Kadınları poşete sokma gericiliği

B

bursali68

Ziyaretci
kuranda olmayan birşeyi Rasulullah uygular veya uygulatır mı.Tesettürün Nasıl uygulandığı belli sahabe devrinden beri.

Merhaba,
Uygulamayacak olsa niçin ŞURA kurulsun...Herşey Kur'an'da harfiyyen söylendi ise neden şura da alınan kararlar uygulamaya geçsin...Sadece örnek bir soru...
Tesettürün Nasıl uygulandığı belli sahabe devrinden beri
Evet belli " Yakaları Kapatacak Şekilde "...

Saçı aç ne olur..??? Peki YAKAYI AÇ ne olur...Yani emrin FONKSİYONEL olan tarafı YAKALARIN ,buna bağlı olarak CİNSEL OBJELERİN / AYIP YERLERİN kapatılması...

İkincisi ARAF SURESİNİ okudunuz mu...!!!
Sağlıcakla kalınız...
 
sn bursalı tesettür konusunda kuranın emri haricinde bir uygulama yapmadığını belirttim.Şurayla ne alakası var.Allahın emri olan bir konuyu şura tartışamaz.
saçı aç ne olur ne demek.ayet var efenim.Rasulullah bunu nasıl anlamış ve uygulatmış,sahabe nasıl uygulamış diyorum yok ben böyle anlıyorum diyorsunuz.sizin için rasulullahın örnekliğinin bir anlamı yok mu.Sahabe hanımları başörtülerini boyunlarına dolayıp saçı açık mı dolaşmışlarda biz bilmiyoruz.
bakın o okudunuz mu dediğiniz ayeti dahabe hanımları duyunca nasıl uygulamış;
Hz. Âişe (r. anhâ) ilk başörtüsü uygulamasını şöyle anlatır: "Allah ilk muhâcir kadınlara rahmet etsin onlar; "Baş örtülerini yakalarının üstüne taksınlar..." (en-Nûr, 24/31) ayeti inince etekliklerini kesip bunlardan başörtüsü yaptılar". Yine Safiyye binti Şeybe şöyle anlatır: "Biz Âişe ile birlikte idik. Kureyş kadınlarından ve onların üstünlüklerinden söz ettik. Hz. Âîşe dedi ki: Şüphesiz Kureyş kadınlarının birtakım üstünlükleri vardır. Ancak ben, Allah'a yemin olsun ki, Allah'ın kitabını daha çok tasdik eden ve bu kitaba daha kuvvetle inanan Ensar kadınlarından daha faziletlisini görmedim. Nitekim Nûr sûresinde "Kadınlar başörtülerini yakalarının üstüne taksınlar..." ayeti inince, onların erkekleri bu ayetleri okuyarak eve döndüler. Bu erkekler eşlerine, kız, kız kardeş ve hısımlarına bunları okudular. Bu kadınlardan her biri etek kumaşlarından, Allah'ın kitabını tasdik ve ona iman ederek başörtüsü hazırladılar. Ertesi sabah, Hz. Peygamberin arkasında başörtüleriyle sabah namazına durdular. Sanki onların başları üstünde kargalar vardı" (Buharî, Tefsîru Sûre, 29/12; İbn Kesîr, Muhtasar, M. Alî, es-Sâbûnî, 7. Baskı, Beyrut 1402/1981, II, 600).
 
