İşyeri açacaklar dikkat!

İnci

Kıdemli
Üye
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in Bakanlar Kurulu kararıyla değiştirilerek, işyeri açmak için aranacak genel şartlara yeni kriterler getirildi

Güzellik ve masaj salonları yeni getirilen kriterlere uymadığı takdirde bir yıl içinde kapanacak. Yönetmeliğe ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre, İşyeri Açma ve Çalışma Koşullarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in İyerinde Aranacak Genel Şartlar bölümüne "Büyükşehir belediyesi ile nüfusu 100 bini geçen belediye sınırları içinde açılacak ekmek fırınlarının bu amaca tahsisli ayrık nizamda müstakil binalarda açılmış olması (Ancak, alışveriş merkezleri içinde bulunan bin metrekare ve üstü alana sahip hipermarket, süpermarket, grossmarket ve megamarket gibi adlarla açılan işyerleri bünyesinde yer alan fırınlarda ayrık nizamda müstakil bina şartı aranmaz.)

Yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla kullanılan tesis ve düzeneklerde, işyeri açma ve çalışma ruhsatında kayıtlı hacimden fazla ve başka kategoriden sıvı depolanmaması, bu tesis ve düzeneklerde gerçekleştirilecek tadilatların ruhsata işlenmeden faaliyete geçirilmemesi. Fabrika, şantiye, nakliye filosu ve benzeri işletmelerin ticari amaç dışında kendi faaliyetlerinin gerekli kıldığı yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması veya kendi araçlarına yakıt ikmali yapılması amacıyla kullanılan düzenekler, özel mevzuatındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Yönetmelik ekindeki depolama hacimleri esas alınarak gayrisıhhî müessese olarak ruhsatlandırılır" maddeleri eklendi.

DİLEKÇE, BAŞVURU FORMLARI DEĞİŞTİRİLDİ
Yönetmelikte yer alan Gayrisıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu'nun sonuna "İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla bulunacak depoların hacmi**:1.depo..... 2.depo.. 3.depo.. 4.depo.. 5.depo. İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvılardan depolanmasına izin verilenlerin sınıfı/sınıfları**:" ibareleri ile "Akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu niteliğindeki işyerleri için doldurulacaktır" cümlesi eklendi. Aynı Yönetmeliğin eki Örnek 3'te Birinci Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ait yer Seçimi ve Tesis Kurma Raporu Formu İşyerinin kullanım alanı sırasından gelmek üzere; "İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla bulunacak depoların hacmi*:1.depo.. 2.depo.. 3.depo.. 4.depo.. 5.depo.. İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvılardan depolanmasına izin verilenlerin sınıfı/sınıfları*: ." eklenerek; "Akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu niteliğindeki işyerleri için doldurulacaktır." cümlesi ilave edildi.

Aynı Yönetmeliğin Birinci Sınıf Gayrisıhhi Müesseselere Ait Açılma İzni Raporu Formu'na "İşyerinin kullanım alanı" sırasından gelmek üzere; "İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla bulunacak depoların hacmi*:1.depo.. 2.depo.. 3.depo.. 4.depo.. 5.depo.. 9- İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvılardan depolanmasına izin verilenlerin sınıfı/sınıfları* :...." ibaresi eklenerek, "Akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu niteliğindeki işyerleri için doldurulacaktır" ifadesi konuldu. Aynı Yönetmelikte yer alan "İl Özel İdaresi, ... Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ...Belediye Başkanlığı, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı formu değiştirildi. Aynı Yönetmeliğin eki Sıhhi Müesseler İçin Sınıflarına ve Özelliklerine Göre Aranacak Nitelikler bölümünün Sıhhî

