İşletme Organizasyonu ve Çiftlik Yönetimi

Bu programda, tarımsal botanik, zootekni, meteoroloji, bilgisayar programları, bitki koruma, tarım hukuku, tarımsal muhasebe, tarım politikası, hayvansal üretim işletmeciliği gibi oldukça geniş bir alanda dersler verilir. 10 haftalık staj döneminden sonra mezunlar özel veya kamuya bağlı çiftlik üretme tesisleri vb.. gibi yerlerde yönetici yardımcısı veya uzman olarak iş bulabilirler

Programın Amacı: İşletme organizasyonu ve çiftlik yönetimi programının amacı, tarım işletmelerinin planlanması ve yönetimi konusunda çalışacak ara elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: İşletme organizasyonu ve çiftlik programında matematik, tarımsal botanik, meteoroloji, bilgisayar, istatistik, tarımsal ekoloji, bahçe tarla tarımı, tarım hukuku, tarım işletmelerinin analizi ve planlama bağ-bahçe tarla ürünleri işletmeciliği gibi dersler okutulur.

Gereken Nitelikler: İşletme organizasyonu ve çiftlik yönetimi programında okumak isteyenlerin hem biyolojiye hem ekonomiye ilgi duyan açık havada çalışmaktan hoşlanan, başkalarını etkileyebilen, girişimci kimseler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: İşletme organizasyonu ve çiftlik programını bitirenlere "Çiftlik Yönetimi Teknikeri" ünvanı verilir . İşletme organizasyonu ve çiftlik yönetimi teknikerleri çiftliklerin ve tarımsal işletmelerin yönetim planının hazırlanması ve yürütülmesi; çiftlikte üretilecek ürünlerin belirlenmesi, çalışacak elemanların seçimi, hammaddenin satın alınması verimli ürün elde edilmesi ve ürünlerin pazarlanması ile ilgili tüm işlerde ziraat mühendisine yardımcı eleman olarak çalışır.

Çalışma Alanları: İşletme organizasyonu ve çiftlik yönetimi teknikerleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığına veya özel sektöre ait çiftliklerde görev alabildikleri gibi kendi çiftliklerinin yönetimini de yapabilirler.
 
Üst Alt