Bir iş yerinde uzun süre çalışan ve ya işinde başarılı olduğunu düşünen her personel terfi almak ister.
İşveren çalışanlarını terfi ettirmek zorunda mıdır?
Terfi ettirilmeyen çalışanların ne gibi hakları vardır?
terfi hangi durumlarda mecburidir?
İşveren tefi ettirmediği için istifa eden çalışanların ne gibi hakları vardır?


TERFİ ALAMAYAN ÇALIŞAN HAKLI FESİH YAPIP TAZMİNATLARINI ALABİLİR Mİ?

Çalışana maddi ve manevi faydaları olan terfi konusunda işverenin buna mecbur olup olmadığına bakmak gerekir. İş sözleşmesinde, iş yeri yönetmeliğinde ya da toplu iş sözleşmesinde terfiye yönelik hüküm ya da kriterlerin olup olmadığı önemlidir. Eğer terfi koşulları belirlenmişse işveren buna uymak zorundadır. Eğer işveren açık bir biçimde sözleşmeye uymuyorsa çalışanın haklı nedenlerle is sözleşmesini feshetme hakkı vardır.

Eğer terfi konusunda yazılı bir kaynak bulunmuyorsa burada da işverenin eşit davranma ilkesine uyup uymadığına bakılmalıdır. İş Kanunu'na göre; "İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz." Eğer işveren bazı işçileri terfi ettirip bazılarını ettirmiyorsa bunun objektif sebepleri olmak zorundadır.

Sözleşmelerde yazılı olarak terfi şartları bulunuyor ve çalışan buna uyduğu halde terfi ettirilmiyorsa ya da yazılı kriter olmadığı halde uygulamada benzer durumdakiler terfi ettirilip kimi ettirilmiyorsa ve bunun somut bir gerekçesi yoksa çalışan iş sözleşmesini haklı nedenlerle derhal feshedip kıdem tazminatına hak kazanabilir. Ancak, işverenin somut ve objektif sebepleri varsa eşitlik ilkesine aykırı davranmadığı müddetçe terfi konusunda son karar işverenindir.
 
Üst Alt