İşçilerin Yıllık Ücretli İzin Sürelerinin Hesaplanması

İşçilerin Yıllık Ücretli İzin Sürelerinin Hesaplanması

İbrahim Işıklı

Yıllık izin süresinin ve izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçinin aynı işverene ait işyerlerinde çalıştığı süreler birleştirilir. Şu kadar ki, bir işverenin bu kanun kaps***** giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin işyerlerinde bu kanun kaps***** girmeksizin geçirmiş bulundukları süreler de hesaba katılır.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 53. maddesine göre;

İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilecektir. Anayasal bir hak olan yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmayacaktır.

"İşçilerin Yıllık Ücretli İzin Sürelerinin Hesaplanması
" başlıklı haberin tam metni için tıklayınız.
 
Üst Alt