İşçi, yıllık izinde başka bir işte çalışabilir mi?

İşçi, yıllık izindeyken başka bir işte çalışırsa ne olur?
Yıllık izne çıkan bir işçi başka bir işte geçici olarak çalışabilir mi?
İşçiler yıllık izindeyken başka bir işte ücret karşılığı çalışabilir mi?

YILLIK İZİNDEKİ İŞÇİ BAŞKA BİR İŞTE ÇALIŞABİLİR Mİ?

İş Kanunu'nun 58. maddesi, izinde çalışma yasağı başlığını taşır ve yıllık izne çıkan işçinin başka bir işte geçici ve kısa süreli çalışarak bundan maddi kazanç sağlamasını yasaklar. Ayrıca yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir.
 
Üst Alt