Isa Tanri oldu.

Merhaba

Pavlus kendini, İsa Mesihin kulu ve elçisi sayarak şöyle dedi:
İsa Mesihin kulu, Tanrının müjdesini yaymak için seçilip elçi olmaya çağrılan ben Pavlustan selam!
Tanrı, öz Oğlu Rabbimiz İsa Mesihle ilgili olan bu müjdeyi peygamberleri aracılığıyla Kutsal Yazılarda önceden vaat etti.
Bedence Davûdun soyundan doğan Rabbimiz İsa Mesihin, kendi kutsal ruhu sayesinde ölümden dirilişiyle
Tanrının Oğlu olduğu kudretle ilan edildi.
Her ulustan insanların iman edip söz dinlemesini sağlamak için Mesihin aracılığıyla ve
Onun adı uğruna Tanrının lütfuna ve elçilik görevine sahip olduk.[12]

Söylediğiniz ve yaptığınız her şeyi Rab İsanın adıyla,
Onun aracılığıyla Baba Tanrıya şükrederek yapın.[13]

Pavlus, daha ileri giderek şu sözüyle Mesih İsayı Allaha eşit gibi gösterdi:
Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrıya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı.[14]

Pavlusun yolundan giden Nasiralilar, 325te Ökümenik İznik konsilinde İsanın yaratılmış olmadığına,
Babadan doğduğuna ve onunla aynı özden olduğuna karar verdiler.
[15]
451de toplanan dördüncü Ökümenik Kadıköy Konsilinde ise onun gerçek tanrı olduğu şöyle ilan edildi:

Rabbimiz Mesih İsanın mükemmel Tanrılığa ve mükemmel insanlığa sahip,
gerçek Tanrı ve gerçek insan olduğunu, akıllı bir ruhtan ve bedenden oluştuğunu,
Tanrılık açısından Baba ile, insanlık açısından da bizimle aynı özde olduğunu,
günah dışında hepimize her şeyde benzer olduğunu,
Tanrılık açısından yüzyıllar öncesinden Babadan doğduğunu,
insanlık açısından bizim esenliğimiz için bakire Meryemden doğduğunu
oybirliği ile kabul ettiğimizi resmen beyan ederiz.[16]

Bunlar Nasiralilik nedir unuttular.
Bunlar Isevi oldular.
Ve
Rabb onlari SON AHID ile tekrar uyardi:


Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
Allah Meryemin oğlu Mesihtir diyenler tam inkârci oldular.
Oysa Mesih şöyle demiştir:
Ey İsrail oğulları! Rabbim ve Rabbiniz olan Allaha kul olun.
Şurası bir gerçek ki; kim Allaha şirk koşarsa Allah ona cenneti haram eder, varacağı yer ateştir.
Zalimlerin yardımcıları da olmaz.
(Mâide 5/72)

13- İncil/Pavlusun Koloselilere Mektubu 3:17.
14- İncil/Pavlusun Filipililere Mektubu 2:6.
15- Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri, par. 465.
16- Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri, par. 467.
 
Üst Alt