Müesseseler İçin Sınıflarına ve Özelliklerine Göre Aranacak Nitelikler kısmının Lokanta, Ayakta Yemek Yenilen Yerler, Kafeterya, Yemeği Pakette Satan yerler ve Benzeri İşyerleri başlığında yer alan Su ürünleri seyyar satış araçları alt başlık eklenerek, su ürünleri perakende satışını yapacak seyyar satış araçlarında aranacak şartlar belirlendi. Buna göre, araç kendinden hareket edebilir veya çekilebilir karavan tipi, kapalı kasalı olacaktır. Tezgahlar paslanmaz olacak. Camekanlı ve soğutuculu satış ve sergi dolabı, soğutuculu ürün ve buz muhafaza dolabı, kapasiteye uygun su deposu ve lavabo, sıcak ve soğuk su tertibatlı musluklar ile el dezenfeksiyon sistemi, Parazit kontrol lambası, elektrik ve aydınlatma sistemi için jeneratör, dışarıdan elektrik çekebilme donanımı, atık su toplama deposu bulunacak. Kesim ve dilimleme ekipmanları da paslanmaz olacak.

İNTERNET SALONLARINDA HER TÜRLÜ TELEVİZYON YAYINI YASAK
Aynı Yönetmeliğin eki Sıhhî Müesseseler İçin Sınıflarına ve Özelliklerine Göre Aranacak Nitelikler kısmının Kahvehane, Kır Kahvesi, Oyun Salonu, İnternet Salonu, Çay Bahçesi, Çay Ocağı ve Benzeri İşyerleri bölümünün İnternet kafe alt başlığına "İnternet salonlarında her türlü televizyon yayını yasaktır" ifadesini ekledi. Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Sıhhî Müesseseler İçin Sınıflarına ve Özelliklerine Göre Aranacak Nitelikler kısmının Otel ve Pansiyonlar bölümünden sonra gelmek üzere "Güzellik Salonları", "Masaj Salonları" eklendi.

GÜZELLİK VE MASAJ SALONLARINA DA YENİ HÜKÜMLER GETİRİLDİ
Yönetmelik gereği güzellik salonları için ortak hükümlere ilave olarak, salonun zemini düz, pürüzsüz, dezenfeksiyona uygun ve kolayca temizlenebilir özellikte döşenmiş olmasının yanı sıra, birim ve bölümler faaliyet alanlarının özelliğine göre beton, alçıpan, suntalam ve benzeri malzemelerle yapılmış bölmeler ile birbirinden ayrılacak, tüm birimlerde havalandırma ve aydınlatma yeterli olacak şekilde sağlanacak. Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacak. Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacak. İçerisinde işlemlerin gerçekleştirileceği cilt (yüz ve boyun) bakım birimi, epilasyon/depilasyon birimi, vücut bakım birimi, el ve ayak bakım birimi, bronzlaştırma birimi ile makyaj biriminden en az birinin bulunması zorunlu olmakla birlikte isteğe bağlı olarak kuaför birimi de bulundurulabilecektir. İçerisine yatak konulacak birim 6 metrekareden küçük olmayacak ve birimlerin özelliğine göre mekanlar, müstakil ya da ortak mekan halinde düzenlenecek.

GÜZELLİK SALONUNDA BEKLEME SALONU 15 METRE KARE OLACAK
Kişilerin kullanımına uygun şekilde döşenmiş, kişinin karşılandığı ve yapılacak uygulama ve işlemlere kadar beklediği, içerisinde sekreterya bölümünün yer aldığı en az 15 metrekare büyüklüğünde bir bekleme salonu; kişilerin kullanım alanlarından izole edilmiş ve atıklar için kapalı bir konteynır veya kabinin bulunduğu bir atık toplama birimi; uygulanacak işlemlerde kullanılan malzemelerin sterilizasyonunu sağlamak için kimyasal dezenfektanlar veya ısılı sterilizatörler veya UV sterilizatörlerin bulunduğu bir sterilizasyon birimi bulunacak. Bay ve bayanlar için sıcak suyu akan, aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli ayrı tuvaletler bulunacak.

Güzellik salonlarında, kullanılan makine veya ürün ile ilgili kanıtlanmış etkilerinin dışında etki vadeden, tüketiciyi yanıltıcı reklâm faaliyetinde bulunulmayacak. Masaj salonları için ortak hükümlere ilave olarak; salonun zemini düz, pürüzsüz, dezenfeksiyona uygun ve kolayca temizlenebilir özellikte döşenmiş olacak. Birim ve bölümler faaliyet alanlarının özelliğine göre beton, alçıpan, suntalam ve benzeri malzemelerle yapılmış bölmeler ile birbirinden ayrılacak, tüm birimlerde yeterli havalandırma ve aydınlatma sağlanacak. Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacak. Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacak.

