Jargon

Merhaba

Etimolojik olarak
gevezelik etme, cıvıldama, anlamsız konuşma vb.
Orta İngilizce iargo(u)n, girgoun, gargoun;
Eski Fransızca jargoun, gergon, gargon;
İtalyanca gergo, gergoone;
İspanyolca jerga, gerigonza, girgonz ve
Portekizce giria, geringonça
kelimelerine bağlanmakta
(Onions, 1978: 492),

Tecrit edilmiş coğrafi bir bölgenin bozuk lehçesi, bazen de bir
sınıfın veya mesleğin umumca anlaşılmaz dil bozuntusu
Yahudi jargonu, artist jargonu örnekleri
(Devellioğlu, 1945: 4)

zamanla dilencilerin, kumarbazların, hırsızların,
çetelerin dili haline gelen, bir
şeyleri gizli tutmak isteyen hemen her
grubun kendine özgü kodlarından olu-
şan şifreli dillerini karşılayan terim;

18.yüzyılın başlarından itibaren özel meslekler
için de kullanılır ve sonunda deği-
şik dil gruplarının kendi aralarında iliş-
ki sağlamada kullandıkları bir dil olan
lingua franca anlamını kazanır
(Burke,2004:185-186).
 
Üst Alt