İş yerinde artan yemekleri yerseniz tazminatsız işten atılabilirsiniz

İş yerinde artan yemekleri yiyen çalışan tazminatsız işten kovuldu!


Çalışanların iş yerlerindeki tüm davranışları, iş sözleşmelerinin feshedilebilmesine sebep oluyor. Bunlar arasında akla en son gelecek şeyler de var. Çalıştığı otelde artık yemekleri yiyen bir çalışan, bu sebeple tazminatsız olarak işten kovuldu. Hukuk Genel Kurulu, iş yerinin saygınlığını zedeleyici hareket diyerek işverenin bu eylemini haklı fesih olarak kabul etti.

TAZMİNATSIZ KOVULDU!

Davacı son olarak belirtilen olayla ilgili olarak savunmasında, yiyeceklerin misafirin bıraktığı ve yarısının yenilmiş yiyecekler olduğunu, sabah kahvaltı verilmediği için kahvaltı olarak yediğini beyan etti. Ancak İstanbul 8. İş Mahkemesi işvereni haklı bularak tazminatsız işten çıkarılmayı onadı.

YARGITAY BOZDU, HUKUK GENEL KURUL'U ONAYLADI

İtiraz edilen, 22. Hukuk Dairesi 2013/26955 E., 2014/35957 K. ile “Somut olayda, dosyadaki bilgi ve belgelerden, fesih bildiriminde belirtilen olayların sabit olduğuanlaşılmakta ise de belirtilen hususlar iş sözleşmesinin derhal ve tazminatsız olarak feshinigerektirecek ağırlıkta olmadığı ancak davalının davacı ile artık çalışması dabeklenemeyeceğinden iş sözleşmesinin geçerli sebeple feshedildiğini kabul etmek gerekir. Hal böyle olmakla, kıdem ve ihbar tazminatının kabulüne karar verilmesi gerekirken, feshin haklı sebebe dayandığı gerekçesiyle tazminat taleplerinin reddi isabetli görülmemiştir.” Diyerek işten çıkarmayı haklı bulsa da tazminat konusunda farklı görüş bildirdi. Ancak Hukuk Genel Kurulu’na giden dosyada Kurul, yerel mahkemeyi haklı buldu. Böylece çalışan kıdem ve ihbar tazminatlarını alamadan işten çıkarılmış oldu. (vatan)
 
  • Etiketler
    haklı fesih ihbar tazminatı iş sözleşmesinin feshi işveren kıdem tazminatı yargıtay kararları
  • Üst Alt