• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

islamda çalışmanın önemi

Okunuyor :
islamda çalışmanın önemi

atmaca34

Kıdemli
Üye
Yüce Allah, insanı diğer varlıklar arasında üstün bir derecede yaratmış ve başka hiçbir varlığa nasip etmediği bazı nimetleri, insana vermiştir. İnsanın bu şekilde üstün bir derecede yaratıldığını haber veren ayetlerden birinin meali şöyledir:

"Rabbin meleklere: "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım" dediği vakit, onlar: "A! Oradaki nizamı bozacak ve yeryüzünü kana bulayacak bir mahluk mu yaratacaksın? Oysa biz sana devamlı hamd, ibadet ve tenzih etmekteyiz" dediler. Allah: "Ben, sizin bilmediğiniz pek çok şey bilirim" buyurdu."(1)

Yeryüzünde bir halife olarak yaratılan insanın, diğer varlıklar arasında şerefli olan bir dereceye ulaşmak, kendisine verilen görevleri Kur'an ve sünnet ölçüleri dahilinde yerine getirmek için, büyük bir gayret içerisinde bulunması gerekir.

Yüce Allah'ın insana yüklediği çalışmayı, üç kısım halinde mütalaa etmemiz mümkündür:

1- İnsanın, Allah'a karşı olan vazifelerini yerine getirmesi alanında yapacağı çalışma

2- İnsanın, insana karşı, insan hakları ile ilgili olarak yerine getirmesi icap eden vazifeleri alanında yapacağı çalışma

3- İnsanın, dünya hayatına yönelik, dünyanın imarı açısından yapacağı çalışma.

Allah'a karşı olan vazifelerimiz alanındaki çalışma, Allah'ın varlığına ve birliğine inanma, O'nu tanıma, O'na ibadet etme, genel olarak O'nun emir ve yasaklarına riayet etme şeklinde olmaktadır. Bu hususta bilgi veren bir ayetin meali şöyledir:

"Ben cinleri ve insanları, sırf Beni tanıyıp yalnız Bana ibadet etsinler diye yarattım."(2)

Bu ayette, insanlarla cinlerin, Allah'ı tanımaları ve her türlü şirkten uzak bir şekilde O'na kulluk etmeleri için yaratıldıkları haber verilmektedir. Aslında bütün varlıklar, Allah'a itaat ve ibadet içerisinde bulunmaktadırlar. Bu ayette yalnız insanlarla cinlerin ismen zikredilmeleri, onların, bu görevi iradelerini kullanarak yapmaları münasebetiyle olabilir.

Bir de bu ayette geçen, "Allah'ı tanıyıp O'na ibadet etme" olayı, insanın, akil baliğ olduğu andan itibaren ölünceye kadar, Allah'ın emir ve yasaklarına, kısacası Kur'an'a uygun bir hayat sürdürme gayret ve çabası içerisinde bulunma diye değerlendirilebilir.

Kur'an'da anne-babaya(3) ve diğer çeşitli insanlara(4) iyilikte bulunma emredilince, ayetlerin başında önce Allah'a ibadet etme gündemde tutulmaktadır.

Hz. Muhammed (s.a.v.), her konuda olduğu gibi, Allah'a karşı olan vazifeleri yerine getirme hususunda da, inanan insanlar için örnektir. O, hiçbir zaman kalbim temizdir, imanım vardır deyip Allah'a karşı olan görevlerini yerine getirmede ihmalkâr davranmamış ve Allah'ın rızasına muhalefet olacak herhangi bir hareketi işlemeye yeltenmemiştir.

İnsanın insana karşı, kul hakkı, bu günün deyimiyle insan hakları açısından yapacağı çalışmaya gelince, Allah'a iman ve O'na ibadet etmekten hemen sonra, anne-babaya iyilikte bulunmak, onlara karşı olan görevleri yerine getirme istikametinde çalışma gayreti içerisinde olmak, Kur' an ve sünnetin emirlerinin gereğidir.

Ayrıca, çocuklarımıza, eşimize, yakınlarımıza, komşularımıza ve ilgimizin bulunduğu tüm kişilere karşı olan görevlerimiz vardır. İnsan olarak bu görevlerimizi Kur'an ve sünnet çerçevesi dahilinde yerine getirme çabası içerisinde bulunmamız icap eder.

