İşçiler bir yılda en fazla kaç saat fazla mesai yapabilir?

Çalışanlar 1 senede en fazla kaç saat fazla mesai yapabilir?

İş Kanunu’nda fazla çalışma olarak tanımlanıyor ve haftalık 45 saati geçen çalışmalar için kullanılıyor. İşverenin bu süreyi geçen her bir saat için çalışanlarına zamlı ücret ödemesi yapması gerekiyor. İşverene yanındaki işçilere fazla çalışma yaptırma hakkı tanınmış olsa da buna bir sınır konulmuştur. Peki 1 yılda en fazla kaç sata fazla çalışma yaptırılabilir?

1 SENEDE İŞÇİYE EN ÇOK KAÇ SAAT FAZLA ÇALIŞMA YAPTIRILABİLİR?

İş Kanunu madde 41, fazla çalışma ile ilgili detayları belirler. Bu maddeye göre; fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda iki yüz yetmiş saatten fazla olamaz. Aynı zamanda fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir ve fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmaların ne şekilde uygulanacağı çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.
 
Üst Alt