B

bursali68

Ziyaretci
sn bursalı tesettür konusunda kuranın emri haricinde bir uygulama yapmadığını belirttim.Şurayla ne alakası var.Allahın emri olan bir konuyu şura tartışamaz.
saçı aç ne olur ne demek.ayet var efenim.Rasulullah bunu nasıl anlamış ve uygulatmış,sahabe nasıl uygulamış diyorum yok ben böyle anlıyorum diyorsunuz.sizin için rasulullahın örnekliğinin bir anlamı yok mu.Sahabe hanımları başörtülerini boyunlarına dolayıp saçı açık mı dolaşmışlarda biz bilmiyoruz.
bakın o okudunuz mu dediğiniz ayeti dahabe hanımları duyunca nasıl uygulamış;
Hz. Âişe (r. anhâ) ilk başörtüsü uygulamasını şöyle anlatır: "Allah ilk muhâcir kadınlara rahmet etsin onlar; "Baş örtülerini yakalarının üstüne taksınlar..." (en-Nûr, 24/31) ayeti inince etekliklerini kesip bunlardan başörtüsü yaptılar". Yine Safiyye binti Şeybe şöyle anlatır: "Biz Âişe ile birlikte idik. Kureyş kadınlarından ve onların üstünlüklerinden söz ettik. Hz. Âîşe dedi ki: Şüphesiz Kureyş kadınlarının birtakım üstünlükleri vardır. Ancak ben, Allah'a yemin olsun ki, Allah'ın kitabını daha çok tasdik eden ve bu kitaba daha kuvvetle inanan Ensar kadınlarından daha faziletlisini görmedim. Nitekim Nûr sûresinde "Kadınlar başörtülerini yakalarının üstüne taksınlar..." ayeti inince, onların erkekleri bu ayetleri okuyarak eve döndüler. Bu erkekler eşlerine, kız, kız kardeş ve hısımlarına bunları okudular. Bu kadınlardan her biri etek kumaşlarından, Allah'ın kitabını tasdik ve ona iman ederek başörtüsü hazırladılar. Ertesi sabah, Hz. Peygamberin arkasında başörtüleriyle sabah namazına durdular. Sanki onların başları üstünde kargalar vardı" (Buharî, Tefsîru Sûre, 29/12; İbn Kesîr, Muhtasar, M. Alî, es-Sâbûnî, 7. Baskı, Beyrut 1402/1981, II, 600).
Merhaba,
Sn.ümmi ARAF suresini okudunuz mu...???

Yine Safiyye binti Şeybe şöyle anlatır: "Biz Âişe ile birlikte idik. Kureyş kadınlarından ve onların üstünlüklerinden söz ettik. Hz. Âîşe dedi ki: Şüphesiz Kureyş kadınlarının...

Sn.ümmi bu örnekleriniz Hz.Peygamberimizin vefatından yaklaşık 200 yıl sonra ortaya çıkan BEŞER kaynaklarıdır...!!! Referansımız KUR'AN...Beşer yazısı değil...

Sağlıcakla kalınız...
 
efenim peki sizin yorumunuza benzer bir yorum ve uygulama neden hiç görülmemiş günümüze kadar.İslamın o kadar çok mezhebi ve değişik yorumları arasında.
Referansımız kuranı kafamıza göre yorumlayamayız öyle değil mi.
 
B

bursali68

Ziyaretci
efenim peki sizin yorumunuza benzer bir yorum ve uygulama neden hiç görülmemiş günümüze kadar.İslamın o kadar çok mezhebi ve değişik yorumları arasında.
Referansımız kuranı kafamıza göre yorumlayamayız öyle değil mi.
Merhaba,
Sn.ümmi ARAF suresini okudunuz mu...???

Sn.ümmi ,caddede,sokakta,mahallenizde..." Başörtüsü kullanmayanları " görmüyor musunuz GÜNÜMÜZDE ve geçmişte...İslam sadece ARABİSTAN da mı...??

Referansımız kuranı kafamıza göre yorumlayamayız öyle değil mi

Kendiniz yorumlamayınız," Ahmet'in,Mehmet'in..." yorumunu kullanınız...Yanlış ise GÜNAHI ONLARIN BOYNUNA değil mi...Ucuz bir yol...

Sn.ümmi şimdi çıkmam gerek,görüşemezsek sevdiklerinizle birlikte,Allah nice bayramlara bayram tadıyla ulaştırmayı nasib etsin...

Sağlıcakla kalınız...
 
