İrlanda

İrlanda Coğrafi Verileri

Konum: Batı Avrupa'da, Kuzey Atlas Okyanusunda, İngiltere'nin batısında yer alır.
Coğrafi konumu: 53 00 Kuzey enlemi, 8 00 Batı boylamı
Haritadaki konumu: Avrupa
Yüzölçümü: 70,280 km²
Sınırları: toplam: 360 km
sınır komşuları: İngiltere 360 km
Sahil şeridi: 1,448 km
İklimi: Ilıman deniz iklim. Kuzey Atlas Okyanusu akımı ile değişiklik görülmektedir. Kışlar ılıman, yazlar serin geçer, yıl boyunca nemli hava hakimdir.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Atlas Okyanusu 0 m
en yüksek noktası: Carrauntoohil 1,041 m
Doğal kaynakları: Çinko, kurşun, doğal gaz, bakır, alçıtaşı, kireçtaşı, bataklık kömürü, gümüş
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %13
daimi ekinler: %0
otlaklar: %68
ormanlık arazi: %5
diğer: %14 (1993 verileri)

Nüfus Bilgileri​

Nüfus: 3,840,838 (Temmuz 2001 verileri)
Nüfus artış oranı: %1.12 (2001 verileri)
Mülteci oranı: 4.69 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 5.53 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 76.99 yıl
erkeklerde: 74.23 yıl
kadınlarda: 79.93 yıl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 1.9 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.1 (1999 tahmini)
HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 2,200 (1999 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 100 den az (1999 verileri)
Ulus: İrlandalı
Nüfusun etnik dağılımı: Keltler, İngiliz
Din: Roma Katolikleri %92, diğer %8 (1998)
Diller: İngilizce, İrlandaca (Galyaca)
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %98 (1981 verileri)

Yönetimi​

Ülke adı: İrlanda
ingilizce: Ireland
Yönetim biçimi: Cumhuriyet
Başkent: Dublin
İdari bölümler: 26 bölge; Carlow, Cavan, Clare, Cork, Donegal, Dublin, Galway, Kerry, Kildare, Kilkenny, Laois, Leitrim, Limerick, Longford, Louth, Mayo, Meath, Monaghan, Offaly, Roscommon, Sligo, Tipperary, Waterford, Westmeath, Wexford, Wicklow
Bağımsızlık günü: 6 Aralık 1921
Milli bayram: Saint Patrick Günü, 17 Mart
Anayasa: 29 Aralık 1937; 1 Temmuz 1937 tarihinde değiştirilmiştir.
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: AG (Avustralya Grubu), BIS (Uluslararası İmar Bankası), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), EIB (Avrupa Yatırım Bankası), EMU (Avrupa Ekonomi ve Para Birliği), ESA (Avrupa Uzay Ajansı), Avrupa Birliği, FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IEA (Uluslararası Enerji Ajansı), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), MINURSO (BM Bati Sahra Referandum Misyonu), NAM, NEA (Nükleer Enerji Ajansı), NSG, OASOECD, OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PFP (Barış için Ortaklık), UN (Birleşmiş Milletler), UN Güvenlik Konseyi, UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNFICYP (BM Barış Gücü), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNIFIL (BM Geçici Gücü), UNIKOM (BM Irak-Kuveyt Gözlem Misyonu), UNITAR (BM Eğitim Araştırma Enstitüsü), UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UNMOP (BM Prevlaka Gözlem Misyonu), UNTAET (BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi), UNTSO (BM Mütareke Gözlem Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WEU WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü), ZC

Ekonomik Göstergeler​

GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 81.9 milyar $ (2000 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %9.9 (2000 verileri)
GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %4
endüstri: %38
hizmet: %58 (1999)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %5.6 (2000)
İş gücü: 1.82 milyon (2000 verileri)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: hizmet %64, endüstri %28, tarım %8 (2000 verileri)
İşsizlik oranı: %4.1 (2000)
Endüstri: Gıda maddeleri, tekstil, giysi, kimyasallar, eczacılık ürünleri, makine ve parçaları, cam ve kristal, yazılım
Endüstrinin büyüme oranı: %14 (2000 verileri)
Elektrik üretimi: 19.542 milyar kWh (1999)
Elektrik tüketimi: 18.414 milyar kWh (1999)
Elektrik ihracatı: 50 milyon kWh (1999)
Elektrik ithalatı: 290 milyon kWh (1999)
Tarım ürünleri: Şalgam, patates, şeker pancarı, buğday, et ve süt ürünleri
İhracat: 73.5 milyar $ (2000)
İhracat ürünleri: Makine ve parçalar, bilgisayarlar, kimyasallar, eczacılık ürünleri, canlı hayvanlar, hayvansal ürünler
İhracat ortakları: AB %59 (İngiltere %19, Almanya %9, Fransa %7), ABD %20 (2000)
İthalat: 45.7 milyar $ (2000 verileri)
İthalat ürünleri: Makine ve ekipmanlar, kimyasallar, petrol ve petrol ürünleri, tekstil, giysi
İthalat ortakları: AB %54 (İngiltere %29, Almanya %6, Fransa %5), ABD %18, Japonya %5, Singapur %4 (2000)
Dış borç tutarı: 11 milyar $ (1998)
Para birimi: Euro (EUR)
Para birimi kodu: EUR
Mali yıl: Takvim yılı

İletişim Bilgileri​

Kullanılan telefon hatları: 1.59 milyon (2001)
Telefon kodu: 353
Radyo yayın istasyonları: AM 9, FM 106, kısa dalga 0 (1998)
Radyolar: 2.55 milyon (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 4 (2001)
Televizyonlar: 1.82 milyon (2001)
Internet kısaltması: .ie
Internet servis sağlayıcıları: 22 (2000)
Internet kullanıcıları: 1 milyon (2001)

Ulaşım ve Taşımacılık​

Demiryolları: 1,947 km (1998)
Karayolları: 92,500 km (1999 verileri)
Su yolları: 700 km (1998)
Boru hatları: Doğal gaz 7,592 km (2000)
Limanları: Arklow, Cork, Drogheda, Dublin, Foynes, Galway, Limerick, New Ross, Waterford
Hava alanları: 44 (2000 verileri)
 
Üst Alt