Islam'ın temeli şiddetmidir?


Bazı ayetler:


tevbe:5 - hürmetli aylar çıkınca, puta tapanları bulduğunuz yerde öldürün; onları yakalayıp hapsedin; her gözetleme yerinde onları bekleyin. eğer tevbe eder, namaz kılar ve zekat verirlerse yollarını serbest bırakın. doğrusu allah bağışlar ve merhamet eder.

- bu ayette, "puta tapanlar" ibaresi, bazı kaynaklarda da "müşrikler" olarak yer almış.

maide:33 - allah ve peygamberiyle savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuğa uğraşanların cezası öldürülmek veya asılmak yahut çapraz olarak el ve ayakları kesilmek ya da yerlerinden sürülmektir. bu onlara dünyada bir rezilliktir. onlara ahirette büyük azab vardır.

nisa:89 - onlar kendileri inkar ettikleri gibi, keşki siz de inkar etseniz de eşit olsanız isterler. allah yolunda hicret etmedikçe onlardan dost edinmeyin. eğer yüz çevirirlerse onları tutun, bulduğunuz yerde öldürün. onlardan dost ve yardımcı edinmeyin.

muhammed:4 - savaşta inkar edenlerle karşılaştığınızda boyunlarını vurun; sonunda onlara üstün geldiğinizde onları esir alın; savaş sona erince onları ya karşılıksız, ya da fidye ile salıverin; allah dilemiş olsaydı, onlardan başka türlü öç alabilirdi, bunun böyle olması, kiminizi kiminizle denemek içindir. allah, kendi yolunda öldürülenlerin işlerini boşa çıkarmaz.

enfal:12 - rabbin meleklere, "ben sizinleyim, inananları destekleyin" diye vahyetti. "ben inkar edenlerin kalblerine korku salacağım, artık vurun onların boyunları üstüne, vurun her parmağına" dedi.

bakara:191 - onları bulduğunuz yerde öldürün. sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. fitne çıkarmak, adam öldürmekten daha kötüdür. mescidi haram'ın yanında, onlar savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın. sizinle savaşırlarsa onları öldürün. inkar edenlerin cezası böyledir.

bakara:178 - ey inananlar! öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı: hür ile hür insan, köle ile köle ve kadın ile kadın. öldüren, ölenin kardeşi tarafından bağışlanmışsa, kendisine örfe uymak ve bağışlayana güzellikle diyet ödemek gerekir. bu, rabbiniz'den bir hafifletme ve rahmettir. bundan sonra tecavüzde bulunana elem verici azab vardır.

nisa:15 - kadınlarınızdan zina edenlere, bunu isbat edecek aranızdan dört şahid getirin, şehadet ederlerse, ölünceye veya allah onlara bir yol açana kadar evlerde tutun.

maide:38 - erkek hırsız ve kadın hırsızın, yaptıklarından ötürü allah tarafından ibret verici bir ceza olarak, ellerini kesin. allah güçlü'dür, hakim'dir.

nur:2 - zina eden kadın ve erkeğin her birine yüzer değnek vurun. allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, allah'ın dini konusunda o ikisine acımayın. onların ceza görmesine, inananlardan bir topluluk da şahit olsun.

nur:4 - iffetli kadınlara zina isnat edip de, sonra dört şahit getiremeyenlere seksen değnek vurun; ebediyen onların şahidliğini kabul etmeyin. işte onlar yoldan çıkmış kimselerdir.

- ayetler diyanet işleri mealinden alınmıştır -

Bu konuda gerçekten bilgili olanlardan yorum bekliyorum ukalalık yapmadan saldırmadan yorum yapanlar yazsın konuyaki bilgilenelim..
 
Peygamberimizin yaşantısına ve olaylara karşı verdiği tepkilere baktığımız zaman İslam'ın temelinin şiddet olmadığını gayet açık görebiliriz...
 
B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

İslamın temeli şiddet değil,ancak Tevrat ayetleri özellikle şiddeti mazur görür şekilde olup Kur'an ayetlerinin de farklı nedenlerden dolayı şiddet içerir görünümde olması İslamın temelinin şiddete dayalı olduğu izlenimi yaratmaktadır.

Bu konu ile ilgili bir iki kelime yetersiz kalır.Ancak kısaca " İslamın temeli şiddet değildir "...demek sanırım yeterlidir.

Sağlıcakla kalınız...
 
Kurandaki, kadınlarla ilgili ayetleri toplarsak, erkeklerle ilgili ayetleri toplarsak, affedicilikle ilgili ayetleri toplarsak, yardımla ilgili ayetleri toparsak, barışla ilgili ayetleri toplarsak;

1- islam kadınlara çok önem veren bir din
2- islam erkeklere önem veren bir din
3-islam affediciliği tavsiye ediyor
4-islam çok yardımsever, hep yardımı tavsiye ediyor
5-islam sadece barıştan bahsediyor, ee düşmana karşı yapılacak bir şey yokmu?

Diyebiliriz.

Kuranın tümü incelenirse , öne çıkartılan ayetlerin öncesi ve sonrasına da bakılarak ne demek istediği daha rahat anlaşılır.

Kuran insanın ihtiyacı olan ve çağlar ötesi bir anlayışa sahipken, bir kaç ayeti ele alır: kuran şiddet içeriyor, kadın erkek ayrımcılığı yapıyor diye bir mana çıkarmaya çalışırsak yanlış ve taraflı hareket etmiş oluruz.

Baştan sona türkçesini bir okuyalım ve onun ne kadar müthiş, bu güne de dahil olmak üzere çağların ötesine insanı nasıl hazırladığını görelim.

Kuran insanlığı,indirildiği yıllardaki yaşam tarzına sabitlemek için değil ; insanın çalışması, ilerlemesi, adalet ve doğruluk üzere olması ve çağlar ötesi bir anlayışa sahip olması adına insana telkinlerde bulunur.
 
islamın temeli merhamettir.
Rasulullahıda Alemlere merhamet olsun diye göndermiştir Cenabı Hakk.
Müslümanlar uzun yıllar (İslamın ilk on küsur yılında )işkencelere maruz kalmış fakat savaşmak için izin verilmemişti.
bir devlet olduktan sonra devletin bekası için gerektiğinde savaşmakta zaruridir.
 
Allah cc İslam'ı rahmet dini olarak indirmiştir.
Ayetleri bu şekilde tek tek incelediğimiz zaman ve özellikle tefsiren incelemez isek yanılma payımız olabilir.. Ancak en hafifinden şöyle yaklaşırsak sanıyorum konuya biraz daha hakim olabiliriz
İslam bir yönü ile de caydırma dinidir..
O Dünya da yaşam hakkını elinden alınması, Ahirette ise azap ile korkutur, nefisleri endişeye sevk eder..
Misal ; Trafikte kırmızı ışıkta geçmenin cezası atıyorum 100,000 tl olsaydı insanlar geçermiydi en azından korkmazmıydı.? bu elbette la teşbih işte Yaradan da bizleri korkutuyor yapmayın.. Etmeyin ki hem Dünya da hem Ahirette felah bulasınız. haa yok yapar iseniz bunun kefareti bu yöndedir aslında bu Müslüman için cezadan çok ödül mesabesindedir ki günahın bedeli Dünya da ödensin ve Ahirete sarkmasın zira oraya taşınırsa daha kötü Allah korusun.. Elbette kısaca bu kadar anlatılabiliyor
Müşrikler ile ilgili ayetleri daha fazla açmak lazım..!
 
Üst Alt