İslam dininin bu konuda önemle üzerinde durduğu husus, genel olarak insan haklarına saygılı davranmaktır. Bu gün için, Batı dediğimiz Amerika, İngiltere ve Avrupa Birliğini oluşturan devletler, İslam alemini insan hakları konusunda sık sık uyarmaktadırlar. Aslında Müslümanlar, cehalet ve gaflet uykusundan uyanarak, bu konudaki ayet ve hadisleri ortaya koyarak kendi aralarında uygulasalar, bunlarla dünyaya insan hakları derslerini verebilme gücüne kavuşacaklardır. Kur'an baştan sona insan hakları mesajlarıyla doludur. İmamların, Cuma hutbelerinin sonunda, hutbeye son verirken, yüksek sesle okudukları bir ayet vardır. Aslında bu ayet, insan hakları konusunda, özet mahiyetinde bir mesajdır. Bu ayetin meali şöyledir:

"Mutlaka Allah, adaleti, ihsanı, en güzel davranışı ve muhtaç oldukları şeyleri yakınlara vermeyi emreder; hayasızlığı, çirkin işleri, zulüm ve tecavüzü yasaklar. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir." (5)

Çok acıdır, Cuma hutbelerinin sonunda bu ayeti okuyan birçok imamımız ve onu dinleyen cemaatimiz, bu ayetin anlamını bilmemekte ve farkında olmamaktadır.

Kur'an'da, bu şekilde adalet, hürriyet ve eşitlik prensiplerini işleyen daha nice ayetler vardır.

Hz. Muhammed (s.a.v.) de, ömür boyu insan haklarına saygılı bir şekilde hayat sürdürmüş ve bu konuda kendisinden pek çok hadis-i şerif vârit olmuştur. Bu konu ile ilgili söylediği hadislerden bazılarının anlamı şöyledir:

"Sizden biri, kendi nefsi için istediğini kardeşi için istemedikçe, iman etmiş olmaz." (6)

"Kendi nefsin için istediğini, bütün insanlar için iste. İşte o zaman müslüman olmuş olursun." (7)

Hz. Muhammed (s.a.v.) bu açıklamalarıyla, bir nevi imanı da İslam'ı da insan haklarına bağlamıştır.

Buna göre insan olarak, maddi ve manevi alanda, kendimize tanıdığımız her türlü tabii hakları, diğer bütün insanlar için tanımalıyız; kendimize arzu ettiğimiz güzellikleri, herkes için arzu etmeli, kendimiz için istemediğimiz kötülükleri, hiç kimse için istememeliyiz. Müslümanların, bu konuda ciddi bir çalışma içerisinde bulunmaları, son derece zorunludur.

Ayrıca Hz. Muhammed (s.a.v)'in Veda hutbesi, özelde kadın hakları ve genelde insan hakları açısından bir inkılap niteliğindedir.

Kur'an'ın insana yönelttiği diğer bir çalışma alanının dünyaya, hatta kainata yönelik olduğunu ifade edebiliriz. Çünkü insan, dünyayı imar etmek, hem dünya hem de uzayda çeşitli varlıklardan faydalanmak üzere yaratılmıştır. Kur'an'ın çeşitli ayetlerinde, yerin ve göğün insanın emrine verildiği haber verilmektedir. (8)

Ayrıca Kur'an'da müslümanların, kapsamlı bir şekilde çalışmalarının, daima düşmanlarından önde olmalarının gerektiği(9) ve kim olursa olsun insana ancak çalıştığının karşılığının verileceği, kendisine çalışmasından başka herhangi bir şeyin verilmeyeceği(10) haber verilmektedir.

Fert, aile, toplum ve İslam âlemi olarak, ayakta durabilmek, sağlıklı bir hayatı sürdürebilmek, diğer insanlar ve milletler arasında şerefli bir makama kavuşabilmek, kısacası dünya ve ahiretin huzur ve saadetine kavuşabilmek için, Kur'an'ın yönelttiği bu vazifeleri yerine getirme istikametinde ciddi bir şekilde çalışmak gerekir.

Ayrıca çalışmada, dünya ve ahiret dengesini tutturmanın önemi çok büyüktür. Yalnız ahiret veya yalnız dünya için çalışmak, dengeyi bozar. Kur'an'da bu dengeyi sağlamanın gereğine dikkat çekilmektedir:

"Yoldan sapanlardan biri olan Karun da, Musa'nın ümmetinden olup onlara karşı böbürlenerek zulmetmişti.

Ona hazineler dolusu öyle bir servet vermiştik ki, o hazinelerin anahtarlarını bile güçlü kuvvetli bir bölük zor taşırdı.

Halkı ona: "Servetine güvenip şımarma, böbürlenme. Zira Allah, böbürlenenleri sevmez" demişti.