KİMYA SANAYİNDE BİRİNCİ SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERE YENİ TESİSLER EKLENDİ
Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Gayrisıhhî Müesseseler Listesi'nin Birinci Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler bölümünün Kimya Sanayi alt başlığında yer alan "Madeni ve nebati, yüzey koruyucu ve kimyasalları (vernik, cila gibi) üretim tesisleri" gelmek üzere 75 ton/gün üzeri hazır sıva ve ıslak sıva üretim tesisleri, yapışkan ambalaj, yara bandı, medikal bantlar ile endüstriyel bantlar üretim tesisleri, cam ve cam eşya üretim fabrikaları, ısıcam, temperli cam, baskılı cam imalat, kesme ve işleme tesisleri ifadeleri eklendi. Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Gayrisıhhî Müesseseler Listesi kısmının aynı bölümünün Petrokimya Sanayi alt başlığında yer alan "Akaryakıt dolum ve içerisinde sınıf 1 ve sınıf 2 sıvılarının depolandığı 150 metre küp ve üzeri kapasitede, sınıf 2 ve sınıf 3-A sıvılarının depolandığı 300 metre küp ve üzeri kapasitedeki akaryakıt depolama tesisleri" ifadesi, "İçerisinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla kullanılan 150 metreküp ve üzeri depolama hacmine sahip depolama tesis ve düzenekleri olarak değiştirildi.

Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Gayrisıhhî Müesseseler Listesi kısmının aynı bölümünün Gıda Maddeleri, İçkiler, Yemler ve Tarımsal Ürünler Sanayi alt başlığında yer alan "Su ürünleri, salyangoz, kurbağa vb. işleme yerleri", "Su ürünleri, salyangoz, kurbağa ve benzeri ürün işleme yerleri ile gemileri" olarak değiştirildi. Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Gayrisıhhî Müesseseler Listesi kısmının aynı bölümünün Atık Maddelerin Değerlendirilmesi ve Ortadan Kaldırılması İle İlgili Sanayi alt başlığında yer alan "Tehlikeli ve tıbbî atık yakma tesisleri" maddesi, "Tehlikeli ve tıbbi atık yakma tesisleri ve tıbbi atık sterilizasyon tesisleri," olarak değiştirildi. Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Gayrisıhhî Müesseseler Listesi kısmının aynı bölümünün diğerleri alt başlığında yer alan "Her çeşit karton ve mukavva üretim fabrikaları" maddesi "Her çeşit karton, mukavva ve mukavva entegre üretim fabrikaları, selülozik yumurta ve meyve viyolleri üretim tesisleri," olarak değiştirildi.

Aynı Yönetmeliğin Gayri Sıhhi Müesseseler Listesinde İkinci Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler bölümünün Enerji Sanayi alt başlığına "Hidroelektrik santralleri (HES)" maddesi eklendi. Aynı Yönetmeliğin Gayrisıhhi Müesseseler bölümününde yer alan Gayrisıhhî Müesseseler Listesi kısmının ikinci sınıf garisıhhi müesseseler Bölümünün metalurji ve makine sanayi alt başlığına "LPG oto dönüşüm tesisleri" maddesi eklendi. Aynı Yönetmeliğin Gayrisıhhi Müesseseler bölümünün ekinde yer alan Gayrisıhhî Müesseseler Listesi kısmının ikinci sınıf gayrisıhhi müesseseler bölümünün Kimya Sanayi alt başlığına; "Zirkon silikat, seramik sır ve seramik boyası üretim tesisleri, varil ve IBC depo yıkama, boyama geri dönüşüm tesisleri, havuzsuyu kimyasalları, yüzey dezenfektanları ve içme suyu dezenfektanları üretim tesisleri, 75 ton/gün altında hazır sıva ve ıslak sıva üretim tesisleri, zehirsiz fare yapıştırıcısı dolum tesisleri" maddeleri eklendi.

