• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

İslami Usüllere Göre Kurban Kesimi

Okunuyor :
İslami Usüllere Göre Kurban Kesimi

Ammar

Kıdemli
Üye
KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Kurban olacak hayvan acı çektirilmemeli ve eziyet verilmemelidir. Hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve kesim işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir. Ayrıca çevre temizliği ve ekolojik dengenin korunması için gerekli tedbirler alınmalıdır. İnsanlar tiksindirilmemelidir. Büyük şehirlerde gördüğümüz manzaralar, müslümanlığın belirtileri değildir. Bizden Allah (c.c) Kurban kesmemizi istemekte, etrafı pisletmemizi değil. Hz.Peygamber (s.a.v) şöyle buyuruyor: Allah her şeyin ihsan ile yapılmasını şart koşmuştur. ( ihsan, bir şeyi yapabileceğinin en güzeli ile yapmaktır.) Öyleyse boğazlarken de ihsan ile boğazlayın, bıçağınızı iyi bileyin ve hayvanınızı rahatlatın?. Bu konuya Müslümanlar çok dikkat etmeli ve her fırsatta dine ve dindarlara saldırmak isteyenlere fırsat verilmemelidir.

Kurban Sünnete Uygun Olarak Nasıl Kesilir?

Hayvanın sağlık kontrolü yapılmalı
Kesimden önce hayvan dinlendirilmeli
Hayvanlara kesimden önce bol su ve tuz verilmeli
Kurbanlık hayvan kesimden önce en az 12 saat evvel aç bırakılmalı
Kesim için malzemeler önceden hazırlanmalı, temiz ve hijyenik olmalarına dikkat edilmeli
Kesim esnasında hayvanı strese sokacak, eziyet verecek davranışlardan kaçınılmalı
Hayvanın korkutulmamasına özen gösterilmelidir. Bu olumsuzluklar hayvanın kanının akmasını azaltacağı için etin kalitesine olumsuz etki eder.
Kesimden önce eller iyice yıkanmalı, kesimde ve et parçalamakta kullanılacak bıçak, satır, masat v.b malzemelerin temizliğine özen gösterilmeli
Kesime geçilmeden önce kan ve diğer atıkların atılacağı, gömüleceği derin bir çukur kazılmalı. Çünkü açıkta bulunan hastalıklı organlar halk ve çevre sağlığı bakımından önemli problemlere neden olabilir.
Kurban kesim yerlerinde çevrede görüntü kitliliğine sebep verilmemeli
Savaş alanı gibi bütün hayvan sakatat ve atıkları orada burada saçılmış bir şekilde olmamalı
Kurban kesim yerlerinin temiz ve düzenli olmasına dikkat edilmeli
Kesim işlemi mümkünse tecrübeli kişilerce dini usüllere uygun yapılmalı
Kanın iyice akıtılması sağlanmalı, aksi takdirde ette mikroorganizmalar kolayca üreyerek etin kısa sürede bozulmasına neden olur.
Hayvan yüzülürken veya tulum çıkarılırken deriye zarar verilmemeli
Etler kesimden hemen sonra tüketilmemeli, 12 ? 24 saat süreyle soğuk ortamda dinlendirildikten sonra tüketilmelidir.
Ortaklar arsında eşit dağılıma dikkat edilmeli, mümkünse tartarak ve kura usulüne göre dağıtım yapılmalı
Kurban atıkları hiçbir şekilde çöp konteynırlarına atılmamalı, işkembeler çevreye boşaltılmamalıdır.
Cadde, sokak ve insanların uygun olarak toplandığı meydanlarda, umuma açık, kesim için uygun olmayan yerlerde kurban kesilmemelidir.
Yaşlarını doldurmamış, kesimi uygun olmayan hayvanların kesilmemesine dikkat edilmeli
Özellikle son yıllarda dini inançtan kaynaklanan bir ibadete saldırmak isteyenler, hayvan sevgisiyle veya çevre kirliliğine sebebiyet vermekten dolayı sık sık eleştirilerde bulunmaktadırlar. Bu tür saldırılara fırsat vermemek için kurban kesen kimselerin, kestikleri yerin temizliğini yapmaları veya belediyelerin uygun gördüğü yerlerde kurbanlarını kesmeleri son derece uygundur
Kurbanlık hayvanı usulüne uygun olarak rahatça ve eziyet vermeden kesebilmek için; Önceden büyük bir bıçak bilenip hazırlanır.
Sonra hayvan ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sol tarafına yatırılır.
Hayvanın sağ arka ayağı serbest kalmak şartıyla diğer ayakları bağlanır.
Kıbleye karşı durularak tekbir ve tehlil getirilir.
Arkasından Bismillahi Allahu Ekber diyerek hayvanın boğazına keskin bıçak vurulur.
Nefes ve yemek boruları ile şahdamarı denilen iki (atar-toplar) damar kesilir.
Kan iyice akıtılır. Kanın iyice akıtılması sağlanmalı. Hayvan soğumaya bırakılır. Aksi takdirde ette mikroorganizmalar kolayca üreyerek etin kısa sürede bozulmasına ve kokmasına neden olur.
Hayvan tamamen ölmeden kafa ve ayaklarını koparmak, derisini yüzmeye kalkmak, hayvana azap vermek mekruhtur.
Kurbanlık olan hayvan boğazlanmadan önce yavrularsa o da annesi ile beraber kesilir. Bu hüküm fakir hakkındadır. Çünkü kurban bizzat o hayvana taalluk etmiştir ki, kendisine yavrusu da tabidir.
Eğer bu yavru boğazlanmayıp satılırsa parasını tasadduk etmek gerekir. Şayet yavru kurban kesme günlerinde boğazlanmaz ve elde tutulursa tasadduk edilir. (serahsi)
Zengin, yavruyu Eyyam-ı Nahr dan önce veya sonra kesebileceği gibi, Eyyam-ı Nahr da diri olarak tasadduk da edebilir (Küsani)

