İş yerinin başkasına satılması durumunda çalışanların hakları nasıl etkilenir?
Çalışanlar, iş yerlerinin kısmen ya da tamamen satılması durumunda kendi haklarının ne olacağını merak ediyor

Yeni patron ile çalışmak istemesem iş sözleşmemi feshetme hakkım varmı?
İş yerinin satılma ve devredilme durumunda haklarımda bir kayıp yaşarmıyım?


İŞ YERİ SATILIRSA İŞÇİNİN DURUMU NE OLUR?

Herhangi bir iş yerinin kısmen veya tümüyle devredilmesi durumunda, söz konusu iş yerinde çalışmakta olanlar aynı şartlarla çalışmaya devam ederler. İş yerinin devri, çalışanların yasal hakları konusunda herhangi bir kayba yol açmaz ancak bu devir, işçiye de haklı fesih nedeni oluşturmaz. Yani iş yerinin devri nedeni ile işten ayrılan bir işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerekmemektedir. Gerek kıdem tazminatı, gerekse yıllık ücretli izin haklarının belirlenmesi gerektiğinde devir öncesi ve devir sonrası oluşan toplam çalışma süresi esas alınmalıdır.
 
Üst Alt