Iyi bir Müslüman ...

Hakikî bir Müslüman,
samimî bir mü'min hiçbir zaman anarşiye ve bozgunculuğa taraftar olmaz.
Dinin şiddetle men'ettiği şey, fitne ve anarşidir.
Çünki anarşi hiçbir hak tanımaz.
İnsanlık seciyelerini ve medeniyet eserlerini canavar hayvanlar seciyesine çevirir ki, bunun âhirzamanda "Ye'cüc ve Me'cüc" komitesi olduğuna Kur'an-ı Hakîm işaret buyurmaktadır.

Tarihçe-i Hayat - 653
 
Üst Alt