Allah'ın sana ihsan ettiği bu servetle ebedî ahiret yurdunu mamur etmeye gayret göster, ama dünyadan da nasibini unutma, ihtiyacına yetecek kadar sakla. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara iyilik et, sakın ülkede nizamı bozma peşinde olma. Çünkü Allah, bozguncuları sevmez." (11)

Dikkat edilirse bu ayetlerde Yüce Allah, dünya serveti içinde ahiret yurdunu aramayı, ahiret hayatı için çalışmayı, dünyadaki nasibi de unutmamayı emretmektedir.

Buna göre insan, dünya hayatındaki nasibini unutmayacak, meşru ölçüler dahilinde çalışarak elde edecek. Aynı zamanda, bu hayatta iken, ahiret hayatına hazırlanacak, bu hayattaki imkanları, ahiret hayatı için kullanacak. (12)

Peygamber, sahabe ve velilerin hayatını incelediğimiz zaman, dünya ve ahiret dengesine önem verdiklerini, meşrû ölçülerde çalışmaktan kaçınmadıklarını ve hiçbir zaman çalışmayı ayıp saymadıklarını görmekteyiz. İnsanın, insanlığının bilincine varabilmesi ve insanca bir hayatı sürdürebilmesi için, bu görevlerini yerine getirme istikametinde çalışması, çalışmaktan utanmaması ve özellikle ilmî alandaki çalışmayı ön planda tutması icap eder.

kaynak:ilkadimdergisi.com
 

Gül@y

Kıdemli
Üye
konunun güzelliği senin düşüncelerinin güzelliğinderdir.........sanırım...
iyi forumlar
Teşekkür ederim atmaca yok o senin güzelliğin ben cidden insanların boş durmasından yana olmayan biriyim çalışmak azimle ve inançla olur bunuda sen zaten bu konuyla çok güzel örneklemişsin
 

orkuorkun

Kıdemli
Üye
Bu cok guzel konu, gercekten .

aklimda cesit sorular var ,ogrenmek istiyorum

: Islam insanin calismasini durdurabilir mi ? etkileyebilir mi ?

Calismak ibadetin yarisidir derler, islamii kol kesiminde(partiler icinde ) bir kere liderlerimizin eslerinin hicbiri is hayatinda diplomasi oldugu halde kullanmamis. (bu bir gunah olabilir mi) ?
allah saglik vermis akil vermis.kullanmissin hersey elinde mevcut kullansan devlet millet,muslumanlik ekonomisine kazancin olacak,ama olmamis bu kisisel tercih saygiliyiz

birde akil vermemis saf fakir kesim var onlar calisiyorlar ama isimleri islamii olarak cikmamis(hastanelerde akil hastalarinin mandal yaptigini biliyormuydunuz)

bu bir isi bileceksin ise gitmeyeceksin dusuncesi mi

Hristiyanlarda bu sadece belli gunlerde mevcut , yahudilerde de boyle , muslumanlikta da boyle . Hindularda geceler ve olum torenleri cok rituel, yerlilerde de ,shamanlarda da.

ekonomide Dunyada once is gelir .ekonomiyi is dunyasi besler, Ciddiyete bakar

Inanc

gundelik hayati durdurabilir mi ? namaz kilmak icin ,

Simdi sunu dusunun 1 gemi var
bir adam bekliyor adam namaza gitmis,en yakin camii de epey uzakta, diyorlar ki 1 saate kadar gelir (buukra insallah arapcasi cunku araplarda da ayni seyler var ) ,
ama nerden baksaniz 2 saat kayip

o geminin 1 saati
1 milyon dolar kaybediyor ulke ekonomisi icin. neden mi cunku sedul edilmis gidecegi limana belli saatte gunde varmasi planli, bu plan degisiyor.

Baska ulkeler cok ciddi calisiyor, mesela japonlar sadece 30-40 saniyelik gecikmenin hesabini yapar. bu kadar emin -kesindir japonlarin is dunyasi. sonra da hayiflaniriz bir japon gibi olamadik ,bir cinli gibi olamadik,
Ciddi degil miyiz ? hayal dunyasinda mi yasiyoruz

Inancin isi etkilemesi, giden bir gemiyi durdurmasi mumkun mu ?
 
Son düzenleme:

RABİA

Bağımlı
Üye
Bu cok guzel konu, gercekten .

aklimda cesit sorular var ,ogrenmek istiyorum

: Islam insanin calismasini durdurabilir mi ? etkileyebilir mi ?

