İşçi ücretsiz izne çıkmayı kabul etmezse ne olur?

İşçi ücretsiz izne çıkmayı kabul etmezse ne olur?​

İş Kanunu hem işçi hem de işverene ücretsiz izin hakkı vermiştir. Çalışanlar her istedikleri zaman bu izni kullanamayacakları gibi işverenin de çalışanlarını her istediğinde ücretsiz izne ayırma hakkı yoktur. Yasada ücretsiz izin hakkı verilen durumlar dışında bu hak karşılıklı anlaşma üzerine kuruludur. Peki işverenin ücretsiz izne ayırmak istediği çalışan bu durumu kabul etmezse ne olur?

Ücretsiz iznin tarafların karşılıklı anlaşmaları ve Toplu İş Sözleşmeleri ile düzenlemesi gerekmektedir. Yasada belirtilen haller dışında ne işçi ne de işveren her istediği zaman ücretsiz izin hakkını kullanamaz. Bazı işverenler işlerin iyi gitmediği dönemlerde bu yola başvurarak tasarruf etme yoluna gitseler de bu hakkın böyle keyfi bir biçimde kullanılması mümkün değildir.

İŞÇİ KABUL ETMEK ZORUNDA DEĞİL!

Çalışanını işten çıkartarak ihbar ve kıdem tazminatı borcu altına girmek istemeyen bazı işverenler ücretsiz izin yoluna gidebiliyor. Ancak Yargıtay kararlarına göre, işçi işverenin ücretsiz izin teklifini kabul etmek zorunda değildir. Yargıtay’ın kökleşmiş uygulamalarına göre, işverence işçiye tek taraflı olarak verilen ücretsiz izin haksız fesih sayılmaktadır.

Ayrıca zorunlu sebeplerle yapılan ücretsiz izin uygulamasının da süre sınırlaması ile gerçekleştirilmesi gerekir. Belirsiz veya çok uzun süreli uygulamalar kabul edilmemektedir. İşçinin onayı olmadan ücretsiz izne çıkarılması, aslında haksız fesih sayılır ve bu durumda kıdem ve ihbar tazminatı hakları doğar. İşçinin ücretsiz izne ayrıldığı tarih fesih tarihi olarak kabul edilir. İzne ayrılan işçinin başka bir yerde işe girmesi de sonucu değiştirmez. Ancak ücretsiz izne çıkarıldığının ispat yükü işçiye aittir. Ayrıca ücretsiz izin belgesine işçinin koyduğu imza tebliğ niteliğinde olup kabul anlamına gelmemektedir.
kaynak:vatan.com.tr
 
Üst Alt