İşverenin işçiyi çıkarmak için uyması gereken ihbar süreleri nelerdir?

1475 sayılı kanun zamanında kanunun 13. maddesi gereğince işveren herhangi bir sebep veya gerekçe göstermeden dilediği işçiyi dilediği zaman, istediği şekilde işten çıkarma hakkına sahipti.

İş güvencesi sayesinde işverenin işten çıkarma hakkına bazı sınırlamalar getirildi ve prosedür yenilendi.

Buna göre 4857 sayılı İşçi Kanunu'nun 17. maddesi gereğince ihbar sürelerine uyma zorunluluğu var.

Bununla birlikte işverenin sadece ihbar süresine uyması gerekmiyor, aynı zamanda çalışanını işten çıkarmak için sebep de göstermesi gerekiyor.

İşverenin iş sözleşmesi olan işçiyi çıkarmadan önce uyması gereken ihbar süreleri:

* 6 aydan az çalışan işçilerde, bildirim tarihinden itibaren 2 hafta sonra,
* 6 ay ile 1,5 sene arasında çalışmış işçilerde bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 4 hafta sonra,
* 1,5 yıl ile 3 yıl arası çalışanlar için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 6 hafta sonra,
* 3 yıldan fazla zamandır çalışanlar için bildirimin yapıldığı tarihten 8 hafta sonra iş sözleşmesi feshedilebilir.

Kanunda belirtilen ihbar sürelerine göre, bildirim şartına uymayan taraflar bildirim süresine ilişkin ücret tutarını tazminat olarak vermek zorunda kalır.

Bununla beraber işveren, bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini hemen feshedebilir.
 
Üst Alt