Calismak ibadetin yarisidir derler, islamii kol kesiminde(partiler icinde ) bir kere liderlerimizin eslerinin hicbiri is hayatinda diplomasi oldugu halde kullanmamis. (bu bir gunah olabilir mi) ?
allah saglik vermis akil vermis.kullanmissin hersey elinde mevcut kullansan devlet millet,muslumanlik ekonomisine kazancin olacak,ama olmamis bu kisisel tercih saygiliyiz

birde akil vermemis saf fakir kesim var onlar calisiyorlar ama isimleri islamii olarak cikmamis(hastanelerde akil hastalarinin mandal yaptigini biliyormuydunuz)

bu bir isi bileceksin ise gitmeyeceksin dusuncesi mi

Hristiyanlarda bu sadece belli gunlerde mevcut , yahudilerde de boyle , muslumanlikta da boyle . Hindularda geceler ve olum torenleri cok rituel, yerlilerde de ,shamanlarda da.

ekonomide Dunyada once is gelir .ekonomiyi is dunyasi besler, Ciddiyete bakar

Inanc

gundelik hayati durdurabilir mi ? namaz kilmak icin ,

Simdi sunu dusunun 1 gemi var
bir adam bekliyor adam namaza gitmis,en yakin camii de epey uzakta, diyorlar ki 1 saate kadar gelir (buukra insallah arapcasi cunku araplarda da ayni seyler var ) ,
ama nerden baksaniz 2 saat kayip


o geminin 1 saati
1 milyon dolar kaybediyor ulke ekonomisi icin. neden mi cunku sedul edilmis gidecegi limana belli saatte gunde varmasi planli, bu plan degisiyor.

Baska ulkeler cok ciddi calisiyor, mesela japonlar sadece 30-40 saniyelik gecikmenin hesabini yapar. bu kadar emin -kesindir japonlarin is dunyasi. sonra da hayiflaniriz bir japon gibi olamadik ,bir cinli gibi olamadik,
Ciddi degil miyiz ? hayal dunyasinda mi yasiyoruz

Inancin isi etkilemesi, giden bir gemiyi durdurmasi mumkun mu ?
Orkuorkun kardeşim, namazını eda etmesi için ille de 1 saat uzaklıktaki camiye gitmesi gerekmez.Şartlar elvermediğinden isterse gemide tek başına,isterse, cemaat yapıp kılabilir.

Ne inançlar çalışma haytını engellemelidir,ne de çalışma hayatı inancı engellemelidir.İslamın zor şartlarda getirdiği birtakım kolaylıklar vardır.
İslamı tam anlamıyla bilmek ve öğrenmek gerekir.
 

orkuorkun

Kıdemli
Üye
iste dediginiz gibi olmasi gerekir, ama hicbir zaman boyle uygulanmiyor ,uygulamada namaza gitmis desinler olayi daha onemli.

size bir Itirafta bulunacagim Fransa marseille Limanindan : aldigimiz bugday yuku

16000 ton bugday ekmek demektir,, Fransa Gemimize sadece ::: 4 saatte yukledi
16000 ton yuk 4 saatte 4x60 dakika sonra gemimiz kalkti
bu yuk cezayir e gitti Oran Limani meshur osmanlinin kalesi orada , turk kalintilari vardir)

yukumuz 92 Gunde bosaldi 92x24 saat gemi kayit jurnallerine bakabilrisiniz,
(ne zaman bitecek diye sordugumuz zaman :: buukraa insallah: olur insallah arapca )

bugdayin bosalmasi gerekli disarisi ac insan , ekmek bekliyorlar. gemiden cikan ekmeklerimizi disari goturduk.insanlarla paylastik cikmak yasak
bizim gemiden cikan bugday kasabanin bugdayi. diger taraftan dedigim islamii sartlarda calisan isci kesimi oldukca enteresan bir durum.

cezayirde fanetikler limanlara saldirip 7-8 italyanlarin denizcisinin boynunu kestiler diye avrupa gemileri ambargo uyguluyor.o yuzden turk gemileri daha fazla gidiyor.

suudi arabistanda dubaii de cabuk bosaltiliyor cunku limanda Yabancilar calisiyor arap calisan yok, ekipmanlar daha iyi ,

gercek ile uygulanan arasinda fark var belki de bu yuzden kaybediyoruz, Yozlastiriyoruz
bence once aclik giderilmeli , sonra insan inancini uygulamali ,
 

RABİA

Bağımlı
Üye
iste dediginiz gibi olmasi gerekir, ama hicbir zaman boyle uygulanmiyor ,uygulamada namaza gitmis desinler olayi daha onemli.

size bir Itirafta bulunacagim Fransa marseille Limanindan : aldigimiz bugday yuku

