hızla ventriküllere geçen kanın ventrikül çeperinde titreşimler meydana getirmesidir.

Dördüncü kalp sesi : Ancak yazdırılabilir işitilemez.

MİTRAL ODAK : Göğüs ön duvarında mediokiavicular hattın solda 5. intereostal aralığı kestiği yerde.

TRİCUSPİT ODAK;Prosessus ksipoideus üzerinde.

AORTA ODAĞI : Sağ 2. intereostal aralığın sternuma yakın kısmı.

PULMONER ODAK: Sol 2. intereostal aralığın sternuma yakın kısmı.

Fonokardiografî (kalp seslerinin yazdırılmasi): Düşük frekanslı sesleri alabilecek nitelikte bir mikrofon, göğüs üzerine konacak olursa alınan sesleri bir amplifikatörden geçirdikten sonra özel bir yazdırıcı ile yazdırmak mümkündür.
 
Üst Alt