İşçilerin günlük mesai saatlerine dahil olan süreler nelerdir?

Özellikle madenlerde, taş ocaklarında çalışan işçiler, hasta bakıcılar, bebek bakıcıları, şoförler, inşaat işçileri ve kimi kamu çalışanlarını ilgilendiren mesai süreleri ile ilgili belirsizliğe yol açan bazı durumlar İşçi Kanunu'nun 66. maddesindeki bazı hükümlerle karara bağlandı.

Buna göre mesai saatleri içinde sayılan zamanlar şu şekilde belirlendi:


* Madenlerde, taş ocaklarında veya her ne şekilde olursa olsun yer altında veya su altında çalışılacak işlerde işçilerin asıl çalışma yerlerine (kuyular, dehlizler vs.) inmeleri veya girmeleri ve bu yerlerden çıkmaları için gereken süreler,
* İşçilerin işveren tarafından işyeri dışında başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler,
* İşçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde bulunmakla birlikte, çalıştırılmaksızın ve gelecek işi bekleyerek boş geçirdiği süreler,
* İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler,
* Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler,
* Demir yolları, kara yolları ve köprülerin yapılması, korunması ya da onarım ve tadili gibi, işçilerin yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan işyerlerine hep birlikte getirilip götürülmeleri gereken her türlü işte, bunların toplu bir şekilde götürülüp getirilmeleri esnasında geçen süreler.

Tüm bunların yanı sıra işin niteliğinden doğmayıp da işveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süre çalışma süresinden sayılmıyor.
 
Üst Alt