B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

Sn.ümmi siz yapıştırmadınız buraya ARAF suresi ayetlerini,ben yapıştırayım,bakınız...;

ARAF
22.Fe dellahüma bi ğurur fe lemma zakaş şecerate bedet lehüma sev'atühüma ve tafika yahsifani aleyhima miv verakıl cenneh ve nadahüma rabbühüma e lem enheküma an tilküemş şecerati ve ekul leküma inneş şeytane leküma adüvvüm mübın

ELMALILI HAMDİ YAZIR
22.Bu şekilde onları kandırıp sarktırdı. Bunun üzerine o ağacın meyvesini tattıklarında, ikisine de ayıp yerleri açılıverdi ve üzerlerini üst üste cennet yapraklarıyla yamamaya başladılar. Rableri onlara: "Ben size bu ağacı yasaklamadım mı, haberiniz olsun bu şeytan size açık bir düşmandır, demedim mi?" diye seslendi.

MUHAMMED ESED
22.Ve böylece onları yanıltıcı düşüncelerle yönlendirdi. Fakat o ikisi, sözü geçen ağacın meyvesinden tadar tadmaz birden çıplaklıklarının farkına vardılar; ve bahçeden topladıkları yapraklarla üzerlerini örtmeye koyuldular. Bunun üzerine Rableri onlara (şöyle) seslendi: "Ben sizi o ağaçtan menedip de, ‘Şeytan sizin gerçekten apaçık düşmanınızdır' dememiş miydim?".

SUAT YILDIRIM
22.Böylece onları aldatarak mevkilerinden düşürdü. Şöyle ki: O ağacın meyvesini tadar tatmaz, edep yerlerinin açık olduğunu fark ettiler. Derhal, buldukları cennet yapraklarıyla edep yerlerini örtmeye başladılar.Onların Rabbi ise nida edip buyurdu: "Ben sizi o ağaçtan men etmedim mi? Ben şeytanın sizin besbelli düşmanınız olduğunu söylemedim mi? Niçin Beni dinlemediniz de bu perişan duruma düştünüz?"

YAŞAR NURİ ÖZTÜRK
22.Nihayet onları kandırarak aşağı çekti. O ikisi ağaçtan tadınca çirkin yerleri kendilerine açıldı. Bahçenin yapraklarından yamalar yapıp üzerlerine örtmeye başladılar. Rableri onlara seslendi: "Ben size bu ağacı yasaklamadım mı? Ben size, şeytan sizin için açık bir düşmandır demedim mi?"
==================
A'RAF
26.Ya benı ademe kad enzelna aleyküm libasey yüvarı sev'atiküm ve rışev ve libasüt takva zalike hayr zalike min ayatillahi leallehüm yezzekkerun

ELMALILI HAMDİ YAZIR
26.Ey Adem oğulları, size çirkin yerlerinizi örtecek ve süs olacak giysi indirdik; fakat takva elbisesi hepsinden hayırlıdır. İşte bu, Allah'ın ayetlerindendir. Gerek ki, düşünüp ibret alırlar.


MUHAMMED ESED
26.EY ÂDEMOĞULLARI! Size yücelerden, hem çıplaklığınızı örtesiniz diye, hem de bir görkem-güzellik nesnesi (17) olarak giyim-kuşam [yapma bilgisini] bahşettik; ama Allah'a karşı sorumluluk bilincinin (sağladığı) örtü her şeyin üstündedir. İşte bunda (da) Allah'ın ayetlerinden biri var ki, insanoğlu belki ders alır. (18)

SUAT YILDIRIM
26."Ey Âdem'in evlatları! Bakın size edep yerlerinizi örteceğiniz giysi, süsleneceğiniz elbise indirdik.Fakat unutmayın ki en güzel elbise, takvâ elbisesidir.İşte bunlar Allah'ın âyetlerindendir. Olur ki insanlar düşünür de ders alırlar".

YAŞAR NURİ ÖZTÜRK
26.Ey âdemoğulları! Şu bir gerçek ki size, edep yerlerinizi örtecek giysi de indirdik, süs ve gösterişe yarayacak giysi de... Ama korunup sakınmaya yarayan giysi en hayırlısıdır. İşte bu, Allah'ın ayetlerindendir. Düşünüp öğüt almaları umuluyor.
===================

"...ayıp yerleri..."