Kurban, mümini Allah'a yaklaştırır

Kurban Bayramı, Hz. İbrahim ve İsmail'den günümüze kadar, hep bir kahramanlık, fedakarlık, hasbîlik ve teslimiyet sembolü olagelmiştir. Kurban Bayramı, tıpkı orduların savaşa gidişi gibi gürül gürül tekbirlerle gelir ve bir velvele olur, her yanda yankılanır. Onda hem bir mûsiki ve şiir hem de muharebelerin bin tarraka ile gürleyen hakkı ilan sesleri iç içedir.

Kur'an-ı Kerim'de 'Kesilen kurbanların ne eti, ne de derisi Allah'a (cc) ulaşır. Yaradan'a ulaşan sizin takvanızdır.' denilmektedir. Bu lütfun gerçekleşebilmesi için kesilen kurban Allah rızası için kesilmeli, etleri ise yine Allah (cc) rızası için fakir fukaraya dağıtılmalıdır. İbadetler hikmetlerinden veya getirdiği faydalardan ziyade Allah emrettiği için yapılır. Ama onların hikmetlerini ve güzelliklerini bilmek bizim kulluğumuzun bir gereği ve Allah'ın nimetlerini yâd etmek için birer vesiledir. Kurban kesmenin de Allah'ın bir emri olması hasebiyle sayısız hikmetlerinin olduğunda şüphe yoktur. Kurban kesmek, öncelikle peygamberlerin babası Hz. İbrahim'in, oğluna bedel olarak Allah'ın gönderdiği koçu kesmesi hadisesini bizlere hatırlatıyor. Hayat nimetine şükrün bir ifadesi olarak kurbanı kesiyoruz. Ayrıca ahirete bir hazırlık olması, günahlarımızın affı ve kabirle başlayan yeni bir hayat yolunda kurbanın bizi manevi bir burak gibi alıp selamete ulaştıracağını da verilen müjdeler ışığında Rabb'imizden umuyoruz. Hac Sûresi'nde (22/34) ifade edildiği gibi kurban kesmekten asıl maksat Allah'ın hatırlanması, zikredilmesidir. Zira bizim varlık gayemiz Allah'ı bilme, tanıma ve O'na yaklaşmadan ibarettir. Burada Allah'a yaklaşma ameliyesi adeta bir bayram olarak ilan edilmiştir. Kurban kesmenin, insan olarak hepimizin mutlaka almak zorunda olduğu gıdalarla da yakından alakası vardır. Din, hayatımızın her safhasını kuşatıyorsa, bizim bu yönümüze de hitap etmeli değil midir? Etin, insan için zaruri gıdalardan olduğunda şüphe yok. Ama bu gıdanın herkes tarafından rahatlıkla temin edildiğini söyleyemeyiz. Nafile olarak başka zamanlarda kesilen kurbanların dışında, Kurban Bayramı'nda da Müslümanlar, kestikleri bu hayvanlarla et yemekten mahrum bulunan önemli büyük bir kitleyi bu nimetten istifade ettirmektedir. Mükremin Albayrak, İstanbul

KURBANLIK ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban; koyun, keçi, sığır, manda ve deveden olur. Kurban olabilmesi için, hayvanın süt dişlerini değiştirmiş olması gerekir. Hayvanın, sağlıklı, azaları tam ve besili olması ibadetin sıhhati için şarttır.

- Bir ya da iki gözü kör olan havyanlar kurban edilemez.

- Kulağı ve boynuzunun üçte biri gitmemiş olmalı, burnu kesik olmamalı.

- Kuyruğunun üçte biri gitmemiş ve ağır hasta olmamalı

- Kesim yerine yürüyerek gidemeyecek derecede aksak olmamalı.

- Dişlerinin yarıdan fazlası düşmüş olmamalı, dilinin büyük bölümü
yerinde olmalı.

- Koyun ve keçide bir, sığırda iki memesi kurumuş olan hayvan kurban edilemez
 
Son düzenleme:
Üst Alt