İslamı Anlamak/İsmail Yakıt

İ

İNCİ

Ziyaretci
İslâm'ı Anlamak

İsmail Yakıt

Ötüken Neşriyat / Din - Araştırma Dizisi

Etiket Fiyatı

: 20,00 TL (KDV Dahil)


Tanıtım Yazısından

Bugün dünya dinleri arasında en fazla tartışılan, en fazla yanlış anlaşılan ve yanlış anlatılan İslâm’dan başka bir din yoktur dersek mübalağa etmiş olmayız. Gerçekten, Müslümanlar tarafından olsun, inanmayanlar ve başka din mensupları tarafından olsun, Doğu ve Batı dünyasında, kitaplarda, yazılı ve görsel basında, medyada vs. hep farklı imajlarla, farklı mesajlarla birer İslâm ortaya konmaktadır. Kimi geleneklerle, kimi ideolojilerle, kimi siyasi beyanatlarla kimi terör olaylarıyla, kimi İslâm dünyasının perişan haliyle, kimi kendi meşrebine uygun dar kalıplar içine sıkıştırılmış bir görünüşle özdeşleşmiş birer İslâm imajı sunmaktadır.

Bu tanımların, bu imajların hangisi gerçek İslâm’ı yansıtmaktadır? Hangisi evrensel ilahî vahiy olan Kur’an’ın dini İslâm’ı göstermektedir? Kaldı ki; insanlığın bugüne kadar malik olduğu bütün dinler içerisinde beşerî bir tariften müstağni kalması gereken yegane din İslâm’dır. Çünkü, Kur’an’ın bu din için teklif ettiği “İslâm” kelimesi, onun hem adıdır hem de bütün anlamlarıyla gerçek tanımıdır. Bu itibarla, Kur’an’ın belirlediği tanım ve çerçeve üzerinde odaklaşan bir anlayışı ortaya koyarsak, beşer tarafından yapılmış olumlu olumsuz, doğru yanlış bütün tanım, yaklaşım ve yorumların ne oldukları kendiliğinden ortaya çıkar.

Bu kitabın amacı; gerçek İslâm’ı ortaya koymak için, ele aldığı konular üzerinde, bir yandan Kur’an’a dönüşü sağlamak, diğer yandan da yabancı unsurlar, örf ve geleneklerle karışmış bin dört yüz yıllık İslâm kültürünü ve din anlayışını Kur’an, akıl ve ilim perspektifinden sorgulamaktır. Bunun için, tabiri caizse pergelin sabit ayağı Kur’an’da diğer ayağı da on dört asırlık İslâm geleneğini eleştirel olarak taramaktadır. Böylece yanlış inançlar ve anlayışlar, dine sonradan sokulan, hurafeler, mitolojiler, hadis adı altında Hz. Peygamber’e yakıştırılan sözler vs ne kadar beşeri unsur varsa, hepsinin kolayca farkına varılacaktır..

kaynak
 
Üst Alt