• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

İşten ayrılınca yapılacak işlemler

Okunuyor :
İşten ayrılınca yapılacak işlemler

dogangunes

Profesyonel
Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
Çalışma ortamında çalışanın işveren ve işyerine karşı, işverenin de çalışanına karşı sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar yerine getirilmediği taktirde işçi belli kuralları yerine getirerek işten ayrılabilir. İşçinin işten ayrılmaya karar verdiğinde yapması gereken bazı işlemler vardır. Öncelikle işçi işverene çalıştığı hizmet süresine karşılık gelen ihbar öneli süresince haber vermek zorundadır. Mesela işçinin iş sözleşmesi 6 ay kadar sürmüşse, işten ayrılacağını iki hafta önceden işverene haber vermesi gerekir.

Eğer 6 ayla 1.5 yıl arası çalışmışsa 4 hafta önceden haber vermesi, 1.5 yıl ile 3 yıl arasında çalışmışsa 6 hafta önceden haber vermesi, 3 yıl ve daha üstü süre çalışmışsa 8 hafta önceden bu işyerinden ayrılacağını haber vermek zorundadır. İşçi eğer derhal işten ayrılmak istiyorsa bu döneme ilişkin sürenin ücretimi işverene peşinen ödemekle yükümlüdür. İşçi işverene bu bildirim önelini vermek zorunda ki ayrılan işçinin yerine yeni işçi alınabilsin, iş devam ettirilebilsin.

İşveren işçiyi haklı bir neden olmaksızın işten çıkarmışsa ya da işçi haklı nedenle iş sözleşmesini kendisi fesh etmişse ve hizmet sözleşmesi 1 yıldan fazlaysa kıdem tazminatını almayı hak eder. Peki kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? İşçi normalde net ücret alır. Kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin aldığı net ücret brüt ücrete çevrilir. Bu brüt ücrete, işçinin işyerinde yediği yemeğin, aylık brüt ücreti, ayrıca işyerine servisle gidip geliyorsa brüt servis ücreti de aylık olarak hesaplanıp işçinin brüt ücretine eklenir. İşyerindeki ikramiye uygulaması eğer süreklilik arz ediyorsa (prim ve yakacak yardımı gibi) brüt miktarları hesaplanarak işçinin en son brüt ücreti üzerine eklenerek işçinin giydirilmiş ücreti bulunur.

Daha sonra kıdem tazminatı hesaplamasında bu brüt ücret her bir yıla tekabül edecek şekilde işçiye ödenir. İşçinin ücreti bakanlık tarafından her yıl belirlenen kıdem tazminatı tavanını aşıyorsa kıdem tazminatı tavanı oranında ödenir. Aşan kısım işçiye ödenmez. Bu hesaplamalar ihbar tazminatı için aynı şekilde yapılır. Ama ihbar tazminatında bir tavan olmadığı için toplam brüt ücret üzerinden işçinin ihbar tazminatı işçiye ödenir.

bilgispot.com
 
Üst Alt