İslamofobi

Merhaba

Islamofobi kelimesi İslam ve Yunanca phobos kelimelerinin
birleşmesinden oluşmuştur. Terim olarak İslamofobi İslama karşı
önyargı ve Müslüman azınlığa karşı gösterilen ırkçılık şeklinde anlaşılabilir.
İslamofobi korku duygusu ile karakterize edilir. Bu nedenle,
İslamofobinin etki yönünü anlamak için kaygı, rahatsızlık,
dehşet ve sinirlilik gibi korku ile ilişkili kavramlar kullanılmaktadır.

Doctor, Kahn, Adamec,
The Encyclopedia of Phobias, s.271

İslamofobi, eski bir korku için üretilen yeni bir kelimedir. O,
yüzyıllar boyunca devam eden savaşlar, haçlı seferleri ve soykırımlarla
kendini gösteren dini hoşgörüsüzlüğün bir biçimidir. İslamın
çok kısa bir zaman diliminde geniş alanlara yayılması diğer dinlerin
İslamı kendileri için tehdit olarak algılamalarına ve dünya için bir
problem olarak görmelerine neden olmuştur. İslamofobik görüşe
göre İslamın yaygın kültürler arasında bir değeri yoktur. İslam, batı
kültüründen aşağıdadır ve şiddet içerikli siyası bir ideolojiye sahiptir.
İslamofobi genel olarak Müslümanlara yönelik olumsuz tutumlar,
ayrımcılık, fiziksel rahatsızlık ve medyadaki iftiralar, sözlü ve
fiziksel saldırganlık eylemleri ile gösterilmektedir.

Haja Mohideen, Shamimah Mohideen,
The Language of Islamophobia in Internet
Articles Intellectual Discourse, Cilt 16, No 1, s.73
 
Üst Alt