"...çıplaklıklarının..."

"...edep yerlerini..."


Sn.ümmi,demekki " AYIP YERLER / EDEP YERLERİ / CİNSEL OBJELER " ...Diyen bursali68 değilmiş...Ya neymiş bunu söyleyen KUR'AN-I KERİM miş...

Kimseyi ZANN altında bırakmayınız...!!!

Sağlıcakla kalınız...
 
sn bursalı bayram sizede güzellikler getirsin efenim.Özellikle hakkı hak bilip uymak ve batılı batıl bilip kaçınmak hususunda Rabbim cümlemizin yardımcısı olsun.
efenim elbetteki elbise,bu dediklerinizi örtmek içindir bunun yanı sıra hanımlar için özel bir örtünme şekli vardır buda kuranda bildirilmiştir "Ey peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına hep söyle de cilbablarından (dış elbiselerinden) üzerlerini sımsıkı örtsünler. Bu onların tanınmalarına, tanınıp da eziyet edilmemelerine en elverişli olandır. Bununla beraber Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

"diye emredilerek

cilbabın ne olduğunuda İslam alimleri açıklıyorlar zaten.google amcayada sorabilirsiniz şimdi copy paste ile doldurmayalım burayı.
 
Kuran’da gerekli malzemeyi bulamayan gelenekçilik , uydurma hadislerle, uydurma yorumlarla, mezhep izahlarıyla kadınları poşete sokulmuş şekilde kapatacak malzemeyi türetmiştir. Kuran’da 33Ahzab suresi 52. ayette Peygamber’in, bu ayetin inişinden itibaren güzelliği hoşuna giden bir kadın dahi olsa, artık evlenmesinin helal olmadığı söylenir. Demek ki Peygamber’in döneminde kadınların kıyafetleri kimin ne kadar güzel olduğunu bilmeyi engellemiyordu. Oysa mezheplerin izahlarındaki çarşaftan, peçeden, başörtüsünden hangi hanımın ne kadar güzel olduğu nasıl anlaşılabilir? Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da Kuran’ın gözardı edildiğini görüyoruz.
Yalanlara bakın hele!! Nasıl olsa dilin kemiği yok.. Uydur uyduır yaz anassını satayım!!:prv:
 
B

bursali68

Ziyaretci
sn bursalı bayram sizede güzellikler getirsin efenim.Özellikle hakkı hak bilip uymak ve batılı batıl bilip kaçınmak hususunda Rabbim cümlemizin yardımcısı olsun.
efenim elbetteki elbise,bu dediklerinizi örtmek içindir bunun yanı sıra hanımlar için özel bir örtünme şekli vardır buda kuranda bildirilmiştir "Ey peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına hep söyle de cilbablarından (dış elbiselerinden) üzerlerini sımsıkı örtsünler. Bu onların tanınmalarına, tanınıp da eziyet edilmemelerine en elverişli olandır. Bununla beraber Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

"diye emredilerek
cilbabın ne olduğunuda İslam alimleri açıklıyorlar zaten.google amcayada sorabilirsiniz şimdi copy paste ile doldurmayalım burayı.
Merhaba,
buda kuranda bildirilmiştir
Evet bildirilmiş,bildirilmiş de,bildirilen neymiş bakalım...;
"Ey peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına hep söyle de cilbablarından (dış elbiselerinden) üzerlerini sımsıkı örtsünler. Bu onların tanınmalarına, tanınıp da eziyet edilmemelerine en elverişli olandır. Bununla beraber Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
Cilbab mış...Neden "...Ey peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına hep söyle de cilbablarından (dış elbiselerinden) üzerlerini sımsıkı örtsünler..." örtünmeleri söyleniyor...Ayetin içerisinde zaten yanıtı var :

"...Bu onların tanınmalarına, tanınıp da eziyet edilmemelerine..."

Tanınmamaları için,tanınıp da eziyete maruz kalmamaları için...TESETTÜR için değil...!!!
Sağlıcakla kalınız...
 
Üst Alt