• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

işe girerken imzaladığım istifa dilekçesi geçerli mi?

Okunuyor :
işe girerken imzaladığım istifa dilekçesi geçerli mi?

YukseLL

Emektar
Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
İstifa dilekçeleri hangi durumlarda geçerli sayılamaz?

İşe girerken patron tarafından talep edilip imzalatılan istifa dilekçelerinin hukuksal geçerliliği varmı?


Kendini en baştan garanti altına almak isteyen işveren tarafından imzalatılan bu dilekçe, çalışanların pek çok haklarının da kaybolmasına neden oluyor. Peki Yargıtay bu konuda ne diyor?

İŞE GİRERKEN ALINAN İSTİFA DİLEKÇESİ HAKKINDA YARGITAY NE DİYOR?

Yargıtay 7 Hukuk Dairesi, 2014/6797 kararında bu konuyla ilgili olarak şöyle bir hükme varmıştır: İstifa belgesindeki ifadenin genel bir içerik taşıması durumunda, işçinin dava dilekçesinde somut sebepleri belirtmesinde hukuka aykırı bir yön bulunmamaktadır. Bu halde de istifanın ardındaki gerçek durum araştırılmalıdır. Somut olayda, her ne kadar mahkemece, tarihsiz ve “kendi isteğimle ayrılıyorum çalıştığım firmadan” içerikli el yazılı belgenin istifa dilekçesi olarak kabul edilerek davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanmadığı kanaatine varılmış ise de, bu kabul hatalıdır. Çünkü davacı, yargılama aşamasında ısrarla, söz konusu belgenin, işveren tarafından tarihsiz olarak işe ilk başlarken alındığını, iş yerinden istifa ederek ayrılmadığını beyan etmiştir. Belgenin tarihsiz olması, hem bu iddiayı desteklemekte, hem de fesihten sonra alındığına dair bir bilgi içermediğinden fesihten önce alınmış olması olasılığı nedeniyle de belgeyi geçersiz kılmaktadır. Hal böyle olunca yanılgılı değerlendirme ile, belgeye geçerlik tanınarak kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmesi isabetsizdir. Mahkemece dosyada ispat edildiği üzere davacının iş akdinin işveren tarafından haklı neden olmadan feshedildiği kabulü ile kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin değerlendirilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozma nedenidir.

İşe girerken alınan istifa dilekçesi çalışana zarar verebilecek olsa da böyle bir istifa dilekçesi mahkeme tarafından incelendiğinde, dilekçenin tarihsiz olması ya da baskı altında imzalandığına dair bir takım delillerin olması durumunda bu istifa dilekçesinin geçersizliğine hükmedilebilecektir.
 
Üst Alt