Işınlama Başarıldı

Kuantum Bilgisayar ile Teleportasyon​

Kuantum bilgi, araları bir metre olan iki atom arasında başarılı şekilde ışınlandı. Araştırmacılar bunun, uzun mesafe kuantum iletişim ve kuantum bilgisayara doğru önemli bir adım olduğunu söylüyorlar.

Kuantum bilgi, parçacığın fiziksel hali ile ilgili bilgidir: Örneğin parçacığın enerjisi ve dönüşü... Science dergisinde yayınlanan çalışmalarına göre ABDdeki fizikçiler bu bilgiyi kısa mesafeyle ayrılmış olan iki atom arasında doğru bir şekilde transfer edebildiler.

Kuantum şebekeleri

College Parktaki Maryland Üniversitesinde Joint Kuantum Ensitüsü yazarı Christopher Monroe Kuantum bilginin bu şekilde ışınlanması, belli görevler için klasik şebekenin geleneksel tipinden daha üstün olabilen kuantum internetin yeni tipinin temelini oluşturabilir dedi.

Daha önce, kuantum ışınlama çok uzun mesafelerde atom grupları veya fotonlarla gerçekleştirilmişti, ama bu tek atomlarla ilk kez gösterildi.

Tek tek atomlar arasındaki kuantum ışınlama, uzun mesafelerde kuantum bilgiyi taşıma ve yönetmenin yapılabilir yoludur. Monroe, Fotonlar uzun mesafelerde hızlı bilgi transferi için idealdir, atomlar uzun ömürlü hafıza için değerli bir ortam sunarlar dedi.

Çalışmada, araştırmacılar bir metre arayla ayrı vakum tuzaklarına iki ytterbium iyonu (A ve B) koyuyorlar. A iyonu mikrodalgalarla tahrik edildi, bu durum iyonu bilinmeyen bir kuantum haline sokuyor bu hal aktarılacak olan bilgi idi.

Garip eylem

İyonlar lazer sinyali ile uyarıldı, bu onların tek bir foton yaymalarına ve başlangıç hallerine geri dönmelerine neden oldu. Fotonlar, hangi iyonun hangi fotonu yaydığını söylemenin imkansız olduğu bir şekilde ölçüldü. Kuantum mekaniklerinin meraklı dünyasında, bu, iyonlara dolaşık hal yansıtıyor. (kuantum dolaşıklık).

Dolaşıklık garip bir fenomendir. Bu, iki parçacık arasındaki ilişkidir, öyle ki bir parçacığa uygulanan eylem örneğin onun kuantum halinin ölçülmesi diğer parçacığı etkiler, iki parçacık çok uzak mesafelerde olsalar bile.

Buna bazen uzak mesafedeki garip eylem deniyor, çünkü iki parçacık arasında değiş tokuş edilen hiçbir şey yoktur, yine de birinin diğeri üzerinde etkisi olabiliyor.

İki iyon dolaşık olduğunda, araştırmacılar A iyonunun ölçümünü aldılar. A iyonu ve B İyonu dolaşık olduklarından, bu, B iyonunu, A iyonunun başlangıçtaki bilinmeyen kuantum halini somutlaştırmasına zorladı. Ekip sonra, A iyonunun orijinal halini tekrar elde etmek için B iyonuna mikrodalga sinyali uyguladı.

Araştırmacılar atomdan atoma ışınlanan bilginin zamanın %90ında doğru şekilde alındığını bildiriyor geliştirmeyi umdukları bir rakam.

Kuantum tekrarlayıcılar

Monroe kurulumlarının bir gün kuantum tekrarlayıcı olarak kullanılabileceğini söyledi bunlar foton halini geçici olarak saklayarak bir sinyal üretme problemini çözmeye çalışır. Sinyali çoğaltan her tekrarlayıcıda, aynı hale sahip yeni fotonlar üretilir.

Monroe, Sistemimiz engin mesafelerde kuantum hafızaları şebekesi kurabilen büyük ölçekli Kuantum Tekrarlayıcının temelini oluşturma potansiyeline sahip diye ekledi. Kuantum tekrarlayıcılar olmadan, uzun mesafeli kuantum iletişimi mümkün olmazdı.

Sciencein aynı sayısında eşlik eden bir yorumda Belfasttaki Queen's Üniversitesinden fizikçi M.S. Kim ve Jaeyoon Cho Bu deney kuantum tekrarlayıcıların gerçekleştirilmesine doğru atılan önemli bir adımdır yazdılar. En son deneysel ilerlemelerle, teorik olarak farzedilen kuantum paradoksları yavaşça bilgi teknolojisini kökten değiştiriyor.
indigodergisi.com
 
Üst Alt