• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

İslâm Kozmoloji Öğretilerine Giriş

  • Konbuyu başlatan mopsy
  • Başlangıç tarihi
  • Cevaplar 1
  • Görüntüleme 2K

Okunuyor :
İslâm Kozmoloji Öğretilerine Giriş

mopsy

Emektar
Üye
Merhaba

İBN SİNA, TABİAT VE GÖRSEL HİKÂYELER

İbn Sina peripatetik eserlerinden oldukça farklı olan
üç görsel hikâye yazmıştır. Risale fil-Aşk ve İşarat'ın
son bölümleriyle birlikte bu hikâyeler onun, "Batıni
Felsefesi" nden geriye kalanlardır.
İsmi geçen eserler İbn Sina'dan sonraki birkaç yy da
içlerinde Suhreverdi'nin de bulunduğu bir grup İşrakî
hakim tarafından ele alınmış ve yorumlanmışlardır.
Daha sonraki yy larda yaşayan bilgeler ve son yy da
İran'daki hakimler tarafından yapılan ve İbn Sina'nın
ilkeleri ile ilgili araştırmaların tamamı, bu ilk yy daki
yorumlara dayanır.

Bu hikâyeler, yazarın entellektüel bakışını yansıtan
sembolik dilde yazılmış metinlerdir. Bu sembolik dil,
sadece yazar tarafından yapılan bir kinaye değildir,
aynı zamanda hikâyelerin ayrılmaz parçasıdır.

Bu hikâyelerinde İbn Sina evreni, İlâhi Bilgi'nin veya
Marifet /Gnosis / Ruhsal Bilgi'nin yol aldığı geniş bir
"Semboller Kozmos'u" olarak ele alır. Kozmos, Arif
için dışsal bir nesne değil, içsel bir gerçekliktir, Arif
tabiatın tüm çeşitliliklerini kendi varlığına aksetmiş
bir şekilde algılar. Evrendeki fiziksel ve astronomik
elementlerin transformasyonu sayesinde, marifete
giden yolda yürüyen yolcu/salik, kozmosun sürekli
kendisinde içselleştiğini/interiorised ve sonucunda
kendisinin "Cosmic Crypt/Kozmik Şifre" nin ötesine
geçtiğini farkeder.

Tabiattaki günlük olayların, insanoğlu'nun bilincinde
mantıksal olarak açık ve anlaşılır olması gibi, kozmik
gerçekliklerin sembolik görünüşü ve onların "Ruhsal
Dünyanın Gölgeleri" haline gelmeleri, Arif'in yeni ve
aydınlanmış bilincine dayanır. Arif'in göklerde yazılı
arketip/archetype/prototype/İlkörneklere dayanan
tabiat tezahürlerini görmesini sağlayan, daha aşkın
mertebeler/evrelerdeki varlıkları farkedebilmesidir.

İbn Sina, İşarat'ın sonundaki bölümlerinde, Ariflerin
sınıflamasını/classification ve görsel hikâyelerdeki
bir yolcu olan Arif'in kendine has niteliklerini anlatır.

İslâm Kozmoloji
Öğretilerine Giriş
Seyyid Hüseyin Nasr
İnsan Yayınları-1985
 

mopsy

Emektar
Üye
MerhabaŞeyh el-Reis'e göre üç sınıf Ârif vardır:

Takva Ehli ve zühd sahibi olan "Zahid".
Düşüncesini İlahî kudsiyete çeviren "Abid".
Aydınlanma/İşrak ve vecd ile marifete ulaşan "Ârif".

Ârif'in tek gayesi, Hakk'ı/ Hakk-al Yakîn [bk:http://www.supermeydan.net/forum/forum232/thread67957.html ]
bilmek ve onunla özdeşleşmektir.
Onun yaşamı te'yid edilmiş/doğrulanmış
irade ile başlar. Ve zühd, takva ve ara-sıra
birleşim/ittisal/ aracısız bağlantıyı tatma ile devam eder.
Allah ile sürekli ittisal ile de son bulur.

Ârif'in bu mertebeler/ boyutlardan geçmesi ve realiteleri
yaşaması, kozmosta yaptığı yolculuğa tekabül eder.

O, hayal dünyasını bırakır ve hakikî dünyayı elde eder ve
yolculuğu sona erdiğinde Ârif, Hakk'ın ve Hakk'ın kozmik
tezahürlerinin yansıtıldığı /tecelli ettiği âyine/mir'at olur.
Ârif'in tüm varlığı, varlığının merkezinde algıladığı Hakk'a
dönüşür ve Hakk ile sadece ruhu aydınlanmaz, bedeni de
kalbindeki ışık nedeni ile, hastalıklardan uzak hale gelir.

Bu içsel aydınlanma sayesindedir ki, o, normâl insanların
bilemeyeceği gelecek/future hakkında bilgi sahibi olabilir.
O, eşyayı/şey/object da her zamanki haliyle değil, onları
ruhsal dünyanın sembol/icon/remz/işaretleri olarak asıl
şekli ile de görebilir.
 
Üst Alt