16000 ton bugday ekmek demektir,, Fransa Gemimize sadece ::: 4 saatte yukledi
16000 ton yuk 4 saatte 4x60 dakika sonra gemimiz kalkti
bu yuk cezayir e gitti Oran Limani meshur osmanlinin kalesi orada , turk kalintilari vardir)

yukumuz 92 Gunde bosaldi 92x24 saat gemi kayit jurnallerine bakabilrisiniz,
(ne zaman bitecek diye sordugumuz zaman :: buukraa insallah: olur insallah arapca )

bugdayin bosalmasi gerekli disarisi ac insan , ekmek bekliyorlar. gemiden cikan ekmeklerimizi disari goturduk.insanlarla paylastik cikmak yasak
bizim gemiden cikan bugday kasabanin bugdayi. diger taraftan dedigim islamii sartlarda calisan isci kesimi oldukca enteresan bir durum.

cezayirde fanetikler limanlara saldirip 7-8 italyanlarin denizcisinin boynunu kestiler diye avrupa gemileri ambargo uyguluyor.o yuzden turk gemileri daha fazla gidiyor.


suudi arabistanda dubaii de cabuk bosaltiliyor cunku limanda Yabancilar calisiyor arap calisan yok, ekipmanlar daha iyi ,

gercek ile uygulanan arasinda fark var belki de bu yuzden kaybediyoruz, Yozlastiriyoruz
bence once aclik giderilmeli , sonra insan inancini uygulamali ,
İslamiyeti incelediğimiz zaman ,görüyıruz ki,hayatın her türlü boyutuna bir düzen bir kolaylık getirmiş...İslamiyet günümüzde yaşandığı gibi değildir aslında...Yaşanıyor olsaydı,hiçbir haksızlık,hiçbir düzensizlik olmayacaktı.Öte yandan arapların her yaptığını bütün islam dünyasına ya da bütün müslümanlara mal etmekte yanlıştır.Aslında topraklarında iki cihan güneşinin kabrini bulunduran Suudi arapların örnek teşkil edici müslümanlar olmaları gerekirdi.Maalesef islamiyete en çok onlar zarar vermektedirler.Batı ülkelerinin özentisi ve yalakası olmktan,mukaddesatlarını muhafaza edemiyorlar.
 

orkuorkun

Kıdemli
Üye
bu yazdiklariniza tamamen katiliyorum, Turk denizciliginde bir Kaptana geminizin seferi
Arap memleketleri deseniz hic hosuna gitmeyecektir, (benim calistiklarimin hepsi tesadufen boyleydi) iclerinde bir tek fas ve tunus biraz daha medenidir ama genede benzer birbirine ,
yakasini alip silkeler

kaptanin aklina ilk gelen seyler sunlar olur,

Komunist rejimde gorulen arama tarama(buradaki yesil renktedir) geminin onune asker konulur. gece yarisi aniden baskin yapip gemi personelinde fazla sigara varmi deklere listesinde. fazlasi cikarsa bu size 50 karton sigaraya patlar yani rusvet.

Sigara,Sigara,Sigara , Sigara ,Helva,helva Helva ,helva,lokum lokum, Cerez kuruyemis,
Dolar ,gemide ne bulursa ,

acente sizin haklarinizi korumasi gerekirken kendisi de kendi kendine rusvet alir

arap ulkelerine birakin gitmeyi sadece SUEZ KANALIndan gecerken 1box 50 karton rusvet dagitirsiniz misirda ,gecerken 1karton:10 paket sigara , ve ucuz sigarayi begenmezler.500 paket sigara yani ama malboro veya LM olursa 600 paket

bir cezayir limaninda disari cikiyoruz, dua bilip bilmedigimizi kontrol ediyorlar, acaba turkler dua etmeyi biliyorlar mi diye. disari cikarken sanki bir kontrol merkezi var.
ikna oluyorlar ,vay be biliyorlarmis gibi bir ifade. bizde sanki basardik gibi rahatliyoruz

ayni ekibin basindaki adam sabah saat 06:00 Kaptan Sharap , sarap lazim yokmu turkce sarap adini ogrenmis, dur be adam sabahin 6 si daha , sen dun beni din sinavina sokan degilmiydin, ya vardiyam bitti de kimse gormesin diye erken geldim.
gemilerin ikram faslinda icki de vardir. versen bir turlu vermesen pislik cikarir gemi personeline. sahtekar .
biz boyle degildik,ama boyle oluyoruz yavas yavas. ekonomik zayiflik insani dillendirir.
 
Üst Alt