Irak

Irak Coğrafi Verileri

Konum: Orta Doğu'da, Basra Körfezi kıyısında, İran ve Kuveyt arasında yer almaktadır.
Coğrafi konumu: 33 00 Kuzey enlemi, 44 00 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Orta Doğu
Yüzölçümü: 437,072 km²
Sınırları: toplam: 3,631 km
sınır komşuları: İran 1,458 km, Ürdün 181 km, Kuveyt 242 km, Suudi Arabistan 814 km, Suriye 605 km, Türkiye 331 km
Sahil şeridi: 58 km
İklimi: Daha fazla çöl iklimi hakimdir; kışlar soğuk, yazlar kuru, sıcak ve bulutsuz geçer.
Arazi yapısı: Daha fazla geniş ovalar, İran sınırında bataklıklar, İran ve Türkiye sınırı boyunca dağlar yer alır.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Basra Körfezi 0 m; en yüksek noktası: Hacı İbrahim 3,600 m
Doğal kaynakları: Petrol, doğal gaz, fosfat, sülfür
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %12
daimi ekinler: %0
otlaklar: %9
ormanlık arazi: %0
diğer: %79 (1993 verileri)
Sulanan arazi: 25,500 km² (1993 verileri)
Doğal afetler: Kum fırtınaları, su baskınları

Nüfus Bilgileri​

Nüfus: 23,331,985 (Temmuz 2001 verileri)
Nüfus artış oranı: %2.84 (2001 verileri)
Mülteci oranı: 0 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 60.05 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 66.95 yıl
erkeklerde: 65.92 yıl
kadınlarda: 68.03 yıl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 4.75 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.01 den az (1999 verileri)
Ulus: Iraklı
Nüfusun etnik dağılımı: Arap %75-%80, Kürt %15-%20, Türkmen, Assuri ve diğerleri %5
Din: Müslüman %97 (Şii %60-%65, Sünni %32-%37), Hıristiyan ve diğer %3
Diller: Arapça (Resmi), Türkçe, Kürtçe ve Assuri dili
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %58
erkekler: %70.7
kadınlar: %45 (1995 verileri)

Yönetimi​

Ülke adı: Resmi tam adı: Irak Cumhuriyeti
kısa şekli : Irak
Yerel tam adı: Al Jumhuriyah al Irakiyah
yerel kısa şekli: Al Irak
ingilizce: Iraq
Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
Başkent: Bağdat
İdari bölümler: 18 bölge; Al Anbar, Al Basrah, Al Muthanna, Al Qadisiyah, An Najaf, Arbil, As Sulaymaniyah, At Ta'mim, Babil, Bağdat, Dahuk, Dhi Qar, Diyala, Kerbala, Maysan, Ninawa, Salah ad Din, Wasit
Bağımsızlık günü: 3 Ekim 1932
Milli bayram: İhtilal günü, 17 Temmuz (1968)
Anayasa: 22 Eylül 1968
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ABEDA, ACC, AFESD (Arap Ülkeleri Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu), AL, AMF (Arap Ülkeleri Para Fonu), CAEU (Arap Ülkeleri Ekonomik Anlaşmalar Konseyi), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), ESCWA (Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-19, G-77, IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IDB (İslam Kalkınma Bankası), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği), NAM, OAPEC (Arap Petrol İhracatçısı Ülkeler Örgütü), OIC (İslam Konferansı Örgütü), OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü)

Ekonomik Göstergeler​

GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 57 milyar $ (2000 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %15 (2000 verileri)
GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %6
endüstri: %13
hizmet: %81 (1993 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %100 (2000 verileri)
İş gücü: 4.4 milyon (1989)
Endüstri: petrol, kimyasallar, tekstil, yapı malzemeleri, gıda maddeleri
Elektrik üretimi: 29.42 milyar kWh (1999)
Elektrik tüketimi: 27.361 milyar kWh (1999)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
Elektrik ithalatı: 0 kWh (1999)
Tarım ürünleri: Buğday, arpa, pirinç, sebze, pamuk, büyükbaş hayvan, koyun
İhracat: 21.8 milyar $ (2000 verileri)
İhracat ürünleri: Ham petrol
İhracat ortakları: Rusya, Fransa, İsviçre, Çin (2000)
İthalat: 13.8 milyar $ (2000 verileri)
İthalat ürünleri: Gıda, tıbbi malzeme, sanayi ürünleri
İthalat ortakları: Mısır, Rusya, Fransa, Vietnam (2000)
Dış borç tutarı: 139 milyar $ (2000 verileri)
Para birimi: Irak Dinarı (IQD)
Para birimi kodu: IQD
Mali yıl: Takvim yılı

İletişim Bilgileri​

Kullanılan telefon hatları: 675,000 (1997)
Telefon kodu: 964
Radyo yayın istasyonları: AM 19, FM 51, kısa dalga 4 (1998)
Radyolar: 4.85 milyon (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 13 (1997)
Televizyonlar: 1.75 milyon (1997)
Internet kısaltması: .iq
Internet servis sağlayıcıları: 1 (2000)

Ulaşım ve Taşımacılık​

Demiryolları: 2,032 km
Karayolları: 45,550 km (1996 verileri)
Su yolları: 1,015 km
Boru hatları: Ham petrol 4,350 km; petrol ürünleri 725 km; doğal gaz 1,360 km
Limanları: Umm Qasr, Khawr az Zubayr ve Al Basrah
Hava alanları: 110 (2000 verileri)
Helikopter alanları: 4 (2000 verileri)
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt