ısra

Merhaba


Arapça bir kelime olan İsra
(ﺱ - ﺭ - ﻯ) fiil kökünden“Elif” ziyadesi ile sülasi mezid olup Mastar şeklindedir.
Lügatte “Gece yürümek, yola çıkmak” manalarına gelir.

Müfredat fi Arabil Kur’an lügatinin yazarı Ragıp el-İsfahani
(ﺱ - ﺭ - ﻯ) maddesinde şunları zikretmiştir.

سُرَى gece yürüyüşü. Bu kökten سَرَى ve أَسْرَى fiil kalıpları gelir.
Hud Suresi 81. ayette
َأَسْرِ بِأَهْلِكَ “Geceleyin ailenle birlikte yola çık” ve
İsra Suresi 1. ayetinde,
“Bir gece, Kulu (Muhammed’i), Mescid-i Haram’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren O zatın şanı ne yücedir.”

Bazıları; أَسْرَى fiilinin يَسْرِي - ىسَرَ kökünden değil, geniş yer anlamındaki
سَرَاة kökünden geldiğini ve aslının vav’lı olduğunu söylemektedir.

Buna göre سَرَاة tıpkı أَجْبَلَ ve أَتْهَم fiil formları gibi olur.
“Kulunu götüren O Zatın şanı yücedir.” Yani onu yüksek bir yere götüren.
سَرَاةُ كُلِّ شَيْ ءٍ : Her şeyin en yükseği.
سَرَاةُ النَّهَار ifadesi de bu anlamdadır, yani
güneşin yükselişi. “Rabbin alt tarafında bir seriyy var etti.” (Meryem Suresi, 24),
yani akan bir nehir var etti.

Kimisi de bu kelimenin yükseklik anlamındaki سَرْو den geldiğini söylemektedir.
رَجُل سَرِيٌّ [Şerefli Adam] denir.
Bu görüşe göre, ayette geçen سَرِيَّا kelimesi Hz. İsa’ya ve Yüce Allah’ın ona ait kıldığı yüce makama işaret etmektedir.
سَرَوْتُ الثَّوْبَ عَنِّي Elbiseyi üzerimden çıkardım, denir.

سَرَوْت الْجُلَّ عن الْفَرَسِ Atın üstünden bezi çıkardım.
Bu anlamdan رَجُل سَرِيٌّ denir; sanki o, elbisesini çıkarmıştır.
Bu kelime مُتَدَثِّر , مُتَزَمِّل ve زُمَّيْل kelimelerinin zıddıdır.
وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً : Onu ticaret için sakladılar (Yusuf Suresi, 19).
Yani kendi içlerinde, onun satışından bir mal elde edeceklerini tahmin ettiler.
سَارِيَة : Gece yolculuğa çıkan topluluk, seyreden bulut ve sütun anlamlarına gelir.

Müfredat
 
Üst Alt