GIDA MADDELERİNDEN FINDIK FISTIĞA 500 KG/GÜN ÜZERİ ÖLÇÜSÜ GETİRİLDİ
Aynı Yönetmeliğin ekinde bulunan Gayrisıhhi Müesseseler Bölümünün Gayrisıhhî Müesseseler Listesi kısmının Petro Kimya Sanayi alt başlığında yer alan Akaryakıt satış istasyonları ve içerisinde sınıf 1 ve sınıf 2 sıvılarının depolandığı 150 metreküpten az kapasitede, sınıf 2 ve sınıf 3-A sıvılarının depolandığı 8 metreküp -300 metreküp arasındaki kapasitedeki akaryakıt depolama tesisleri" maddesi "Marina, akaryakıt ve/veya otogaz istasyonları ile içerisinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla kullanılan en az 8 metreküpten 150 metreküpe kadar depolama hacmine sahip depolama tesis ve düzenekleri," olarak değiştirildi.

Aynı Yönetmeliğin Gayrisıhhî Müesseseler Listesi kısmının ikinci sınıf gayrisıhhi müesseseler bölümünün Gıda Maddeleri, İçkiler, Yemler ve Tarımsal Ürünler Sanayi numaralı alt başlığında yer alan "Fındık, fıstık, badem, ceviz kırma ve kavurma tesisleri" maddesi "Fındık, fıstık, badem, ceviz kırma ve kavurma tesisleri, 500 kg/gün ve üzeri fındık, ballı fındık, fıstık, badem, ceviz ezmesi dolum ve paketleme tesisleri," olarak değiştirilerek, "Hammaddeden başlayarak preform ve polietilen tereftelat (pet) imalat ünitesi bulunan içme suyu şişeleme tesisleri" maddesi eklendi. Diğerleri alt başlığına, "Oluklu mukavva üretim tesisleri, "Alüminyum ve çeşitli folyolardan gıda, tarım ve ilaç ambalaj maddeleri üretim tesisleri" maddesi eklendi. Gayrisıhhî Müesseseler Listesi kısmının üçüncü sınıf gayrisıhhi müesseseler bölümünün Petro Kimya Sanayi alt başlığında yer alan 8 metre küpten az kapasitede sınıf 2 ve sınıf 3-A sıvılarının depolandığı motorin satış istasyonları" maddesi "Köy pompası ile içerisinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla kullanılan 8 metreküpe kadar depolama hacmine sahip depolama tesis ve düzenekleri" olarak değiştirildi.

GÜZELLİK VE MASAJ SALONLARI 1 YIL İÇİNDE YÖNETMELİĞE UYGUN HALE GELMEZSE KAPATILACAK
Üçünçü Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler kısmında Gıda Maddeleri, İçkiler, Yemekler ve Tarımsal Ürünler Sanayi alt başlığında yer alan "Sanayi bölgeleri ile mesken amacıyla kullanılmayan müstakil binalarda kurulan, süper, hiper, gross, mega marketlerin bünyesinde, kendi müşterilerine satış yapmak ve işyerinin bütünlüğünden duvar, bölme, bölüm vb. şekilde ayrılmış bir şekilde üretim yapılan, elektrik enerjisi kullanılarak ekmek ve ekmek çeşitleri üreten işyerleri" maddesi, "Sanayi bölgeleri ile mesken amacıyla kullanılmayan müstakil binalarda kurulan süpermarket, hipermarket, grossmarket ve megamarketlerin bünyesinde, kendi müşterilerine satış yapan ve işyerinin bütünlüğünden

duvar, bölme, bölüm ve benzeri şekilde ayrılmış bir şekilde üretim yapılan, elektrik enerjisi veya doğalgaz kullanılarak ekmek ve ekmek çeşitleri üreten işyerleri" şeklinde değiştirilerek, "500 kg/gün altındaki fındık, ballı fındık, fıstık, badem, ceviz ezmesi dolum ve paketleme tesisleri, çemen üretim tesisleri" maddesi eklendi. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılmış bulunan güzellik salonları ile masaj salonları bir yıl içinde durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale getirmek zorundadır. Bu şartları yerine getirmeyen güzellik salonları ile masaj salonlarının işyeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edileceği yönündeki geçici madde de yönetmeliğe girdi.

HT ekonomi
 
Üst Alt